Weşanên Pêrî

Çi tabûyan nasnake û ronahîyê vedijîne ser tarîtîyê!

Ehmed Onal

Weşanên Pêrî

Adres: Söğütlü Çeşme Cad.

Pavlonya Sok. Nuhoğlu İşhanı No:10/19 

                              Kadıköy /İstanbul

Tel& Fax:  0216.347 26 44

GSM:          0533 488 01 12

e- Mail:     periyayinlari@yahoo.com.tr

e- Mail: peri_kitab@mynet.com

 

Payiza- 2006  Kataloga Beşa Kurdi

 

KURDÎ

 Kurmancî

 

- Nasandina  Kevneşopên  Êzdîyatîyê  / Kemal Tolan..........................   17

- Dîwana Osman Sebri ....................................................................            13

- Şerrên Sasûnê / Osman Sebri ........................................................  6

- Apê Kal / İshak Tepe.....................................................................     13

- Mişk û Kêzik / İshak Tepe. ......................................................... 6

- Baqek Ji Gotinên Pêşîyan Guldeste / İshak Tepe.  .......................            12

- Raveya Peyvan / Adar Jîyan.........................................................             22

- Ziman û Jîyan / Adar Jîyan...........................................................             12

- Şêvên Koçber / Adar Jîyan...........................................................             9

- Serkeftina Morîstanan / Adar Jîyan.............................................      8

- Jiyana Min / Elî Pêrîşan................................................................      7

- Pixço / Nejad Çetin.....................................................................    5

- Dê û Keç / Mistefa Acar .............................................................            8

- Despêka Rêzimana Kurdî / Haydar Diljen   ...............................    10

- Şorbe û Fedî Xela û Xeyîdî / Edib Polat .......................................            8

- Dîwaro Tera Dibêm Bûkê Tu Guhdar Be / Celîlê Celîl  ..............            8

- Autobiyografya / Abdurrezak Bedirxan .......................................            8

- Xewnên Şîyarî / Abbas Abbas ......................................................    7

- Maxmûr Dişewite / Nizamettin Akkurt  .....................................            8

- Helbestvan Abbas Abbas   ............................................................            7

- Şivanê Berxan / Abbas Abbas ......................................................    7

- Dengbêjê Piçûk / Abbas Abbas ....................................................      7

- Ez û Şalul  / Abbas Abbas ............................................................            6

- Nevîya  Çîyayekî/ Abbas Abbas .....................................................     7

- Sîyên Şikestî / Fevzî Ozmen..........................................................            7

- Welato / Nupelda.........................................................................            7

- Xewnên Pînekirî/ /Medeni Ferho   ................................................          12

- Marê Di Tur De / Medenî Ferho   .................................................         12

- Hewenî Sema / Sîrwan Rehim (Sorani.)   .....................................            5

- Kurdistana Bi Fîftî Fîftî / Osman Aytar   ......................................            10

- Nado Kurê Xwe Fırot / Rıza çolpan   ...........................................            11

- Rojnamegerî / Cemil Oğuz.  ........................................................ 6

- Qurtek Evîn / Cemil Oğuz.  ......................................................... 6

 - Keskê dawî di Cenazeya Xwedê de / Hoşeng Broka   ................             5

- Derengî bajêr weha diniqutim nimêja navê te / Hoşeng Broka….            6

- Ya Ji Sêvan û Wêdetir / Hoşeng Broka   ......................................            7

- Rojnamevan / Lokman Polat  .......................................................   6

- Kejê / Adil Zozanî   ......................................................................           10

- Awazên Serpêhatîye -I-, Evin çîçek   .........................................              6

- Awazên Serpêhatîye -II-, Evin çîçek   .........................................             6

- Awazên Serpêhatîye -III-/ Evin çîçek   .........................................             7

- Kanîya Dilan / Kalê Qurdîsî-    .....................................................     5

- Jîyanên Nîvco / Sırrı Ayhan.   ......................................................    6

- Zarokên Me (Roman)- Mezher Bozan.   ................................ ....            7

- Av Zelal Bû-I- Mezher Bozan.   .................................................         7

- Av Zelal Bû-II- Mezher Bozan   .................................................         6

- Av Zelal Bû-III- Mezher Bozan   .................................................         11

- Sê Buyer û Sînema/ Mezher Bozan   ..........................................            5

- Sê Kulm Ax/ Mezher Bozan   .....................................................     5

- Ez Jî Jîyame/ Mezher Bozan   .....................................................     6

