Weşanên Pêrî  

Adres: Navnîşan:

Söğütlü Çeşme Cad.

Pavlonya Sok. Nuhoğlu İşhanı No:10/19

Kadıköy / İstanbul

Tel& Fax:  0216.347 26 44,  GSM:  0533 488 01 12

e- Mail: periyayinlari@yahoo.com.tr

e- Mail: peri_kitab@mynet.com

 

Kurmançkî

- Nasandina  Kevneşopên  Êzdîyatîyê  / Kemal Tolan...............                                   22

- Dîwana Osman Sebri ........................................................                                 13

- Şerrên Sasûnê / Osman Sebri .............................................                         6

- Apê Kal / İshak Tepe.........................................................                                13

- Mişk û Kêzik / İshak Tepe. ...........................................                                    6

- Baqek Ji Gotinên Pêşîyan Guldeste / İshak Tepe.  .............                              12

- Raveya Peyvan / Adar Jîyan..................................................                            22

- Ziman û Jîyan / Adar Jîyan..................................................                           12   

- Şêvên Koçber / Adar Jîyan....................................................                            9

- Serkeftina Morîstanan / Adar Jîyan.....................................                         8

- Bêrî / Hracya Koçar Kapriyelyan........................................                              7             

- Jiyana Min / Elî Pêrîşan.......................................................                          7

- Pixço / Nejad Çetin...........................................................                                 5

- Dê û Keç / Mistefa Acar .....................................................                             8

- Despêka Rêzimana Kurdî / Haydar Diljen   .....................                                 10

- Şorbe û Fedî Xela û Xeyîdî / Edib Polat .............................                           8

- Dîwaro Tera Dibêm Bûkê Tu Guhdar Be / Celîlê Celîl  .....                               8

- Autobiyografya / Abdurrezak Bedirxan ...............................                             8

- Xewnên Şîyarî / Abbas Abbas .............................................                             7

- Maxmûr Dişewite / Nizamettin Akkurt  ............................                            8

- Helbestvan /Abbas Abbas   ..................................................                             7

- Şivanê Berxan / Abbas Abbas ............................................                               7

- Dengbêjê Piçûk / Abbas Abbas ..........................................                               7

- BANGA Jİ Heskêfê / bextiyar Qehreman...........................

- Ez û Şalul  / Abbas Abbas ..................................................                               6

- Nevîya  Çîyayekî/ Abbas Abbas ..........................................                           7

- Sîyên Şikestî / Fevzî Ozmen...............................................                               7

- Welato / Nupelda..............................................................                                7

- Xewnên Pînekirî/ /Medeni Ferho   .....................................                               12

- Marê Di Tur De / Medenî Ferho   .....................................                                               12

- Hewenî Sema / Sîrwan Rehim (Sorani.)   ...........................                                5

- Kurdistana Bi Fîftî Fîftî / Osman Aytar   ............................                             10

- Nado Kurê Xwe Firot / Rıza çolpan   .................................                              11

- Rojnamegerî / Cemil Oğuz.  ...............................................                                6

- Qurtek Evîn / Cemil Oğuz.  ...............................................                                6

- Keskê dawî di Cenazeya Xwedê de / Hoşeng Broka   ..........                             5

- Derengî bajêr weha diniqutim nimêja navê te / Hoşeng Broka....                        6

- Ya Ji Sêvan û Wêdetir / Hoşeng Broka   ............................                            7

- Rojnamevan / Lokman Polat  ............................................                                6

- Kejê / Adil Zozanî   ...........................................................                                               10

- Awazên Serpêhatîye -I-, Evin çîçek   ..................................                              6

- Awazên Serpêhatîye -II-, Evin çîçek   ................................                              6

- Awazên Serpêhatîye -III-/ Evin çîçek   ..............................                               7

- Kanîya Dilan / Kalê Qurdîsî-    .........................................                                             5

- Jîyanên Nîvco / Sırrı Ayhan.   .............................................                              6

- Zarokên Me (Roman)- Mezher Bozan.   .............................                           7

- Av Zelal Bû-I- Mezher Bozan.   ...........................................                            7

- Av Zelal Bû-II- Mezher Bozan   .........................................                             6

- Av Zelal Bû-III- Mezher Bozan   ........................................                            11

- Sê Buyer û Sînema/ Mezher Bozan   ..................................                               5

- Sê Kulm Ax/ Mezher Bozan   .............................................                              5

- Ez Jî Jîyame/ Mezher Bozan   .............................................                             6

- Û Helbest Berdewam e /Mezher Bozan..............................                            7

- Şahmaran / Lokman Polat  .................................................                                4

