A.Neqshebendi, nekshebendi@yahoo.de
 
Ji bo çila seyda, heval, dost ű hevkarę min Modelę mirovekę baţ
Ji bo çila seyda, heval, dost ű hevkarę min Modelę mirovekę baţ
gutara pene