END GOTN!

 

Feqr Ehmed

 

AL                  ............................                         AL

APO                ...........................                     APO

TP                   ..........................                    HERF

KTE                ..........................                    HECE

HEVOK           ..........................                CMLE

LKER            ..........................                       FL

CNAV            ..........................                  ZAMR

PNS            ..........................                 KALEM

DENGDR      ..........................                   SIFAT

JBR              ..........................                     SLG

EWT              .........................                YANL

WJE               .........................                     EDEB

XZ                 .........................                     ZG 

BERYAR         .........................                   KIRAR

XAL                 .........................                 NOKTA

GRAV             .........................                      ADA

CHAN             .........................                DUNYA

TER                .........................              HEYVAN

GHA                .........................                      RUH

PRTK            ........................                   KTAB

DERYA             ........................                   BEHR

NVTLM          ........................                 OLEK

RNTOK       ........................              KOLTUK

DRAV              .........................                   PARA

RPEL              ..........................                SAYFA

MNE                ...........................              RNEK

MNEK             ...........................       BR RNEK

MRXAN         ...........................                   ODA

PSK                ...........................                  PK

BNOK             ...........................              VRGL

ZERDD       ...........................           ZERDT

AMED              ..........................     DYARBAKIR

KURDSTAN  ...........................      KURDSTAN

BRTAN        ..........................          GERLLAN

EGD                ..........................       KEHRAMAN

DRSM          ..........................               DERSIM

AT               .........................                   BARI

 

Agir berdane pirzane.

A genim heb zr dihr.

Arvan me sal genim kundirye.

Axa min pirr irne.

Ava xwe pirre, mehdenn xwe pire.

Axa welat min bi petrol gaze.

 

 

A

ALA...APO...ART...ART...AZAD...AT

AREM...AMED..AV...AVSTA...ASK...AGR

ARVAN...ABOR...ARD

-------------------------------------------------------

ALA,  ME  KURDAN  KESK,  SOR ZERE!

 

APO,  NETEWA  GEL  KURD  AFREND    B

SEROK !

 

ART,  TUNEB  L  CHAN  RONAY  NAB!

 

ART, B EREB DERMAN DBJN

DOKTOR  KANN  B KAR BNN!

 

AZAD,  XORTEK  BA  WELATXWAZE  

BAJAR  XWE J  WANE!

 

AT, PRR TUTEK XWEE JYAN  B 

XWE  RE  TN SER GELAN!

 

AREM, L MN PRR TENG  BY, J BOY EM

KURD MA NAGNE HEV!

 

AMED,  PAYTEXT GEL KURD  

KURDSTAN YE!

 

AV, TUNEB,  MEROV  KAN TNA  RE 

DFETS!

AVSTA, RHBER  KURDAN  ZERDET

AFREND!

 

ASK, V RE  MDE DBJN, J BO N,

PWSTE MEROV TUTN TJ GREN NEXW!

 

AGR,  YAK  PRR  BLNDE  VRE 

DBJN ARERET!

 

ARVAN,  Y  ME  SAL  GK  GENME  HEB

 ZRE!

 

ABOR,  TUNEB, XELA  DB JYAN 

TAR    MAR  DB!

 

ARD  JN  KOM  DKN,  J  BO  NAN  P 

BBRJN! 

 

Helbestek

-----------

Ey hevalno b derew

                    Eme bikin kar xwe

ert rtn v welat

                    Em bnin p avn xwe

------------------------------

 

 

B

 

BANGBARENBERENBHDER BERXWEDAN...BHARBSERBERAVK

BOREN BERZAN...BHTBSTANBAZ

BERBANG...BERKEL

-----------------------------------------------------

BANG,  DKM  GEL  KURD   

KURDSTAN  GKYAN!

 

BAREN, PAYZ DUBAR, GULN

WEHWEHO DERDKEVN R ERD!

 

BEREN QER,  BERDANE NAV  MYN SS!

 

BHDER, L PA GUND DANN DUKUTUNE!

 

BERXWEDANA GEL KURD, J BO

SERXWEBNA  KURDSTANE YE!

 

BHAR, HAT, KEK BK DNE

BRY, PEZ XWE  BDON!

 

BESER, EHN, HOZANA GEL KURD

KURDSTANE GEL ME PRR J HZ DK!

 

BERAVK, MEROV BA P DBN

DMN KEKAN J XWAK DKN!

 

BOREN,  TRK VRE  DBJN BULANM L

SER ME KURDAN PRR HEYE!

 

BERZAN, QEHREMANEK KURDAN

SEROK KURDSTANA BAR B!

 

BHT, SLAM VRE CNET DBJN  

D  AXA  KURDSTAN  DA  AVA KRNE!

 

BSTAN,  TUJ  FRENG,  BEHCAN,  SOT 

  ZEBEN  SORN!

 

BAZ,  FRYA  ,  NERE  XWE  GRT   

J  MN RE TN!

 

BERBANG,  LKET VANAN  PEZ BERDAN

MRG    ZOZANAN!

 

BERKEL,  MREK  HJAYE  J 

DETA  BEREZYANE!

 

---------------------------

Gel bin dest, peran

Tev hatin pit, hza me

Bo rizgar, bo azady

Bn nemirn war xwe

 

 

C

 

CHANCEJNCWAKCEMLCLO COTKAR..CRNCANʅCENGCEMD

CEWRKCEWDK...CAWBRCEMCREN        

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAN,   XWEE  B  TEKON    JYAN 

DUD  MEROVAN!

 

CEJN,  L  KURDSTAN  NEWROZ 

XWEE PK  TNN!

 

CWAK,  GK  AZAD  BN,  LE MA   EM 

NEBN?

 

CEML, RVABREK PARTYA

KARKRN KURDSTSN  (P K K)

HER B HZ ZANAYE!

 

CLO, YA ME TUNENE, J BER V SEDEM

DAYKA  MN  KNCAN B DESTAN DOYE!

 

COTKAR, L  KEPR  COT  DK   

XETN XWE  KRNE  TLE!

 

CRN,  TUJ  AVE,  L  PEZ  ME  NE 

LVRE  KU  VEX!

 

 

 

 

CANE, NEBYA FEQR EHMEDE  D

DBSTANA KURD, J BO ZMAN BAV

BAPRN XWE Y KURDMANC  BA 

BZANB!

 

CENG,  J  BOY  RZGARYA  KURDSTAN 

T  KRNE!

 

CEMD, MA V RE NEMRT  DHATE

GOTN SEDEMA  XWE  KAN  BB?

 

CEWRK, DLK,  DU  ALAV 

DA  AV  DERPNN!

 

CEWDK, B KE, SAL  DAYK 

TUJ  RN  NVK  KRYE!

 

CAWBR,  BNN,  EZ  V  CAW  P  BBRN!

 

CEM,  GEL  XWE  B,  MEROV B EREF

SER  BLNDE!

 

CREN MNE HJA QEDRYA HEC

KOKN XWE RMENNE !