- Ji Meraşê Xeberek Hat... / Ali Alxasî   .............................                                 15

- Di Siya Dara Xacê De Serhildan / Miraz Ronî   .................                              6

- Birîna Bêar /İlhamî Sertkaya   ...........................................                                5

- Zîlan Agir û Stranên Jîyanê / Medeni Ferho  ....................                                6 

- Hêvî û Jiyan / Derwêş M. Ferho  ......................................                                              5 

- Xevna Avê / Raif Yaman.  ...................................................                              5

- Kurdê / Rahim Qoseri.  .....................................................                                5 

- Govendistan / Evdıle Koçer   .............................................                                7

- Bîranînên Şer ( Rojaneya Kuba) / Ernesto Che Guevara .....                              7

- Nameya Dijle / Faysal Dağlı   .............................................                              5

- Divana Dilbêzarê Bêkes  .....................................................                               6

 

   Kirmanckî- Zazakî- Dimilkî

- Rasnustuna Zonê Ma / Jacobson .......................................                                              13

- Zazaca - Türkçe Sözlük/ Harun Turgut .............................                               13

- Ziwanê Ma / Alfaba / Haydar Diljen. .................................                                9

- Gramerê Zazakî / Fahri Pamukçu........................................                               25

- Ebê Yaranîye keftime rayê / X. Çelker.................................                             7

- Biza Kolê / Vedat Dalokay ............................................                                    6

- Hesretê (Garod) / Hracya Koçar ........................................                               7

- Durî Şîya Nêzdî Amê/ Xal Çelker ......................................                              7

- Rozê Yena /  Hawar Tornêcengi. .......................................                                7

- Her Çi Beno Senika./ Sait Çiya ..........................................                               9

- Pasa û Vilika Usarî / Efendi Yildız ......................................                              5

- Ju Şeftaliyê Hazar Şeftaliye / Samed Behrengi ....................                              5

- Qoçgiri û Qerebêl / Efendi Yildız........................................                               7

- Karkerê Noni / Maksim Gorki ...........................................                               12

- Rauka Doy / Mamê Koekorta .............................................                              6

- Begê Dimilîya / Koyo Berz ...............................................                                11

- Khalmemo Siir / Memê Jêle ...............................................                               7

- Kesreta Zêrê Min / Xeyrî....................................................                              6

- Hesret / Fuad Doğan..........................................................                                6

- Destur Bide / Kemal Astare................................................                               6

- 38're Jû Pelge  / Dr. Hüseyin Çağlayan..............................                                 15 

 

 

Pêrî Yayınları

Adres:   

Söğütlü Çeşme Cad.

Pavlonya Sok. Nuhoğlu İşhanı No:10/19

Kadıköy / İstanbul

Tel& Fax:  0216.347 26 44,  GSM:  0533 488 01 12

e- Mail: periyayinlari@yahoo.com.tr

e- Mail: peri_kitab@mynet.com

 

 

 

 

ARAŞTIRMA- İNCELEME

- Ulus ve Roman / Haşim Ahmedzade...................................                              18

- Türkiyenin Çağdaşlaşması ve Kürtler / Dr. Tarık Ziya Ekinci .                 16         

- Tarihin Tarihi, Tarihte Kadın / Dr. Kemal Mazhar Ahmed ....                         12

- 21.Yüzyıla Girerken Kürtler / Naci Kutlay    ..........................                         30 

- Dersimde Alevilik / Munzur Çem   ........................................                          15

- 1923 Öncesi Dünyaya Gelen / Kürt Önder ve Aydınlarının      

                 Biyografileri/ Hasan Ünlü, A. Halik Aydın  ........................               11

- Diaspora Kürtleri ('Sovyet Kürtleri' Tarihi )/ Hêjarê Şamil...                          17

- Öcalan'ın Moskova Günleri, Gülnar - Öcalan / Hêjarê Şamil..                    13                   

- S. Sovyetler Birliğinde (1917-1956) Kürtler/ Hüsyin Can......                          8

- 1514  Amasya Antlaşması Kürt - Osmanl İttifakı  ve

     Mevlana İdrisi Bitlisi / Şakir Epözdemir............................                             12 

- Kürt-İsrail İlişkileri ve Kurdistanlı Yahudiler / İsmet Sivereklİ                         14

- Tarikat - Kara Para-Kemalizm Üçgeninde Milli Görüş / İsmet Siverekli.         9

- Yeni ve Yakın çağda Kürt Siyaset Tarihi. / SSCB Bilim Akademisi    

   Kürt Komüsyonu. (Celîl, Lazarev, Jagalina, Hasretyan, Mıhoyan) ....            18   

