Komîte

Komîteya Birêvebira Gishtî (KBG)

Komîteya Mafên Ziman û Wegerê (KMZ&W)

Komîteya Nivîskarên bo Ashtiyê (KNA)

Komîteya Niviskarên Jin (KNJ)

Komîteya Nivîskarên di zîndanan de (KNZ)