 

 

 

 

 

ANDAPAHLAR.YAAV

ROKEK..STOKRYAM

LELEKEMETEL       

 

AND,  B  DROKA  NETEWAN  DA 

GRDAY!

 

AP,  P  PRTK  PRR  XWAK  DKN!

 

AHL,  SAL  TUJ  CEH    GENM  BN!

 

AR,  CAREN  V  HEFTEY  EZ  ME 

BAJAR  RHA!

 

YA,Y SPAN KU HATE GOTN, XEC

  EHMED ZLFK T BRYA MEROVAN!

 

AVN, ZLAN PRR XWAKN

XORTAN BERV XWE DKNN!

 

ROK,  L  MRXANN,  MREN 

ROKVAN  DBJN!

 

EK,  L  PTN  OREGERN  QEHREMAN 

TN  DTN!

 

 

STOK, PNCAREK KURDSTAN YE

BOSTANYA XWE XWE DB!

 

RYA,  KERES  ZELAL,   CAN  GO: 

Z  BRVE  MAL.

 

M,  SER  YAN, CEM  ERWANN B

RMET!

 

LE,  SAL  PRR  SARE    DJWAR 

DERBASDB!

 

LEK,  ZAY,  RE  WY  TER 

DAYK DK   FROYE!

 

EM, Y FERET  DCLE  J  AXA 

KURDSTAN DERDKEVN! 

 

ETEL  MEROV  P  V  DUXWUN 

PRR  XWE  DB!

 

---------------------------

Dil mal, ek hz dan

Ke, bk xortn me

Bne pola, n ser yan

Tev bn oregern me

 

 

D

 

DTN...DQET...DAYN...DROK...DEQOR

DEM...DOJE..DRSM...DMEN...DJMN

DERYA...DOZ...DEST...DESTR..DREV

DLBXWN

------------------------------------------------------

DTN,  RA RZGARYA  KURDSTAN

DESTRE AVA KRN!

 

DQET,  BKN  KU  DSA  DJMN  ME 

NEXWAPNN!

 

DEYN,  XESTEKA   MRN   SERBLND 

  EGDANE!

 

DROK,  YA  ME  KURDAN  PARZER ETEM 

XEMGN  NVSANDYE!

 

DEQOR, KRN  NE  KAR  KESN  NEZANE!

 

DEM,  L GEL  KURD  NEB  BHAR HAVN!

 

DOJE,  SLAM  V RE  CHENEM  DBJN

  PRR  PS  DBNN!

 

DRSM, KU HATE GOTN, KURDSTAN

T BRYA  MEROVAN!

 

DMEN,  YA  KURDSTAN,  HOSTA  FEQR 

EHMED  AFREND!

 

DJMNN,  ME  KURDAN  PRR 

NERNDN    TRSONEKN!

 

DERYA,  WAN, YA  ME  KURDANE   

D  AXA  KURDSTAN D!

 

DOZA ME KURDAN, PRR B XWN

KOMKUJ  DERBASDB!

 

DEST,  DESTAN  DO,  DEST  VEDGER 

SER AVAN  DO!

 

DESTR, YA   PARTYA  KARKRN 

KURDSTAN (P K K) SEROK  APO AFREND!

 

DREV Y KURDAN TUNENE,  B DREVN

DJMNAN ABORYA  XWE DOM  DKN!

 

DLBXWN, NUEVAN KURDAN YEKEME

D MED TV!

 

 

 

 

 

E

 

EM...EZDA...EN...EVN...ERZAN...ERM

EZMAN...ELBSTAN...EYWAN...EDB...ETN

EW...ENBAR...ENK...ER

----------------------------------------------------

EM,  KURD  PRR  NEZANN,  LOMA J 

BN DEST MENE!

 

EZDA, NAV XWUDAYE DU AVSTA

DA HATY NVSANDNE!

 

EN,  YA GEL  KURDSTAN, A R G K 

DJMN  KR  HAR  DN!

 

EVN,  PRR  TUTEK  XWEE,  KU 

WELAT MEROVAN AZAD B! 

 

ERZAN,  EZ  TERN  XWE  NAFROM 

TU KESAN!

 

ERM,  HN HEBN TR  PRR  PDA  HENE!

 

EZMAN,  L  JOR  HN  DK   

HSTR  DXEWNN!

 

ELBSTAN,  DEMA  BER  PAYTEXT 

KURDSTAN  B!

 

EYWAN,  JI  VA  XANYAN  RE  PRR 

MEZN  KRNE!

.

EDB  KOKA  XWE  RMENYE DOSTEK

KURDAN HER BAE!

 

ETN, RUSTEM  YAR  DNE  DELV 

KU  AJN BKN!

 

EW,  MEROVANA , B  REST   KAR   WELAT  

XWE   NAKN!

 

ENBAR, DKULN, KU  GENM    CEHE 

THDA  VEDRN!

 

ENK,  GRLLAN  L  DJMNAN  BADAY!

 

ER, EME HRBANA KURD BNN,

BLA J MERE AWAZN XWE BSTR!

---------------------------------

Xwastek bn pava nen

Qehreman bn gel me

Ew qepsna dil dijmin

Serok b jyana  me!

 

Feqr Ehmed

----------------------------------

 

 

 

R...VAR...ZNG......RMEN

ZDA...M...M...ZO...MLK...D

P...L...MO

 

R,  BBN  SER  DJMNN 

XWNXWAR    BKUJN!

 

VAR,  HAT  OREGEREN  DJMN 

KRIN  TENGAY!

 

ZNG, L  DARSTANA  MEROV KOM 

SER  HEV  DK!

 

, KU L TU KESAN HEB, PWSTE

HER CEM DOKTOR!

 

RMEN,    KURD  WEK  J  D    BAVEK 

HATNE CHANE!

 

ZDA,  NAV  XDAY  DLOVAN   

MEROVANE!

 

M, DKM KU BDM GA PEZN XWE!

 

M,  SAL  DAYKA  MN  PRR  KRYE!

 

 

ZO, DENGBJ GEL  KURDSTANE   

XWE  DBJ!           

 

MLK,  N  DEST  B  AYR  KRYE  

  DR!

 

,  BAVO  EZE  Z  WERM  MALE, 

TU  XWE  MNE!

 

D,  BESE  EM  D  BN  DESTN 

DJMNANDA  MAN!

 

P, DERENG KETM, JI BO Y LASTK

OTOMOBLA MN TEQYA!

 

L, KU BBJ, B GRANB J,

PWSTE EZ BPEJRNM!

.

MO, JNEKE SER POZ XWE REYE PRR

XWAKE!

 

 

 

 

 

 

 

F

 

FERET...FERHENG...FROK...FEQR...FRO

FEQ...FRENG..FROT...FEREQ...FRG

FER...FARZ..FRR...F...FND

---------------------------------------------------

FERET,  EM  KURDSTAN  Y,  HER 

MEZN    DRJE!

 

FERHENGA GEL KURD MEMOSTAN

H. ZOL AFREND!

 

FROK,  B  JOR  KET  D 

PAYTEXT  RMESTAN ERVAN!

