Gjens, ewtns yan RNS ?!

( le ser key rns kurd  - 1 - )

 

Anwar. M. Ahmad

  

Le destpk s(3) be gewre estri ( mjw wjey edebiyat!- alman, laperey jimare 14 da, weha nsrawe: Ziman netewe pk dent. Ziman, bn jiyan neteweye, ke b be ew( wate -ZIMAN- Anwar),netewe mirduwe! L eme derbirni kesek rojhelat yan kurd neteweperist niye, belkm ra bon komelk profisor zana arezayan akadem almane. Qise hezare le du bekare! Eger me le jr ronaye em tze'da, le xoman birwanin, are me mirduyin yan nwe mird?! Xo eger nwe mirdu nebin, bik, pekkewteyin! end salek le me ber, le jr naw nan (Ziman du faqeye rojnamegeriy kurd'da) witarkim ns. Puxtey nawerok witareke eme'ye,: dujminan nek her Kurdistanian dagr dabe kirduwe, belkm, lemixabin aweze- aqliyet!- x xide kultur, cor brkirdinewe chanbn kesayet kurdiian, lk tirazanduwe gorwe. Da biran niwey kurd le niwekey tir, bote hokar nebn yek cor xwendinew nsn. Niwey kurd be rns latn le epewe bo rast niwekey tir, be rns ARAMI = EREBI!- le rasitewe bo ep denst! Emey, wata le berhem yektir namo bn tenegeytin. Gelo, meger em taybetmendiye napesende, pkxistin iflic kirdin ziman netewe niye?! Ca berast emey kurd, be ziman netewey densin depeyvin yen be zarawe..?! Nihakey ZAZA, ke eme debjin kurdin, rnsekian dirust kirduwe. Zazay pertk govar bilaw dekenewe. Le bernamekan radiyo televiziyonekan'da, wek zimank serbexo, xo dedene nasn! L eger mirov, le chan biniyk mafxwaz tendirust baewe le kekan birwant, hi girif le we'da nabt, eger Zaza bixwazin ke Kurd nebin! L eger Zaza Kurd nebin, ewe maf xoyane ke on depeyvin on densin. Belam eger Zaza Kurd bin, nedebiwa ewan rnsekian bikird baye. Ke bew hoyewe, guzeran xirap we rns kurd, pir bilaw xiraptir biken. Wate ewan bibine astengek tir, le hember RNSI YEKGIRTUYI KURDI da. Guman ewe heye ke ew kar nahezan dujminan Kurd bt! Be taybet, destelat kiwer oven siyaset Turkiya. Ke wate, ziman  DU faqeye rojnameger kurd. Bye SE- 3 faqey?!  

Gelo, me ke le gjaw 3 gjens'da xul dexoyn, ke i le be bik baur'da, kurdan zarawey ( Kurmanc = Badn) da, we be heman rns le rast bo ep, l her be zarawe densn, nek be rns  espaw (standard) baw kurd! Bo nimne, le dever Badnan'da, be giwedane rns yekgirt, deln, ewey densin? Ew be rnsek seqet! Zor car, be b ( pintok= nuqte)-y kotay be b rawkirdin koma. Be ra bon hendk kes, hokar em beser bereye. Nebn dewlet kiyan siyas netewey Kurde. Nebn lijne komisiyoneki zimannase! L bae, eger roinbr Kurd, bikart ziman rns biyan fer bt, bo natwant, ew du we rnse fr bt?! Ey roinbran pare ciyawazekan Kurdistan, natwanin, be zarawekan tir kurd ana bibin?! Heta kurdan (her du zarawe gewrekan Soran Kurmanc!) bitwann, berhem yektir bixwninewe?! Heta kesayetiyekan kurd hev nas biken?!

Ba bipirsn: Le 25 miliyon kurd Bakur, end kes be sedan nser helbestewan roinbran be naw deng Baur, wek ( Abdulla Goran, Bkes, erko Bekes, Refq Sabir, Husn Arif, rzad Hesen, Ref Hesen, Muhemed Mukr, Muhemed Xal, Premerd feylesf!, Qaniy, Mehuy, Besaran, Mewlew, Hac Qadir Koy. Le Rojhelat Kurdistan, Hmin Mukriyan, Hejar, Hesen Qizilc, Siware, Al Derwyian . htd denasin?!! L mexabin, kurdekan Bar Rojhelat, le berhemekan Bakur b agan!. end kes le Bar Rojhelat Rojawa, nseran roinbran wek ( Mihemed Uuzun, Mehmd Bask, Ahmad Arif, Heyder ik, Meden Ferho, Firat Cewher.. htd, denasin?!! Niwe Kurd le berhem niwekey tir b agahey. Ke wate roinbr netewey Kurd, natewawe, kemayes heye! Boye dekrt bilm; ke heta hem takekan Kurd le berhem yektir tnegen berxurdar nebin, ewa zor be daxewe, ke roinbr Kurd, NW ROINBRe!!                          

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2006 info@pen-kurd.org