Ezz Nmet, rojhelat_eziz@yahoo.com
 
DRAN
GEROK
FIRN
BR
Peyvek li ser roka Gelr
DERYA B LIV E
TAWANBAR
iroveyek Li Ser Mem Zna Xan - (3) Xan Netewexwaz
Xewnbar
Siwar engal
iroveyek li ser Mem Zna Xan - (2) Xan Rexna Edeb
era Fmnzim Li Rojhelat
era Azad Li Rojhelat
IROVEYEK LI SER MEM ZNA EHMED XAN