 

FEQR,  L SER VJEYN  KURD 

KAR BAR XWE DKYE!

 

FRO,  KU  TER  DZN, J  R 

WANAY  TER  DKN!

 

FEQ,  WEDN L DJMNN XWNXWAR,

KU ME KURD Z AZAD RZGAR BN! 

 

FRENG,  PVAZ,  SOT    X  B  NAN 

SL    TASEK  DEW XWE DB! 

 

 

 

 

FROT, TER XWE GK, J BO QELEN

KEA KEDRYA HEC HLN J KUR

XWE YAR, RE BXWAZM!

 

FEREQ,  PRR  BN  BRVAN  NKAN 

B  TEN  XWE  BO!                    

 

FRG, KU LKN MRKAN, YEK SAL

DBN, J WAN RE DBJN FRG!

 

FER,  ZO,  KU  TU  T  DERXN,  EZE 

GK  BDM  TE!

.

FARZ,  NE  NETEWEKE  KU  MEROV 

BBJ  RNDN!

 

FRYA,  BAFR  BAZ    NERE  XWE 

BGR!

 

F,  DERKET  VA  WAL  GOZN KU

MN KR!

.

FND,  L  MRXANAN  VDXNN    DK 

RONAY!

 

 

 

 

V

 

VA...VEBN...VALA...VEART...VEMRN

VENT...VAN..VREK...VNK...VZK

VJE...V...VEMAL...VEAN...VR

----------------------------------------------------

VA,  WELAT  ALMANE, NE Y BAV

KALN ME YE!

 

VEBN, YA, BAHLEFRGEH`A HEWLR,

L CHAN B DENGEK PRR MEZN

DJMNN KURDAN B XWEDA RN!

 

VALA,  MAYN  B  XWE  RE  NUXWEY

TNE!

 

VEART, MN GENM XWE, J BER

TERN GUNDYAN!

 

VEMR,  ART  L SER  BAJAR  BNGOL!

 

VENT,  BAFR  BAZ  L  SER  TELA 

DARE  ME!

 

VAN, KEKANA KAR XWE QEDANDN,

L XWE DKN KNC KESK, SOR ZER,

DK HERN BRY!

 

 

VREK, J BO KU VREN DK,  L CEM

GUNDYAN BHAY XWE TUNENE!

 

VNK, DK VNE, VN, B SER

ZERDET B PRSEKE W NAKEV MJY

MN!

 

VZK,  J  ZAROKAN  RE  DKRN,  J

BOY   P BLZN!

 

VJE, B EREB VRE DBJN EDEBYET!

 

V, KEA KURD PRR WELATXWAZE

NAV XWE J NLFER QOE!

 

VEMAL, HNDR MALA XWE, BLA GEMAR

NEMN!

 

VEAN,  KRNE  KU  P  PRTKAN 

AP  BKN!

 

VR, WELAT BAV KALN ME KURDANE

NAV XWE J KURDISTAN!

 

 

 

 

 

 

G

 

GHA...GUND...GEL...GEDR...GAV

GERDN...GREV..GO...GRTN...GOLK

GEM...GUL...GUH...GARED...GUL..GULBEND

--------------------------------------------------

GHA, L KURDN NRND TUNENE,

KU WELAT XWE  BXWAZN!

 

GUND,  REB  SER  LNGN,  L 

HENBER  XWNXWAREN!

 

GEL,  J  BO  BERXWEDAN,  L 

TEVDREK  DGER!

 

GEDR, MREK KURD XWLATXWAZE

R DK BER CWANN KURD!

 

GAV,  AVTN,  L  HN  EM  KURD 

NEGTN  SERYE!

 

GERDN,  MEROV  DZANN,  KU  B 

  HAWAY  DOR  DB!  

 

GREV,  D  DERYANDA  PRR    PRR  HENE!

 

GO,  EZE  BM  SER  YAN,  J  BOY 

BBM OREVAN!

 

GRTN, XORTN KURD, DBNE

GRTNGEHA AMED!

 

GOLK,  HN  NEB  PARON    GOT 

XWEY  TERWEND!

 

GEM, AVTN  DEVN HESP BREY

MN, J BO KU HERSYE!

 

GUL, DOTMAMA  MNE    EZ  PRR   

PRR  J  HEZ DKM! 

 

GUH, MEDN SER NE RNDAN,  EWANA 

JI PRSA KURDSTAN PRR DTRSN!

 

GARED,  L  NAV  ZEVYAN  DOR 

DB,  GENM  DN!

 

GUL, KEKAN E KRYE B SER

BEJNA XW NARNDA DA  BERDANE!

 

GULBEND, KE BKN HOZA BEREZYAN

DKNE HUST XWE!

 

 

 

 

 

X

 

XWEXWUDAXWAZAXEML..XIZM XWUNDA..XORT..XEBAT..XEZAL..XAN

XLXALXWASTN..XޅXEZR             

 

XWE,  BPARZN,  DJMNN  ME 

KURDAN  PRR  PSN!

 

XWUDA,  J  BER  HER  KESAN 

KURDAN  DT    NASKRN!

 

XWAZA,  B  BERXWEDAN    TEKON 

PRR  XWE  DB!

 

XEMLA,  WELAT  MEY  KURDSTAN 

KESK,  SOR    ZERE!

 

XZM,  KE    BKN  KURDAN 

DKNE  POZ  XWE!

 

XWUNDA,   DBSTAN  PK  ANN   

DESTTR  GRTN!

 

XORT,  TEVAY  XWE  BNE  OREGER

BERXWE  DD!

 

XEBAT, J  ME  KURDAN  RE  HN  PRR 

  PRR  PWSTE!

XEZAL,  KEEKE  KURDE    JI  BO 

WELAT  XWE  KAR  DK!

 

XAN,  GK  SAL  B  KEVRN 

XWAK  AVA  KRN!

 

XLXAL,  L   KURDSTAN   KEK  DKNE 

LNGN  XWE!

 

XWASTN,    DAYN  KAR  MEROVN 

B  RMETE!

 

XUS,  KET  SAL  Y  ZADN  GUND 

ME  RND  BBN!

 

X,  KRN,  DJMN  XWNXWAR 

TUTEK  TDA  NEYTN!

 

XEZR, KU  WER  MALA  MN,  PWSTE 

BHAK  MEZN  BDM!

 

 

 

 

 

 

 

H

HZHJMARHEVOKHOZHOKR

HV...HJAR..HOGRHESTEHNDK

HOGE...HOSTEHRM..HAWAR..HEFT

------------------------------------------------------

HZ, BKN  WEK  MREN  DOZA  WELAT 

XWE  BKN!

 

HJMAR, YA  PEZ MN B AR HEZAR,

L PWSTE EZ S HEZAR BFROM!

 

HEVOK,  NVSKARN   HEMDEM 

XWAK  PK TN!

 

HOZ,  B ZMAN EREB VRE ER DBJN!

 

HOKR,  NAMAN DKN DNN

WELATN CDA!

 

HV,  HLAT  LEKER  DJMN  J  BER 

OREGEREN  DRVN!