- 1880 Nehri Kürt Ayaklanması / Prof. Dr. Celilê Celil............                           7

 - İnsanlığın Kültür Mirası ADIYAMAN………………….…                          10

- Tanık ve Yaşayanlarıyla Ağrı Direnişi / M. Kalman.................                        14 

- Belge ve Tanıklarıyla Dersim Direnişi / M. Kalman   ...........                            27

- İngiliz ve Türk Belgelerinde Botan Direnişleri / M. Kalman....                         7 

- Kürt Davası ve Hoybun / Prens Süreyya Bedirhan..................                         7 

- Kürtlerin Örf ve Adetleri / Mella Mahmudê Bayezıdî ............                          5

 - Müküs Kürt Mirleri Tarihi ve Han Mahmud / Sinan Hakan..                           8

- Zerdüşt'ün İlahileri - Gathalar / Çev. Nergiza Tori……....…                             6

 - Yaşayan Her Dil Bir Halktır / Hasan Yıldız.........................                             5 

- XX. yy. da Kürt Siyasası ve Modernizm / Hasan Yıldız….......                       12

- Kürdün Makus Talihi GAP/ Osman Aytar ….......................                           7

- Hamidiye Alaylarından Köy Koruculuğuna / Osman Aytar…..                       17

- Batı- Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid / M. Kalman....                            15 

-  Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı/Donald Miller….…                    17

-  Hitler Ve  Ermeni  Soykırımı / Kirkor B. Bardakjian............                      11

- Baban Botan Soran / Dr. Kaws Kaftan …..............................                           5 

 - İyi'ye Övgüler / Şemsettin Baştimar........................................                         8 

- İspanya ve Bask Gerçeği / M. Şehmus Güzel...........................                        12

- Yılmaz Güney Hazinesi / M. Şehmus Güzel  .........................                          11 

- Fransada KORSİKA / M. Şehmus Güzel  ................................                     8

- Paris: Gösteri Kent / M. Şehmus Güzel  ..............................                          12

- Gurbette de Bir Gökyüzü Varmış  / M. Şehmus Güzel  ...........                   8

- Kadın Sineması/ M. Şehmus Güzel  ........................................                      8

- Abidin Dino SANAT ve HAYAT / M. Şehmus Güzel ............                       10

- Kadının Macerası/ Berfin Karabağ...........................................                          7

- Kürt Ulusal Hark. ve Ermeni Kürt İlişkileri / Garo Sasuni ....                           15

- Batı'nın Yeni Doğu Seferi / Hayrı Argav................................                            14 

- Türkler, Kürtler, İranlılar / Haydar Işık  .................................                          7

- Tutkular ve Tutsaklar / Evin Aydar çiçek...............................                          15

- Ararat Yolcuları, İnsan Tacirleri, Göç ve Mültecilik/ Evin Çiçk..                       18 

- Kadınca Yargılama / Evin Çiçek………………………….                            24 

- İskandinav Modeli / Şerefhan Ciziri.....................................                              10

- Eski SSCB'de Kürtler / Herman Taels..................................                              7 

 - İki Dünya Savaşı arasınnda Irakta Kürt Sorunu / Ş.X. Mıhoyan...                  5 

- Tarihte Kürt - Türk İlişkileri / Tori..................................                                  13 

- 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme/ Ahmet Özer...........                        14 

- DersimYazıları / Sait Çiya ………………..........................                               10

- Türkiye'de Devlet ve Demokrasi / Şükrü Laçin.......................                           8

ANI -ROMAN

- Antranik Paşa / Antranik Çelebyan   ....................................                            27

- Bitlisbeyî Abdal Han'a Gönderilen Kanlı Ekmek/ Haydar Işık..               15

- Şerkoy'dan Sultan Selehadin Eyubi'ye / Haydar Işık  ..............                         16

- Ronahi / Haydar Işık ..............................................................                           .8

- Hilal'in Gölgesinde Bir Ermeni Kızın Yazgısı./ Kherdıan Davıd 8

- Bir Kürt olarak Yaşamım / Dr. Nureddin Zaza ...................                              15

- Görüş ve Anılarım / Hasan Hişyar Serdi(1907- 1985)............                          17

- Özlem (Garod) / Hraçya Koçar Kapriyelyan............................                        8 

- Bu Nasıl İstanbul./ Hüseyin Şimşek........................................                       16

- Sam, Zal ve oğlu Rustem / Der.Norma Lorca Goordich...........                         6 