- Û Helbest Berdewam e /Mezher Bozan.......................................          7

- Şahmaran / Lokman Polat  ........................................................ 4

- Ji Meraşê Xeberek Hat... / Ali Alxasî   .......................................            15

- Di Siya Dara Xacê De Serhildan / Miraz Ronî   .........................          6

- Birîna Bêar /İlhamî Sertkaya   ...................................................       5

- Zîlan Agir û Stranên Jîyanê / Medeni Ferho  .............................      6

 - Hêvî û Jiyan / Derwêş M. Ferho  ...............................................           5

 - Xevna Avê / Raif Yaman.  ......................................................... 5

- Kurdê / Rahim Qoseri.  ...............................................................            5

 - Govendistan / Evdıle Koçer   .....................................................     7

- Bîranînên Şer ( Rojaneya Kuba) / Ernesto Che Guevara ........... 7

- Nameya Dijle / Faysal Dağlı   ....................................................      5

- Divana Dilbêzarê Bêkes  ............................................................            6

 

 

   Kirmanckî- Zazakî- Dimilkî

- Rasnustuna Zonê Ma / Jacobson ................................................          13

- Zazaca - Türkçe Sözlük/ Harun Turgut ......................................            13

- Ziwanê Ma / Alfaba / Haydar Dıljen. .........................................            9

- Gramerê Zazakî / Fahri Pamukçu................................................            25

- Ebê Yaranîye keftime rayê / X. Çelker........................................        7

- Biza Kolê / Vedat Dalokay ......................................................... 6

- Hesretê (Garod) / Hracya Koçar .................................................         7

- Durî Şîya Nêzdî Amê/ Xal Çelker ..............................................            7

- Rozê Yena /  Hawar Tornêcengi. ................................................          7

- Her Çi Beno Senika./ Sait Çiya ..................................................        9

- Pasa û Vilika Usarî / Efendi Yildız ............................................            5

- Ju Şeftaliyê Hazar Şeftaliye / Samed Behrengi ..........................         5

- Qoçgiri û Qerebêl / Efendi Yildız................................................  7

- Karkerê Noni / Maksim Gorki ....................................................      12

- Rauka Doy / Mamê Koekorta .....................................................     6

- Begê Dimilîya / Koyo Berz ........................................................  11

- Khalmemo Siir / Memê Jêle .......................................................   7

- Kesreta Zêrê Min / Xeyrî.............................................................            6

- Hesret / Fuad Doğan....................................................................   6

- Destur Bide / Kemal Astare.........................................................            6

- 38’re Jû Pelge  / Dr. Hüseyin Çağlayan......................................      15

 

 

Pêrî Yayınları

tabu tanımıyor karanlığa ışık Tutuyor…

 

Pêrî Yayınları

Adres: Söğütlü Çeşme Cad.

Pavlonya Sok. Nuhoğlu İşhanı No:10/19 

                              Kadıköy /İstanbul

Tel& Fax:  0216.347 26 44

GSM:          0533 488 01 12

e- Mail:     periyayinlari@yahoo.com.tr

e- Mail: peri_kitab@mynet.com

 

SONBAHAR- 2006  TÜRKÇE BÖLÜM KATALOGUDUR

 

BELGESEL KİTAPLAR

 

ARAŞTIRMA- İNCELEME

- Ulus ve Roman / Haşim Ahmedzade...........................................            18

- Türkiyenin Çağdaşlaşması ve Kürtler / Dr. Tarık Ziya Ekinci……..             16         

- Tarihin Tarihi, Tarihte Kadın / Dr. Kemal Mazhar Ahmed ........    12

- 21.Yüzyıla Girerken Kürtler / Naci Kutlay    .............................      30

- Dersimde Alevilik / Munzur Çem   ............................................            15

- 1923 Öncesi Dünyaya Gelen / Kürt Önder ve Aydınlarının

      Biyografileri/ Hasan Ünlü, A. Halik Aydın  .............................      11

- Diaspora Kürtleri (‘Sovyet Kürtleri’ Hakında Tarihi İnceleme)/ Hêjarê Şamil...            17

- Öcalan’ın Moskova Günleri, Gülnar Ve  Öcalan / Hêjarê Şamil...            13                   

 - Sosyalist Sovyetler Birliğinde (1917-1956) Kürtler/ Hüsyin Can…..            8

1514  Amasya Antlaşması Kürt - Osmanl İttifakı

    ve Mevlana İdrisi Bitlisi / Şakir Epözdemir.................................          12