 

HJAR,  RZMAN HOSTAK KURD

KURDSTAN B!

 

HOGR, XORTEK  KURD  PRR  ZANAYE 

  GEL  J  HEZ  DK!

 

 

HEST,  BDE,  EZ  P  AR  CXARE  XWE 

VXNM!

 

HNDK,  RN  D  HZ  MEDA  MAYYE!

 

HOGE,  SALEKE  XWE  MA  KU  BB  BEREN!

 

HOSTE, HATY MALA ME, BANE GUNDYAN

DK, DE WERN, BLA J GEL RE  ROKA

HERS KOSAN  BBJM!

 

HRM, SAL J MN RE PRR HATN,

PWSTE GK BFROM!

 

HAWAR, J  DEST  VA  KURDN  KU 

NOKRY J  DJMNAN RE   DKN!

 

HEFT,  ROJ,  HEFTAK  T  HJMARTN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D΅SPRSKANLBLO

BTREN...STR΅NCAZ..NDNZYA

BDSTN...LTZOZRBD

----------------------------------------------------

D,  BESE  REBN  SER  XWE  BKN 

KAR    XEBAT!

 

SPR,  FRYA  XWE  BERDA  SER  REF 

KEWAN  KU  BGR!

 

SKAN,  BNN,  EZE AY   TKM  P 

VEXWUM!

 

LB,  XEZAL  TUJ  DEW  HONK  KRYE!

LOP,  L  DETA  BEREZYAN  PRR 

  PRR  DEWLEMEND  B!

 

BTREN,  XEC  SAL  PRR  AND   

BNA  XWE  PRR  XWEE!

 

STR, KET LNG MN, PRR DN,

DERZY BNE P DERXNM!

 

NCAZ, GULN KESKESOR DKN

L SER BERDANKAN DATNN!

 

NDNZYA,  L  ASYA  JRNE    JI 

JAPONYA  VRDAYE!

BD,  B  FAYZ  PRR    PRR  

DEWLEMEND  B!

 

STN,  D  BN  KUN  HLDN,  KU  REB JOR!

 

LT,  D  J  BRNA  BRNDAR  TYE!

 

ZO, BAJAR XWE AMED`E 

DKANDAREK DEWLEMENDE!

 

ZR, J BAJAR RHA HATE MEL, L

PRR TTN XWAK J JNA XWE ELF RE

KRYE!

 

BD, NAVEK J EREBANDA HAT

KET NAV ME KURDANE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTN΅SALNCLZOLSA

TALYA...LK..evSOLMLO

LONZOLDA...SKENDERN

------------------------------------------------------

SOT,  L  RHA  PRR  DNN    TJ 

DUXWUN!

 

N,  HAT  KURDN  B  OL  DN 

LAL  BBNN!

 

SAL, PRR  BAREN  BARYA  Y 

ZADN  ME  J  PRR  J  WER!

 

NCL,  PRTKA  SA YE,  J  FLAN  RE 

NVSAND!

 

ZOL,  D  KURDSTAN  DA  HOZEKE 

PRR  MEZNE!

 

SA, RHBER  FLAN,  GKYE    B 

BAV  HAT  CHANE!

TALYA, MEROVN XWE  PRR  RND 

  ZANA DERDKEVN!

 

LK, L MN SST BNE, PWSTE

HERN CEM DOKUR QEDDOR BLA  L 

MN  BNR!

EV,  HETA  DEST  BERBANG  BAREN

BARYA!

 

SO, JNEKE  PRR  XWAKE   

WELATXWAZE!

 

LM, EZE  SAL  PRTKA  XWE 

EAN  BDM  APKRN!

 

LO,  MEROVEK  B  HZE    PEYAYN 

XWE  J  PRRN!

 

LON,  KU  DAW  HAT   RBER  CEH

  GENM  DNN!

 

ZOLDA, JNA SEROK ENSTTYA

KURDN BRUKSSEL DEWR  FERHO YE!

 

SKENDERN,  BAJAREK L BER DERYA 

SPYE   WELAT EREBANE!

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

JN...JN...JAN...JR...JOR...JJ...JZ...JAL

JB...JKEFT..JAPON...JKEST...JKE...JNPR

JNDAR

----------------------------------------------------

JN, TUNEBN JYAN  QE    NAB   

CHAN  J DUB  TUNEY!

 

JN, B  MR    JNAN  TE  N  KRN 

  JYAN  XWE  DB!

 

JAN, L BRNA DJMN REBYE

DJMN WEK HOVAN DK ZRN!

 

JR,  MALN  ME  PRR  BSTAN  HATNE 

ANDNE!

 

JOR,  BANAN  ALA  ME  KURDAN  L 

BA  DKEV!

 

JJ,  B  STRYE   GOT  XWE  T 

XWARN!

 

JZ,  B  TRK,  GRM    BOSTAN  RE 

XE  DB!

 

 

 

JAL, J MR ZAROKN XWE  RE 

PRR  BAE  LOMA  J D NAV  GELDA 

B  RMETE!

 

JB, EW ZEBEA J MW, DE WNE

J MIVANN HJA RE BKNN!

 

JKEFT, L  GUND  ME, PRR MEZN

KR HENE, LOMA J MAR MK

TDA  PRR HENE!

 

JAPON,  PRR L  DRE    WELATEK 

PRR  DEWLEMENDE!

 

JKEST, CRN AV, PWSTE EM

YEK J NVA DEYNN BER DEV BR!

 

JKE, W KUNDR MEZN B HUST,

EM BBN MAL, BLA XEC, J  ME RE,

BK SRE MAST!

 

JNPR, B EREB  VRE  MEXLQAT  DBJN!

 

JNDAR, NAVEK  MRENE   KURD  L 

ZAROKN  XWE DKN!

 

 

 

 

K

 

KURDSTAN...KOMAR...KOBAN...BAN

KEWARE...KAN..KARDSTAN...KARBDEST

KUZK...KURD...KULAV...KARKR...KLT

KURDMANC...KEK...KVCAL

-------------------------------------------------------

KURDSTAN,  WAR  BAV    BAVPRN 

KURDANE!

 

KOMAR, DEWLEMENDE  L 

RSTA XWE  MEROVAN  TUNENE!

 

KUBAN, BAJAR HOZA BEREZYANE,

KE XORTN XWE J WELATXWAZN!

 

KEWARE,  TUJ  GENM  HEBZR  KR 

  SER  J  SWAX  KRNE!

 

KAN  SAL PRR AV J T,  BES 

ZEVYAN    BSTANAN  DK!

 

KARDSTAN ,PRR L  BAJAR  RHA 

AVAKRNE!

 

KARBDEST,  NE  RNDE,  DREV 

HNDK DD  KARKREN!

 

 

KOZK, OREGERN KURDE TDANE,

LOMA J DJMN NKAN  PVA  WERE!

 

KURD,  JNEKE  PR  HJAYE   

J  GUND  TLQART YE!

 

KULAV, L MRXAN RXSTNE, J BOY

MVANAN, KU WERN L SER RNN! 

