----- Ursprüngliche Mail ----
Von: Widad Akrawi <akrawi.widad@gmail.com>
Gesendet: Dienstag, den 18. März 2008, 09:50:09 Uhr
Betreff: 2 Rojnamevanen Washington Post u babete wan le ser gerillayen Kurd_Navenda PENa Kurd!

 

 2 Rojnamevanên Washington Post û babetên wan li ser gerillayên Kurd

 

 

Rojnamevanen brêz u hêja li Navenda PENa Kurd,
 
Rêkxrawa me Bergeri Nevneteweyi (Defend International) kempinek destpekeriye ji bo wan herdo rojnamevanen amerkei yen ko babetek le ser gerillayen Kurd bilav-kerebo de nav rojnama Washington Post de, u neha heresheka turkan le ser wan heye u jiyana wan de metersiya daya:
 
 
 
Teka le we dekeyin ko peshtgeriye ve kempine bet kirin dako jiyana van rojnamevanan bet parestin u dako gele Kurd ji u niviskar u roshenbiren Kurd ji helwesta xo derxin. 
 
Turka heya niha zedetir ji millionek nama shandine ji bo Washington Poste, debe kurd ji namen xwe begehinen desten layanen peywendi dar. Rolle we pir geringe.
 
Duh me tekeleyin xwe di gel gelek layanan keriye, u iro ji eme berdewam bin.
 
Ji kerme xwe e-maile me ji bo hemo andamen PENa Kurd vre beken. Sopas.
 
Bi hiviya hevkariye
 
Rez u silav
 
Xoşka we
 
Widad Akreyi 
 
--

WIDAD AKRAWI
Chair
DEFEND INTERNATIONAL
Postboks 196 
1411 Kolbotn 
Norway
 
TLF-DK: + 45 31 71 45 23
TLF-NO: + 47 99 87 45 23
E-mail: widad@defendinternational.org
 
Http://www.defendinternational.org
http://arabic.defendinternational.org/

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2008 info@pen-kurd.org