- (TKDP - Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 1968/235

                Antalya Davası SAVUNMASI) /  Şakir Epözdemir................            12

- Sisli Günler / İbrahim Koyun .............................................                               10

- Ağrı Dağı İsyanı / İhsan Nuri Paşa...................................................                  8

 - Anılar (Şeyh Mahmudê Berzenci Hareketi) / Refik Hilmi..............                  13

 - Abdurahman Alaca- (Edo Dêran) / Ayhan Ekmen..........................            12

- Melkiş-Cıvrak- Dersim Tanığım Dikiz Aynası/ Hüseyin Ateş ........                               7

- Dağlara Dayalı Şehirleşen Köy, Cıvrak / Aziz Akgül.......................                7

- Yitik Zaman Metinleri / Kenan Engin ..............................................                 6

- Ağlayın / Kenan Engin…………………………………… ..............            8

- Kürt Gözü ile Yılmaz Güney / Mahmut Baksi ....................................            8

- Teyrê Baz ya da Hüseyin Baybaşin / Mahmut Baksi.......................                               14

- Dono'nun Köyü / Mahmut Baksi......................................................                                5 

- Zinacı / Edip Polat ...........................................................................                 5

- Nazımı Anlamak / Mehmet İnanç Turan .......................................                   13

- Ormanın Dili / Munzur Çem..........................................................                   7 

- Tanıkların Diliyle Dersim'38 / Munzur Çem .................................                   15

- Dersim - Civarik İki Uçlu Yaşam / Hüseyin Akar...................                          13 

- Dersimin Delileri / Nurettin Aslan.........................................                            13 

- Silvan'da Ağıt / Cennet Ayhan...............................................                            15  

- Eksik Hayatlar / Sırrı Ayhan....................................................                         7

- Özlemin Gül Sureti / Hafız Akdemir.......................................                          8 

- Otobiyografya / Abdurrezak Bedirhan.....................................                         8 

- Duvar Sana Söylüyorum Gelinim Sen Dinle / Celîlê Celîl.......                           8 

- Gururun Verdiği Cesaret- Tahtallı / W. Zewal Doğan.............                          13 

- Kıskançlığın Bedeli Yabancı / W. Zewal Doğan.....................                      15

- Hemşirenin Kepi / Hazem Kılıç............................................                             10

- Henek / Berat Beran.............................................................                              13 

- Bablekan / Abdullah Kaya.....................................................                            11

- Sabahın Seher Yeli / Hasan Kaygusuz.....................................                          7

- Cesetsiz Mezar / Hüseyin Şahin Baz........................................                        5

- Acının dili Kadın / M. Erol Coşkun.........................................                          8

- Çokkültürlülük Ve Kürtler / Şefik Beyaz...................................                 7

- Kültürel Çoğulculuk Demokrasi ve Kürt Sorunu / Şefik Beyaz..                      5

- Yüreğimi Bıraktığım Yer / Hasan Baraçkılıç ......................                                12

 

 

ŞİİR- (TÜRKÇE)

- Finalist Dörtlükler / Hüseyin Şahin Baz .............................                              6

- Seslenen Yürektir / İsa Tekin..............................................                               5

- Sürgünde Kaldı Mezarları / Bülent Boral..............................                              6

- Kayalar Çiçek Açtı / Mezher Bozan ......................................                          6

- Kemale Eremedim / Mezher Bozan ....................................                              6

- Dağlarımda Öldür Beni / Mehmet Mamaş ...........................                              6

- Hasretine Göm Beni / Mehmet Mamaş ..............................                              5

- Aşkın Kısa Tarihi / Ali Biçer...............................................                               5

- Kefilsiz Yaşamın Yolcuları / Kenan Engin ...........................                             6

- Küçük Aynalar / Şerko Bêkes .............................................                              6

- Med Halkı Çocukları / Baran Rubar ...................................                               5

- Ülkem Feryat Ediyor / Medeni Duran ................................                              5

- Tutsak Düşlerimin Güncesi / Azad Yaşar.............................                             5

- Törede Donmuş Düşler / Mehmet Yılmaz...........................                              5

- Yüreğim Çarmıha Gerildiği An/ Fuat Doğan........................                              6

- Gulazer/ Fuat Doğan...........................................................                               6

- Nûpelda / Şerafettin Halis ..................................................                               6

 

 

 

Not : Bolt olanlar (toplam 35 kitap) 2006 yılında yayımlananlardır.

Têbin : Ev kitêbên ku reşişaret(bold) lê dana ( bitevayi 35 kitêb) di sala  2006î de çapbûn e...

 

Sala 2007î de bala we li ser me be...

2007 yılında  bizi izleyiniz...

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org