- Kürt-İsrail İlişkileri ve Kurdistanlı Yahudiler / İsmet Siverekl…………        14

- Tarikat - Kara Para-Kemalizm Üçgeninde Milli Görüş / İsmet Siverekli ……            9

- Yeni ve Yakın çağda Kürt Siyaset Tarihi. / SSCB Bilim Akad

    Kürt Kom. (Celîl, Lazarev, Jagalina, Hasretyan, Mıhoyan) .......            18  

- 1880 Nehri Kürt Ayaklanması / Prof. Dr. Celilê Celil........................     7

- İnsanlığın Kültür Mirası ADIYAMAN………………………………            10

- Tanık ve Yaşayanlarıyla Ağrı Direnişi / M. Kalman...................     14

- Belge ve Tanıklarıyla Dersim Direnişi / M. Kalman   ................            27

- İngiliz ve Türk Belgelerinde Botan Direnişleri / M. Kalman…..            7

- Kürt Davası ve Hoybun / Prens Süreyya Bedirhan..................... 7

- Kürtlerin Örf ve Adetleri / Mella Mahmudê Bayezıdî ...............            5

- Müküs Kürt Mirleri Tarihi ve Han Mahmud / Sinan Hakan……            8

- Zerdüşt’ün İlahileri - Gathalar / Çev. Nergiza Tori…………….       6

- Yaşayan Her Dil Bir Halktır / Hasan Yıldız................................            5

- XX. yy. da Kürt Siyasası ve Modernizm / Hasan Yıldız….........            14

- Kürdün Makus Talihi GAP/ Osman Aytar ….............................  7

- Hamidiye Alaylarından Köy Koruculuğuna / Osman Aytar…...            17

- Batı- Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid / M. Kalman.........            15

-  Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı/Donald Miller………….           17

-  Hitler Ve  Ermeni  Soykırımı / Kirkor B. Bardakjian................   11

- Baban Botan Soran / Dr. Kaws Kaftan …...................................            5 

- İyi’ye Övgüler / Şemsettin Baştimar...........................................  8

- İspanya ve Bask Gerçeği / M. Şehmus Güzel.............................            12

- Yılmaz Güney Hazinesi / M. Şehmus Güzel  .............................      11

 - Fransada KORSİKA / M. Şehmus Güzel  .................................  8

- Paris: Gösteri Kent / M. Şehmus Güzel  ......................................            12

- Gurbette de Bir Gökyüzü varmış  / M. Şehmus Güzel  ..............             8

- Kadın Sineması/ M. Şehmus Güzel  ...........................................             8

- Kadının Macerası/ Berfin Karabağ..............................................            7

- Kürt Ulusal Hark. ve Ermeni Kürt İlişkileri / Garo Sasuni ........            15

- Batı’nın Yeni Doğu Seferi / Hayrı Argav....................................            14

- Türkler, Kürtler, İranlılar / Haydar Işık  .....................................            7

- Tutkular ve Tutsaklar / Evin Aydar çiçek...................................            15

- Ararat Yolcuları, İnsan Tacirleri, Göç ve Mültecilik/ Evin Çiçek…..            18

- Kadınca Yargılama / Evin Çiçek………………………….… ...    24

- İskandinav Modeli / Şerefhan Ciziri............................................       10

- Eski SSCB’de Kürtler / Herman Taels........................................          7

- DersimYazıları / Sait Çiya (Tij Yayınları)..................................          10

- İki Dünya Savaşı arasınnda Irakta Kürt Sorunu / Ş.X. Mıhoyan..........            5

- Tarihte Kürt - Türk İlişkileri / Tori..............................................      13

- 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme/ Ahmet Özer.............            14

- Türkiye’de Devlet ve Demokrasi / Şükrü Laçin.......................... 8

 

ANI -ROMAN

- Antranik Paşa / Antranik Çelebyan   ..........................................            27

- Bitlisbeyî Abdal Han’a Gönderilen Kanlı Ekmek/ Haydar Işık  .........   15

- Şerkoy’dan Sultan Selehadin Eyubi’ye / Haydar Işık  ...............            16

- Ronahi / Haydar Işık ...................................................................            8

- Hilal’in Gölgesinde Bir Ermeni Kızın Yazgısı./ Kherdıan Davıd …..      8

- Bir Kürt olarak Yaşamım / Dr. Nureddin Zaza ..........................         15

- Görüş ve Anılarım / Hasan Hişyar Serdi(1907- 1985)................           17

- Özlem (Garod) / Hraçya Koçar Kapriyelyan...............................         8