 

KARKR,  L HENBER  KARBDEST SER 

L  XWE  HLDAN!

 

KLT, DKM DERY XAN J BO DZ

NEKEVN HNDR!

 

KURDMANC,  RNE, XWE    ZMAN 

KURDANE!

 

KEK,  OREGER  B    NAV  XWE  J

ZLAN  B!

 

KVCAL, SAL L BER EM MEY

FERET PRR DERKETN!

 

 

 

 

 

Q

QEMERQELNQELENQBARQERS

QORK QRKQDžQAMޅQUNC

QENCQELޅQOQ..QEARQART    

---------------------------------------------------------

QEMER,  PRR  HENEKAN  PK  TN   

MEROVAN  DKENN!

 

QELN,  TUJ  TENBEKA  M  KR   

DDM  TE!

 

QELEN, L MN  PRR  BAR KRN, 

NKAM  J  BN  DERKEVM!

 

QBAR, SAL L  PA  GUND  ME  PRR 

DERKETYE!

 

QERS,  EREB  V  RE  CEMAD  DBJN

NAV BAJAREK KURDSTAN J QERSE!

 

QORK, L MN  PRR DYE, GER BM 

REBER DOKTOR  KM!

 

QRK,  FRYA    L  SER  DARE HRM

Y  VENT!

 

Q, KESKAY L SER PRRE, LOMA

VAN PEZ XWE DBN SER DRNN!

 

QAM,  L  DETA BEREZYAN  SAL 

BY  DEXELE!

 

QUNC,  PRR  TARYE,  BLA  ZAROK

NERN W DER Y BTRSNE!

 

 

QENC,  B  KAR  BN,  HER  TUT  B  SER 

DB!

 

QEL,  L  XANYAN  KETY, GER  EM

GK  J  DERKEVN!

 

 

QOQ,  L  NAV  BSTAN  ME  SAL  PRR 

  PRRN!

 

QEAR, KU HERR JI KNDR DQEARN,

B DAR WRE QEAR  T  GOTN!

 

QART, SAL PRR HATNE WELAT ME

GOT WANA PRR XWEE!

 

 

 

 

 

 

L

 

LSTKLKERLVLGERLHF

LA...LERZ..LHMLAWKLVLAL

LEBAT..LORLKER ..LAN  

-------------------------------------------------------------

LSTK,  L  SER  ME  KURDAN  T  KRNE,

GER  EM  ZANA BN!

 

LKER, NVSKAR KANN  NVS XWAK

B KAR BNN!

 

LV,  L  KEN  KURD  SORN    RNN, 

WEK GULN BHT BNE!

 

LGER, DK  ETEM  XEMGN, J BOY 

DROKA  ME KURDAN SERREST BK!

 

LHF,  KNE,  LNGN  MN L  DERVA  

DMNN!

 

LA,  V  GAY  MEZN,  GER  GUND 

L HEV  PAREVEK!

 

LERZ,  L  ERDAN  KETYE  J  BER 

KU AV  TUNEBN!

 

LHM, P  HESNAN  B  HEVDA  LHM 

DKN!

LAWK, EK  AVTN  MLN  XWE 

  BER  DA  ORE!

 

LV,  L  ME  KURDAN  PRR    PRR 

ZDE  B!

 

LAL  DEST  L  BADK,  Z  B  GOTNN 

LALKAN  NZANM!

 

LEBAT, GER HN PRR BKN, KU EM XWE

J DEST DJMNAN RZGAR  BKN!

 

LOR,  ZAREVAK  ZMAN  KURDE 

  B  LOR  DAXFN!

 

LKER, KTAN DGHN HEV B HEVD

GRDD!

 

LAN, KU HATE GOTN, KURDSTANA

SOR T BRYA MEROVAN!

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

MNMEޅMEDYAMRXANMAS

MEYWEMޅMNAKMXBR

MRXWUR...MRMEHMLDAN

MEKUTMEMOSTAN

---------------------------------------------------

MN, J WE HEVALN HJA BHRENDN

XAST L WAN NEPEJREND!

 

ME, L BAJAR KLN B, P K K GEL

D SER SED HEZARRE HAN  BN!

 

MEDYA,  TELEWZONA  KURDSTAN 

YE  DUEM  B!

 

MRXAN, YA ABROPA L BRUKSSEL TUJ

SEROKN KOMAREN B LEYLA ZANA,

L SER DOZA KURDSTAN, J WAN RE 

AXAVTN  KR!

 

MAS,  D  EM  FERET  DA,  PRR 

RN  DERDKEVN!

 

MEYWA,  D  BAX  ME DA  PRR  B  JZE!

 

M, BAJAREK  KURDSTAN    TEMBEKA 

XW PRR B BNE!

 

MNAK, EZ J TE RE BBJN, KU VA

PRSANA BKEVN MJY TE!

 

MXBR, D GEL XWE REBER 

LEKERN DJMNAN DK!

 

MRXWUR, B ZMANN XERN PRE

QANSR  DBJN!

 

MR, KEYXSREV, SEROK   MPERETORYA

MEDYA B!

 

MEH,  YA  LE  S    YEK  ROJAN  DKN!

 

MLDAN,  KEKN  KURDSTAN  P  KL 

DKNE  AVN  XW  XWAK!

 

MEKUT,  XORTN  ME  SAL  P  DAN 

SAL  DUKUTN!

 

MEMOSTAN,  HESEN J DRSM NAV

KEA XW XWAK J BRVAN E!

 

 

 

 

 

 

 

N

 

NETEWNJENNVSNOKR

NAVNIAN...NHNEWROZNEBEDR

NAVEROKNVN...NASNVTLMNOK

NZKNKL

----------------------------------------------------

NETEW,  YA  ME  KURDAN  APO  BHEV 

XST    KRE  NETEW!

 

NJEN,  BYE  NEVAN  ME  KURDAN 

READ!

 

NVS,  KRN  KAR  NVSKARN 

KURDSTANE!

 

NOKR, J BO DREV JN XWKN XWE

DFRO DJMNAN!

 

NAVNAN,  YA  PARZER,  KEK 

EREFEDDN  L  KLE!

 

NH,  PXEBEREK  J  KUK   

BNHATN  YA  KURDANE!

 

NEWROZ,  B  XWNA SED HEZAREN NEMR

HATE V HEBN!

 

 

NEBEDR, D BN TEHTDA DKULN   

XWE TDA VEDRN!

 

NAVEROKA, DWANA RE TDA

HAT  NVSANDNE REBER MEROVAN

DK!

 

NVN,  PRR DNN  RO  MVANN 

ME  PRR    PRRN!

 

NAS,  KR  VA  MEROVA,  L GOR DTNA

MN, J DJMN RE NOKRY DK! 

 

NVTLM, MEROV  P CEH, GENM,  NSK   

TUTN  DN DPV!

 

NOK,  SAL  J  ME RE  SED    PNCE  KL 

HAT!

 

NZK, B D KURD KURDSTAN

RZGAR BB!     NKL,  L  BAFR  MN  Y 

BAZ  PRR  TJE!

