Anwar Almann

 
O1.07.1954 Slêmanî, – Ji nav Pênasda HEWLÊR!- Bashurî Kurdistan
Andamîa Pêna kurd.Sendîkay Rojnamenvîsanî kurdistan u yekêtya Nvîskarên Rojawaê almanya.
Berhem be Kurdî:
1- Xaneneshîn-kurte chîrok le farsîyewe -1985
2- Rêbîn-Helbestên Zarokan-1987
3- Jan- Komele chîrok- 1987
4- Germay sutêner-komele chîrok-1988
5- Pênus-Helbestên Zarokan-1988
6- Ta –komele chîrok-1993
7- 2 Tarmayy-Helbest-1989
8- Komele chîrok-2001
9- Sînfinyae Teqe!Novlêt-2007,destgay ARAS ,Kurdistan
Wergêran ji almany bo Kurdî:
1- Heng u Kotir- kurte chîrok ji bo Zarokan-1989
2- Yek afrîqî le Köln,Komele chîrok,destgay ARAS,2007,Bashurî Kurdistan
3- Iskender,Roman.destgay ARAS.2007,Bashurî Kurdistan
4- Temî  Xor,Roman,destgay ARAS,2008,Bashurî Kurdistan
5- Leber dergay derewe!,Drama,destgay ARAS,2008,Bashurî Kurdistan
6- Ji nêwan Bagdad u h1ich  cêyekî din,Roman,destgay ARAS,2008,Bashurî Kurdistan
7- Têzî  dêrokî   Turk u  Doza Kurd (Ismaîl Beshkchî) ,yaney Qelem,2013
Berhem be almany:
1- Anthologie;Wir alle vreint WAV, be 2 chîrok,2012
2- Anthologie;Wir alle vergnügt .CD-Hörbuch,chîrok u helbest 2013
3- Anthologie;Zwischen zwei Welten.yek chîrok be almany u Serbî 2013
4- Anthologie;Zwischenwelten-Zwischen den Welten.yek chîrok helbjardye pêshbrkêy chîrok, le pêshangay pertukên bajarê Bonn-almanya 2013
5-  Anthologie;Wundersame Wege der Liebe.Yek chîrok be almany u Serbî 2014

– Gelek chîrok u helbestên din, be almany u kurdî!