K. Mafên Ziman û Wegerê

Komîteya Mafên Ziman û Wegerê – KMZ&W – T&LRC

Translation and Linguistic Rights Committee