 

 

 

 

 

 

 

O

 

OLA...OY...OX...OMA...OT...OMK...OSLO

OMAN..OFLAZ...OF...OB...OMZ...OR...OSO

OLDAR

------------------------------------------------------

OLA,  RHBER  KURDAN  ZERDET 

B  XWAZA  GRDAYYE!

 

OY,  STR  KETE  HER  DU  LNGN  MN!

 

OX, KAR B  DAW  B,  EZ  HNDK

RNM VSA XWE DERNM!

 

OMA,  ALMAN  B  DPRE  XWE  RE  DBJN!

 

OT, OT  MRETO  B  KKAN  RE DBJN!

 

OMK  GAWEDAK  WELATXWAZE    DEF 

RND  L  DX!

 

OSLO,  XLATN  CHAN  HER  BHA 

L  WIR  DDN!

 

OMAN,  TKUNA  RZGARYA  WELAT 

XWE  DDN!

 

OFLAZ,  L  XWE  DK,  J  BO  KEKAN 

BK!

OF,  BESE  LO  TU  GOTNN  XWE  J  M

ERE  BKE!

 

OB,  DKANEK  PRR  MEZNE  YA  ALMANE!

 

OMZ,  L  MN  BN  DAR    PRR  DNE!

 

OR,  B ZMAN SAM VRE QEWM DBJN!  

 

OSO,  TAPT  L  OSNABURUK 

DMN    NEXWEE!

 

OLDAR, YN KEVNEPERES, PRR TTN

PS B GEL RE  DBJN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

PL...PLN...PKEL...PAR...PAR...PRR...POZ

PARST..PAYTEXT...PART...PRTK...POR

PLNG...PARS...PVAZ

------------------------------------------------------

PL,  L  DERYA  REBNE,  EZ  DTRSN 

BLN  BB!

 

PLN,  XWKA  HLN    DAYKA 

WANA  SEDEFE!

 

PKEL,  GK  PTPERESTYE    NE 

RNDN!

 

PAR,  MEZN  BKE    BDE, KU  EM 

P  TRBBN!

 

PAR, KRN  WAR  BAV    BAPRN 

ME  KURDSTAN!

 

PRR,  MEROV  TNE  DERGAYA  BREM 

XELL!

 

POZ,  B   XAYNANDA  TUNE  KU  BEWT!

PARST,  KE    XORTN  KURD  WELAT 

 

XWE  KURDSTAN!

PAYTEXT,  ME  KURDAN  AMED YA RENGNE!

PARTYA,   KARKRN  KURDSTAN (P K K)

SEROK  APO  AFREND!

 

PRTK,  L  PRTK XWANA 

MEYEPOTANYA  PRRN!

 

POR, B SER HECY KEXTDA NEMAY

XANMA W HJA  QEDRYA  DBJ 

JI  XWE  RE  PRKEK BKRE! 

 

PLNG,  J  R  ZTUR  NERE  XWE 

DGR!

 

PARS, PAYTEXT FRENGSZE  ENSTTYA

KURD L WDERYE!

 

PVAZ,  KU  NEKEVNE  NAV  VAN  JZ 

NEXWEE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

ROJ...RHBER...RENG...RHA...RSTEM

REBN...REST..RN...RZ...REKRN

RONAY...RXSTN...RXNE...REF..REO

-------------------------------------------------------

ROJ, L KURDAN HLAT HD  ZANAYN 

XWE  DERKETN!

 

RHBER, NETEWA KURD DLOVAN

HJA ZERDET AVSTA AFREND!

 

RENG,  KESK, SOR ZER B  EW ALA ME 

KURDANE!

 

RHA, BAJAR RHBER KURDANE, NH,

BREHM, EYB SEROK APO J

HATNE  AFRENDNE!

 

RSTEM, SEROK ARTA MOERETORYA

MED B!

 

REBN, SER  XWE KE XORTN

KURDSTAN JI BOY WELAT  XWE!

 

REST, KU  TUNEB  MEROV  XARYJ 

NKAN  BBN!

 

RN, J BOY SERXWEBNA 

KURDSTAN L KLN PK ANN!

 

RZ, GRTN PRR TUTEK BAE J

BOY MEROV B HEV BAWER B!

 

REKRN, BHDERN, GEL J BERHEMN

ANDN PRR REZ BN!

 

RONAY,  B  HATNA APO  RE  KETE 

NAV  GEL  KURDSTAN!

 

RXSTN,  NE  KAR  HER  KESANE 

KU  BB  SER!

 

RXNE,  KU  B  REST  BK,  TU  KES  XWE 

NKAN  BAD!

 

REF, L KEWN MAL QE NAB, J

BO B XWE, B XWE DJMN HEVN!

 

REO, PANAV XWE ZLAN`E,

RZMANGER GEL KURDE, XANMA

XW HJA J NAV XWE MERYEME

EW J MEMOSTAN!

 

 

 

 

 

 

 

S

 

SERXWEBN...SERG...SXME...STEM...

SERDEM..SARNGEH...SAL...SOR...SNG

SVK...SALNAME...SVOK...SEKREK

SPAN...STL

---------------------------------------------------------

SERXWEBN, J BOY  GEL  KURDSTAN 

PWSTE  KU  WER DAYN!

 

SERG,  V  RE  SURU  DBJN,  L  NE 

RESTE!

 

SXME,  TRK  VRE  KOMLEK  DBJN!

 

STEM,  NUXWEYAKE  KU  MEROV  J 

HEV DGR!  

 

SERDEM,  BKM  KU  TU  J  XWE  BR  NEK!

 

SARNGEH, PRR  GOT  KRN,  KU  D 

NAV QEE DA PS NEB!

 

SAL, SAL PRR XWE HAT, BERHEMN

ERD AV GEL FERE KR!

 

SOR, PAREK J ALA KURDSTAN J

RENG W HEZDKN!

 

SNG,  BDN  SNG  DJMN,  KU  EM  XWE 

RZGAR  BKN!

 

SVK, XAWARN J BOY PR KALAN

PRR XWEE!

 

SAL,  L PYXENBER ZERDET, B

DU HEZAR, DUSED, S E!

 

SVOK,  SAL  L  Q    BREN  PRR 

DERKETNE!

 

SEKREK, PRR  DR  HEV  KRNE, 

OTOBS  J  DERENG TN, L PWSTE EM

BPN!

 

SPAN,  YAY  KURDSTAN HER

BLND ASYE!

 

STL, TUJ AV KRNE, DANE SER S

KUKANE AGR DANE BNE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

EREF...EREFEDN...EM...OREGER

EWAT...EV..R...AHLL...YAR...R

ERM...N...OR...EHN..ENGAL

-------------------------------------------------------

EREF,  D  XWAYNAN DA  TUNE,  KU

DJMNN  ME  J WANA  BAWER BKE!

 

EREFEDN, RHBEREK KURDANE

GORNA XWE J L ENGALYE!

 

EM, HAT, GER EM HERN CVNA KU

L SER DOZA KURDSTAN DB!

 

OREGER,  PRR  LEKERN  DJMNAN 

KUTN!

