«ima dinivsÓnim?

 

«ima dinivsÓnim?

«ima dixwazim pÍnivis li min dŻr nekeve ?

Nav tilliyÍn min de vegere

«erm li hemÍzkirinÍ biqefile

Gora xwastina min bÍ ÁalekÓ bimÓne

Hewceiya min bi nivisandine heye

Dema yÍ dora meran meran fÍmnekin

BÍ naskirÓ, bi kÍm zanÓn

Rabin, rŻnin ĢÓroveyÍn xelet bikin

Ya rind ew e

Meri tenebŻne re bibe rÍheval

RŻpelÍn sÓs re dengke

XwastinÍn xwe bi tÓpÍn reĢ dŻ hev de rÍzke

Xibirdank tÍ ziman

Gotin Ż xwastinan qebul dike

Dema ney bÓstÓn !

«ima meri zimanÍ xwe biqefilÓne

«ima ber pidiyan da bigerÓne

«ima nav ava tirĢ da vegerÓne

TillÓ alÓkarÍn dil Ż mÍjone

Bujang sŻdikevin

Xwe li hev di dŻr dikin

«av jÓ  reĢikÍn xwe vedikin

BurÓ xwe vedikiĢÓnÓn

Firnik fereh dibin

Bi rehetÓ hevay malÍ dikiĢÓnin

Xema, ÍĢa piĢÍ tevlÍ dikin, berdidin

Ez hestÍn, xwastinÍn, kÍmasiyÍn, keserÍn xwe

Bi nivisandinÍ tÍnim ziman

GoĢtÍ bÍ hestÓ gelek caran

Nav birvanÍn mircan de

Mezin Ż giran dibe

MoriyÍn sÓs hev di digŻvĢÓnin

Nikam tuya xwe daqulÓnim

ZimanÍ bedena min hindik, hindik rÍ digire

PÍnivis li rŻpelan digere

Ku gÍĢtin hevdi !

Xet, pisŻle radimede

Xibir hÍdÓ, hÍdÓ diherike

RÍzikÍn rast, xwar Ż ewraz digire

«end kes dikarin ĢahiyÍ, kÍf xwaĢiye binivsÓnin ?

Yan jÓ nav tengasiyan de, pirsgirekan de

RÍyÍn rehetbŻnÍ bibÓnin

Dest min de nine

PÍnivis ji min pir dŻr namÓne

Nikarim pÍsÓra xwe lÍ xwelaskim

BerhemÍn xwe bi janÍ diĢom

Bi ÍĢÍ zelal Ż serrast dikim

DilÍ min ku rehet bŻ

Hevala hÍja bi pÍsÓra xwe ve dikim

Ez Kurmancim !

RastÓ weku aynikan hember min in

Nikarim rŻyÍ xwe ji wan vegerÓnim

Xwe ji berpirsariyÍ xwelaskim

Pir kes hene tirsÍn, xemÍn xwe vÍdiĢÍrin

YÍn ser borandÓ wan bi rastiyÍn wan dibÓnin

WÍĢartin, sergirtin ÁareseriyÍ naynin

Nivisandin min re dermanÍ heri mezin Ż bibandore

Her ku dinivsÓnim serÍ min rehet dibe

SincÍ dora min vedibe

Tengasiya zikÍ min diherike

Ew hÓndur de xwedÓ hÍlÓne

Ku nenivsÓnim mÍjiyÍ min de dimÓne

Xwe tevnade

PÍnivis wÍ dihÍjÓne

PÍĢiya xwe, berÍ xwe dide der ve Ż diherike

Natirsim, Ģerm nakim

Xwe bi xwandivanÍn xwe re hemraz dibÓnim

řerÍ zikÍ xwe de

BÍ tixub dinivsÓnim

őro hezaran kes koÁberin

Weku min in

Nav hevokÍn Kurdan da sirÍn,vÍĢarÍn wan dibÓnim

Bi mŻÁinikÍ lefzan derdixÓnim

Bila ew vÍĢÍrin !

Bila ew balan bikiĢÓnin hÍlÍn din

Bila ew li pirsgirekan, rastiyan birrevin

RastiyÍn ser girtÓ paĢiyÍ de bÓndidin

YÍn dijÓn bi tazÓ bŻn wan dibÓnin

Ji helmÍn pirsgirekan biyanÓ namÓnin

RastiyÍn min

RastiyÍn civata min

TengasiyÍn min

TengasiyÍn civata min

 ĢÍn min

 ĢÍn civata min

Hev re mŻnandÓne

YÍk ya din bernade

JÓrtÓk pir mezin pÍvÓste

Meri her tiĢtÓ bigire ber Áavan

Bikeve ber dŻrina hevokan

PÓnan bigÍĢÓne hev di

Wan bide ber xwandivanan

DibÓnim, dinivsÓnim, seri hildidim

«av Ż guÁikan danadim

BedelÍ wan tiĢtan tenÍ mayÓne

«ipkim, ne xeme !