- Bu Nasıl İstanbul./ Hüseyin Şimşek............................................    16

- Sam, Zal ve oğlu Rustem / Der.Norma Lorca Goordich.............         6

- (TKDP - Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 1968/235

    Antalya Davası SAVUNMASI) /  Şakir Epözdemir.................   12

- Sisli Günler / İbrahim Koyun .....................................................     10

- Ağrı Dağı İsyanı / İhsan Nuri Paşa..............................................     8

- Anılar (Şeyh Mahmudê Berzenci Hareketi) / Refik Hilmi..........            13

- Abdurahman Alaca- (Edo Dêran) / Ayhan Ekmen......................   12

- Melkiş-Cıvrak- Dersim Tanığım Dikiz Aynası/ Hüseyin Ateş ..            7

- Dağlara Dayalı Şehirleşen Köy, Cıvrak / Aziz Akgül.................         7

- Yitik Zaman Metinleri / Kenan Engin ........................................            6

- Ağlayin / Kenan Engin…………………………………………            8

- Kürt Gözü ile Yılmaz Güney / Mahmut Baksi ...........................        8

- Teyrê Baz ya da Hüseyin Baybaşin / Mahmut Baksi..................         14

- Dono’nun Köyü / Mahmut Baksi................................................  5

- Zinacı / Edip Polat ......................................................................           5

- Nazımı Anlamak / Mehmet İnanç Turan ....................................            13

- Ormanın Dili / Munzur Çem.......................................................            7

- Tanıkların Diliyle Dersim’38 / Munzur Çem .............................      15

- Dersim - Civarik İki Uçlu Yaşam / Hüseyin Akar......................      13

- Dersimin Delileri / Nurettin Aslan..............................................    13

- Silvan’da Ağıt / Cennet Ayhan....................................................            15 

- Eksik Hayatlar / Sırrı Ayhan.......................................................            7

- Özlemin Gül Sureti / Hafız Akdemir..........................................   8

- Otobiyografya / Abdurrezak Bedirhan.......................................      8

- Duvar Sana Söylüyorum Gelinim Sen Dinle / Celîlê Celîl........             8

- Gururun Verdiği Cesaret- Tahtallı / W. Zewal Doğan..............           13

- Kıskançlığın Bedeli Yabancı / W. Zewal Doğan............................             15

- Hemşirenin Kepi / Hazem Kılı煅……………………….………..            10

- Henek / Berat Beran.....................................................................   13

- Bablekan / Abdullah Kaya...........................................................             11

- Sabahın Seher Yeli / Hasan Kaygusuz.........................................   7

- Cesetsiz Mezar / Hüseyin Şahin Baz............................................        5

- Acının dili Kadın / M. Erol Coşkun..............................................             7

- Çokkültürlülük Ve Kürtler.........................................................             7

- Kültürel Çoğulculuk Demokrasi ve Kürt Sorunu / Şefik Beyaz...             5

- Yüreğimi Bıraktığım Yer / Hasan Baraçkılıç ..............................     12

 

ŞİİR- (TÜRKÇE)

- Finalist Dörtlükler / Hüseyin Şahin Baz .....................................            6

- Seslenen Yürektir / İsa Tekin......................................................            5

- Sürgünde Kaldı Mezarları / Bülent Boral....................................            6

- Kayalar Çiçek Açtı / Mezher Bozan ...........................................            6

- Kemale Eremedim / Mezher Bozan ............................................            6

- Dağlarımda Öldür Beni / Mehmet Mamaş .................................  6

- Hasretine Göm Beni / Mehmet Mamaş ......................................            5

- Aşkın Kısa Tarihi / Ali Biçer.......................................................            5

- Kefilsiz Yaşamın Yolcuları / Kenan Engin ................................   6

- Küçük Aynalar / Şerko Bêkes ....................................................      6

- Med Halkı Çocukları / Baran Rubar ...........................................            5

- Ülkem Feryat Ediyor / Medeni Duran ........................................            5

- Tutsak Düşlerimin Güncesi / Azad Yaşar...................................            5

- Törede Donmuş Düşler / Mehmet Yılmaz...................................            5

- Yüreğim Çarmıha Gerildiği An/ Fuat Doğan..............................            6

- Gulazer/ Fuat Doğan....................................................................   6

- Nûpelda / Şerafettin Halis ..........................................................            6

 

Not: Toplu satışlarda % 40, perakende satışlarda % 30 indirim yapılır…

Taşıma giderleri alıcıya aittir.

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org