gutara pene

 A.Neqşebendi

 

mehvanen heja,nuneren hukumet u dezgayen piştgir,hevalen tevgera peşvebirna peyva kurdi,yeketiya niviskaren kurd li duhoke.

silaven kumela PEN a kurd di gehinim hewe u leburina seroke PENe ku beşdari vistivale ne buy jiber egeren tendurusti di exme berçav.

PEN weki hemi kumelen din yen kurdistani,vistival u hevditnen husan, jiber şuna wan ya pozitiv liser bizav u xebata peyva kurdi ,gele bi fer u pedvi di zanit.

weke em di zanin, eve vistivala rewşenbiri ya du yeye yeketya niviskaren kurd li duhoke sazdiket.bi nave PEN a kurd em supasi u piştgirya xu bo yeketya nivisevanen kurd li duhoke radgehinin u rez u dilxuşya xu bo parezgeha duhoke diyar di keyn liser ve piştgirye bo xebata niviskar u ediben kurd.

heval u dusten heja....

ez ve hevditna evro bi derfet di zanim ku kurt armanc u hebona PEN a kurd bideme xuyakirin.

PEN a kurd kumeleka kurdistaniye,nuneratya herçwar parçen kurdistana bi kutek jek bizdandi,di ket.liser aste ziman u letratura gele kurd di nav xebat u berxudana edebi ya international, kardiket .wate kare PENe kareke dublomatike le kereste xebata we edeb u zimane.

we ji bejin ku PENa kurd  di sala 1991 da bi rengeke fermi li tev cihane hatye niyasin u xebata we di nav rezen PEN international da diyar u ektive u di hemu vistival u konferensen cihanida hebuna we heye u bergirye ji mafen niviskaran u piştgirya xebata wan di ket u edeb u zimane kurdi liser aste cihani di dete nasin.

Beguman nuneratya PENe li bakur u başur u rojhelat u rojavaye kurdistane  heye u xebateka gele heja di ket.

Supasya hewe di keyn ji bo vexwandina PENe bo ve vistivale u supasya wan hevalan ji di keyn yen ev hevditne sazkiri u her bijin.

A.Neqşebendi

Nunere PEN a kurd

Li başure kurdistane.

7.11.2006

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org