International P.E.N.
Diyarbakir PEN Seminar on Cultural Diversity
 
Diyarbakir, Turkey
 
20 – 25th March 2005
 

PROGRAMME(pdf)

Participants(pdf)

Press Statement(pdf)

PROGRAMME(html)

Participants(html)

Press Statement(html)

Newroz Celebration (Joanne Leedom-Ackerman)

Speech of International P.E.N. Secretary (Joanne Leedom-Ackerman)

The honor of the word is the honor of man... (Memed Uzun)

Greeting Message (Mr. Moris Fahri)

Minority Rights for Turkomans, Assyrians and Armenians in Iraqi Kurdistan (Abdulrehman Nakshbandy)

Review of Kurdish Philology (Ezadin Mustafa Rasool)

The Swedish Mother Tongue Tuition Model And Its Application For Kurdish (Haydar Diljen)

Not Word for Word but Meaning for Meaning (Husên Düzen)

Dialogue or Monologue? (Feride Çiçekoğlu)

Endangered linguistic and cultural diversities and endangered biodiversity – the role of educational linguistic human rights in diversity maintenance (Tove Skutnabb-Kangas)

Two official languages, one nation: Languages for official, national and international communication (Robert Phillipson)

THE REPORT OF THE  THIRD WORKING SESSION (Aysu Erden)

 

FINAL REPORT

Concluding Remarks (Terry Carlbom)

 

 

KONFERANSA AMEDÊ 2005 LI SER PIRRENGIYA ÇANDÎ

Amed, 20 – 25 Adarê 2005

Bername(pdf) Beşdar (pdf) Daxuyanî (pdf)
Bername(html) Beşdar (html) Daxuyanî (html)
 

RÛMETA GOTINÊ RÛMETA ÎNSAN E (Memed Uzun)

Silavnameya Navenda PENa Kurd
 
Silavnameya birêz Moris Fahri
 
Pîroznameya Nivîskar û Helbestvanên Binxetê  
 
Modela Swêdê û kurdî di perwerdeya zimanê zikmakî de (Haydar Diljen)

Pira di navbeyna ziman û candên cihê de: Wergera wêjeyî -Ne peyv bi peyv, lê belê wate bi wate- (Husên Düzen)

Mafên Kêmneteweyên Turkmen, Asûrî û Ermenî li Başûrê Kurdistanê (Abdurehman Neqişbendî)

DANEZANA DAWΠ

 

 

 

Sözün onuru insanın onurudur... (Memed Uzun)

Değerli dostlar ve meslektaşlar (Mr. Moris Fahri)

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SEMİNERİ-DİYARBAKIR (ÜSTÜN AKMEN )

Kelimesi Kelimesine Değil, Manası Manasına (Hüseyin Düzen)

Diyalog mu Monolog mu? (Feride Çiçekoğlu)

 

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2004 info@pen-kurd.org