Deham EbdulFettah, debdulfettah@gmail.com
 
Karę Bűn (Verb to be-Ętre)
Ameda Paytext ű Konfiransę Zimanę Kurdî (30.11 - 5.12-2004)