 

EHWAT,  KU  BA  LDXN  HN  PRR  DB!

 

EV,  REE  TARY  DN  D  R  DA!

 

RY, RSTEM ZAL HN L NAV HOZA

BEREZYAN VEARTNE!

 

AHLL,    SER  DAR    BANG  DK!

 

YAR,  HEVAL  KALK  XW   

XORTEK  WELATXWAZE!

 

R, J  KEN  KURDAN PRR DERKETN

  BNE OREGER!

 

ERM, NAKN VA NOKRENA  B   RY 

L  NAV  GEL  DGERN!

 

N, YA BAV BAPRN KURDAN 

AXA  KURDSTANE!

 

OR, KRN  PRR  TUTEK  RNDE  MEROV 

XWE J NEKUKYAN  PAQJ  DK!

 

EHN,  P   NER  NAB,  NE 

BAFREK  NERVANYE!

 

ENGAL, DETA XWE PRR MEZNE

GEL XWE J GK KURDN WELATXWAZN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

TRMEH...TEV...TER...TEVDR...TAMAE

TR...TRS...TOL..TE...TJ...TATE

TALZOK...TAPAN...TEKON...TOZK

---------------------------------------------------

TRMEH, MEHA  J  BER  TEBAX 

  PRR  GERM  DB!

 

TEV, REBN  SER  XWE,  EME  WELAT

XWE J DJMNAN RZGAR  BKNE!

 

TER, EZE BBM BFRON, W DREV

QELEN HLN BDME  EHNE!

 

TEVDR, SEROK APO XWAK PK ANN,

L PWSTE KURD HN PRR KAR

BAR XWE BKN!

 

TAMAE,  KR  ME, L  FLMA YLMAZ 

GUNAY YOL !

 

TR,  Y  BAX   MEY TERWENDE 

DERKETYE!

 

TRS, TUNEB HER KES TN B  MEREN

RE  ER  DKN!

 

TOL, HLDAN   KAR   MEROVN 

HJA    B  RMETE!    

 

TE,  KEBAN,  P  HR  M  DRSE!

 

TOJ, BKE KRN  KLAN,  EM  P 

GOLK  ERJBKN!

 

TATE,  J  PALYAN RE PRR B  DERENG

KET!

 

TALZOK,  REB,  BHDERN GUND  ME

DANE BER XWE!

 

TAPAN,  P  KSEKN  ERDAN HR DKN!

TEKON,  TUNEB,  QE  SERXWEBN 

  NAB!

 

TOZK, GEMAR HNDR MALAN DKNE PAK  DK!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

URMYA...UKRENYA...URDN...URET

UGENDA...UBD...UNO...UTMAN...ULUM

UW

---------------------------------------------------

URMYA,   BAJAREK  KURDSTAN

Y  PRR  XWEE!

 

UKRENYA,   WELATEK PRR PRR

XWEE    DEWLEMENDE!

 

URDN,  PAREK J NETEWA EREBANE,

L EMERQA WANA XWADDK!

 

URET, MPERETORYAK  PRR MEZN

D  AXA  KURDSTAN DA  AVA KRBN!  

 

UGENDYA,  WELAT  ERM REANE

LI AFARQAYE!

 

UBD,  MREK  SER  POZ  XWE 

RE YE    OREGERE!

 

UNO, PRR DEWLEMENDE, L 

XWNXWAREK  HOVE!

 

UTMAN,  NAV  KURD  EREBANE!

 

ULM,  BAJAR ALMANE D  NAV 

FEDERESYONA  BEYAR DYE!

 

UW,   DAYKA  SEROK  GEL KURD 

APO YE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R...RS...XUR......SO...ZAY

KAN...LO..D...BN

--------------------------------------------------

R,  B ZMAN TRK PRE KANSR 

DBJN!

 

RS,  NETEWEKE  PRR MEZNE, 

SOR GEWR XWE  HEYE!

 

XUR, J MN RE BNE EZ P V KR

TOJ BKM!

 

, EZ HERM DETA SERRG  L 

NAV HOZN BEREZYAN END  MEHAN 

BGERM!

 

SO, B SEROK WA HER S GUNDN

QERC!

 

ZAY,   KAR    BAR  EMERQA    RSE!

 

KAN, BNE EM L BNRN KJAN NVSA

TDA HEYE!

 

LO, NAV JNA XWE GULSME BAJAR

XWE J ELBSTANE!

 

D, BI EREBYE, KURMANC VRE DAGER

DBJN BN, JN MERXANE B

HEMDEM PRR TTAN DZAN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

WELAT..WEAN..WEST...WAN..WUNDA

WEHWEHO..WSWEREWANAWAX

WERDAT...WޅWARS...W...WERGER      

------------------------------------------------------

WELAT,  J R EKR PRR PRR

RN TRE!

 

WEANA,   KURDSTAN  MEMOSTAN 

SELM  FERET   AVA  KR!

 

WEST,  NE  KAR  OREGERN 

KURDSTANN!

 

WAN , GOLEK PRR MEZNE NAV

BAJAR J  WAN T GOTN!

 

WUNDA,  B  TER  ME,  PWSTE 

EM  L  BGERN!

 

WEHWEHO, KU BAREN PAYZ DBAR

ZEV GK DBN GULN WEHWEHO!

 

WS, KR, D EM REBN SER XWE,

KU KANBN TUTEK BKN!

 

WERE,  KUR  MN,  EZ    TU  RO  HERN 

BAJAR  DSM!

WANA, PRR MEROVN RNDN XWE

NZ ME  DKN!

 

WAX, L SER MN B,  ZAROKN BREY

MN B XR  DERKETN!

 

WARDAT,  J  GENM    CEH  ME,  SAL 

PRR  HAT!

 

W,   XWK,  MN,  J VR WA , EME

HER  TT L HEV PAREVEKN!

 

WARS,  J  HERR  KNDR  L  DLOK 

DKN!

 

W, KEK AGR BER  DL  MN

L  EZE  BXWAZM!

 

WERGER, YA  EREFAM  HOSTA 

MUHEMED  QEWAS  PK ANYE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

YEK...YEKEM...YEKT...YZDA...YEKTA

YAQT..YLAF...YONCE...YMEN...YAR

YADYAFA...YEHO..YARMET...YM!

-----------------------------------------------------

YEK,  HJMARE  CHAN  YA  YEKEME!

YEKEM,  MN  B TERE  GO,  HERE 

MALA  XWE!

 

YEKT,  KU  BB,  Y  KURDSTAN 

Z  RZGAR BB!

 

YZDA,  EM  JNPR  G  AFRENDN 

  DANE  CHAN!

 

YEKTA,  XORTEK  KURD  HER  BAE, 

TU  PS  VRE TUNENE!

 

YAQT, D AXA KURDSTAN, L

BAJAR SLMANY DERDKEV

EREB VRE CEHWER  DBJN!

 

YLAF, SAL L BER AYN, PRR 

DRJ    B  DEXEL!

 

YONCE, R ERD DK  KULAV    N 

L  SER DLZ!