RŻpelÍn sÓs guhdarÓ Ż hevaltiyÍ dikin

Min re ew besin

Her alÓva birÁibŻnan, birÁÓmayÓnan tÍr dikin

Bedena min dengÍ xwe digÍĢÓne ker Ż lalan

Hatim pelixandin, hatinÍ pelixandin

TilliyÍn min loma bŻn nivisvan

LÍv jÓ helbestvan

FÍra mÍjoy min ÁavÓkÍn destÍn min dide Ģixulandin

Hev re berheman amade dikin, dixemlÓnin

ZanÓnik mezin pÍvÓste ku meri ÓstÓkrara derunÓ tev li hev neke

TenÍ mayÓna her alÓ ve bikare rake

Bi nivisandinÍ serÓ Ż dilÍ xwe rehetke

Xwe ker Ż lalan re  zimanke

Xwandivan jÓ nÓvÓskar fÍmke !

Histu xwar nakim

DestÍ xwe venakim

Ser lingÍn xwe me

Bin minnetan de nemam, namÓnim

Nivisandine xwe re weku sed hevalÍn pir zana

řÓrik dibÓnim

Serbixwame

Tama azadiye ji ava beriya bin herdkirÓ jÓ xwaĢtire

Bi rehetÓ, bÍ minnetÓ

SerÍ pÍnivisa xwe didim ser bÓrÓnan, xwirabiyan, nerindiyan

Nivisandin !

HevalÍ minÍ herÓ zÍde dost Ż fÍmker

HevalÍ minÍ mezin

Loma pÍ ve dibezim

HevalÍ minÍ xwe re nexwastwan Ż nepexÓl

DibÓnim, dibÓzim, dixwÓnim, dijÓm, dinivsÓnim

Hinan xwastin dorÍ li min bipÍÁin

Min Ż berhemÍn  min bifetÓsÓnin

PÍnivsa min bifirÓnin

RŻpelÍn nivisandÓ biÁirÓnin

DerxunÍ biqeliĢÓnin

CanÍ dijÓ teslÓm bigirin

DijminÍn ramanan nikarin min re bikevin tekoĢÓnÍ

MÓna darÍ maziyÍ her ku tÍm dorpÍÁ kirin

ZÍdetir Áipilan, berheman didim

Meri xwedÓ bawer be

RÍk rast de be

Bi ÁavÍn zelal temeĢevan be

Xwastina xwiraban qursanga wan de dimÓne

Nezan Ż qarwan nikarin serbikevin

Bi kedera wenda kirinÍ ve yÍk dimÓnin

Ez tirsÍ nasnakim

Hember kesÓ serÓ xwar nakim

BelÍ tenÍ me !

Dem dema mine

HÍza bedena xwe bo berhemÍn xwe diĢixulÓnim

HÍla din ve gelek natŻr im

Poz mezintiye, bilindtiyÍ nizan im

Gora xwe Ż xwastinÍn xwe dijÓm

KesekÓ ji xwe mezin Ż qicik nabÓnim

Xwe bi hevokan dipÍÁÓnim

Weku her kesÓ dikenÍm, digÓrÍm, Ģadibim

Derdikevim der va

Heway daristanÍ dikiĢÓnim

Bi nivisandinÍ tilsima hevokan vÍdiĢÍrim

TendurÓstiya mÍjo diparÍzim

Naxwazim efsŻn xwirabe

PÍnivis Ż rupel ji min sŻkevin

DestÍn min ji xonÁa zer dŻr kevin

Binyata nivisandinÍ de tenÍ bŻyÓna civakÓ

Herikandina tÓpan de tenÍ mayÓna ĢexsÓ raketiye

Bi dil, bÍ berrŻ dinivsÓnim

Zengan diĢixulÓnim

Defteran hevalÍn herÓ nÍzik Ż rÍzan dibÓnim

MÍjoyÍn kufik girtÓ

BÍ fÍmkirin, pÍĢdaraz nÍzik dibin

Ji nivisandinÍ aczin

Bi hezaran Kurmanc mÓna min in

Hezi rastiyan dikin

HevalÍn dilin

Min bÓryar dabŻ

Xwastina min bo dest pÍkirinÍ bes bŻ

Li surgunÍ tÍra min hacet hene, hebŻn

Lefz bixwe xwe de rÍz dibin

Ez lÓkolÓnvan im, ÁavdÍrvan im

PÍvÓste, mecbŻrim binivsÓnim

Bi rÍya nivisandinÍ xwe re rÍhevalan peyda dikim

QuncikÍn malan re hevokan rÍdikim

YÍn bÍ xeber dixwÓnin Ż Áavan vedikin

Dibim zimanÍ ker Ż lalan

JehrkujÍ dirijÓnim rÓÁÓkÍn nezanan

Berdidim pÍsÓrÍn hev di

ZanayÍn nezan Ż  tirsonekan

 

Áapkirin

copyright © 2002-2004 info@pen-kurd.org