 

YEMEN, WELATEK AFARQA BARE

MEROVN XW REKN!

 

YAR, L MN XEYDYE, J BOY EZ NKAM

QELEN BDM BAV! 

 

YAD GO:"  KURO,  EM  PRR  XZANN 

  BAV  DESTGRTYA TE J

MEROVEK XWNXWARE, KEA XWE 

B DREV NAD ME!

 

YAFA,  J BER  PNCE  SAL , BAJAR 

LBLANY  HER BA B!

 

YEHO,  END  KEKE  XW  XWAK 

  BA ENE!

 

YARMET, BKN KU MEROV J DERD

KULAN RZGAR BB!

 

YM,  BDM TERN XWE, KU BR

NEMNN!

 

 

 

 

 

 

Z

 

ZMAN...ZAROK...ZK...ZENGL...ZENGULOK

ZLAN...ZKDR...ZAL...ZR...ZANNGEH

ZERDET...ZEN...ZEV...ZEBE...ZNAR   

-------------------------------------------------------

ZMAN,  NETEWAN  DD  ZANA    W 

GEL  DK  NETEW!

 

ZAROK,  KU HATE CHAN, PWSTE  J 

BER HER TUT  B  ZMAN` BAV

DAPRN XWE HOBBN! 

 

ZK, L MN BR B,  XEC  REBE  EM 

VEKE J MN RE   BKN!  

 

ZENGL, L KET ZAROK J DBSTAN

DERKETN VS!

 

ZENGULOK, YA  MN  D  NKAM 

P  NAN  BXUM!

 

ZLAN, RMETA KE XORTN 

KURDSTANE!

 

ZKDR,  L  TU  NAN  BHAY  XWE 

NEHTYE!

 

ZAL, BAV  RSTEM B, LOMA J B

RSTEN RE DBJN RSTEM ZAL!

ZR, ZV, BREY HEVN, L BHAY

ZR HN  PRRE!

 

ZANNGEH, KE XORT TDA DXWNN

DBNE HOST TUTAN!

 

ZERDET, AVSTA AFREND

RBER ME  KURDANE!

 

ZEND, TUJ BAZNN ZR ZV

KRNE  VA KEKN  XWAK!

 

ZEV, GENM CEHE L ANDN KU

BAREN BBAR Y BERHEMN XWE  RND  BBIN!

 

ZEBE, L  AMED  PRR  MEZN DBN, 

GRENY  XWE DG PENCE  ST 

KLO' NE!

 

ZNAR, KU BKEV, Y BERQEFE GK B

SER MEDA WER XARE!

 

 

 

 

 

 

 

A    B    C

 

ZMAN . A  B  C . Y  KURD, MEROV  B   

HAW  KAN HO BB!

......................................................................................

A-----B-----C----------D-----E------------F

a -----b------c-----------d------e-------------f

V-----G-----H----------------- J-----Q------K

v----- g----- h----- i------------ j------q------k

 

L-----M----N-----O----- P------R-----S------

 

l------m----n------o------p-------r------s------

 

T---- U---------W-----X------Y-----Z

t----- u---- ------w------x------y----- z

 

 A B C, VANA TP  MEZNiN!

---------------------------------------

 

a b c, vana j tipn bi kin!

--------------------------------------

A.   a.  Agir.     Ard:      .     i.   rzan.   d:     R.   r.   Rest.    Riz.

 

B.   b.  Baren.   Baz:      .    .    sot.     n:       S.    s.   Ss.    Sor.      

 

C.   c.  Civn.    Caw:     J.    j.    Jj.    Jr:    .    .   n.     n.

 

.    .  erm.   ap:   K.   k.   Kuzik.   Kap:   T.    t.   Tzik.  Tj.

 

D.   d.   Dtin.    Dar:    L.   l.   Lepik.    Lv    U.   u.     Urfa.   Ur.

 

E.   e.   Evn.     Er:     M.   m.  Meik.   Me:  .   .     fir.    .          

 

.  .  zing.  z:     N.    n.   Njen.  Nan:   V.   v.   Vent.   Van.

 

F.   f.   Fereq.   Fer:   O.    o.   Oto.    Ol:     W.  w.  Waris.    Wan.

 

G.  g.  Gk.   Gel:   P.    p.   Paqij.    Pj:    X.   x.  Xwarin   Xw.

 

H.  h.  Hevok.   Hv:  Q.   q.  Qelen.  Qad.      Y.   y.  Yekit.  Yar.

 

Z.   z.   Zarok.   Zad.              Ziman.   Zr.        Zebe.   Zr.   Zal.   

 

 

A O   pirr deng! E U Nv deng! Yn dn gk km dengin!

 

Amadekar Feqr Ehmed!

 

01-yek-------- 2-dudu------3-dise-------4-ar

05-pnc-------6-e--------7-heft--------8-het

09-neh-------10-----------11-deh-------12-danzdeh

13-szdeh---14-aedeh--15-panzdeh-16-anzdeh

17-hevdeh--18-heyjdeh-19-nozdeh---20-bst

30-si----------40-el---------50-pnce-------60-sst

70-heft------80-het-------90-nod---------100-sed 200-dused300-ssed-----400-arsid

500-pnsid--600-esid------700-hefsid

800-heysid--900-nehsid----1000-hezar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A      B      C

 

A B C. KURD 31 TP HENE, J VANA

23 XWE DENGDR N! YN KU B SER XWE

DENG NADN   J RE DENGGDR DBJN!

 

J 31 TP'AN  23 J DERKEVN,8 TP  DMNIN.

VA HET PANA J DU PARN! Y KN DRJ

HENE!

Y KN''DENGDAR''

DRJ J DENGDAR T GOTN!

BA BNRN PRSGRK CDA, CDA SER RAST B!

MEROV KAN ZMAN KURD B HSAN HOBB

YAN J HMBB!

DENGDAR YN DN J DENGDAR `N! 

 

YN B SER XWE DENG DERNAYNN P RE 

"DENGDAR" DBJN.

 

L HNEK RZMANGER J RE  TPN BDENG

DBJN!

 

L NE RESTE, TU CAREN TPN B DENG

TUNENE NABN j!

 

DEMA KU B DENG B,  PWST NAK  EM 

NAV VA TP  B  DENG  BNVSNN!

 

L  EW  TPA  J  B  SER  XWE  DENG  NADN!

                                                                                                                                                                                                      

PWSTE B ALKARYA YEKE DENGDAR,

VAN TPANA B KAR BNN!                                                                                                                                                                                                              

MA PWSTE EM VANA BNVSNN B KAR

BNN?

 

J BO HER  TP`N DENGDAR YN DENGDAR

J HEV WERN VEQETANDN!                                                                                                                                                                                                       

 

VA TP`ANA B SER XWE DENGNADN!

B ALKARYA YEKE DENGDAR  PK BN!                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

B SEDEMA ZMAN KURD J D XURUBA

RZMAN AR DAYE!                                                                                                                                  

 

KURD EWROP YEK  RZMAN B KAR TNN!

B V BABET DAXFN, WEK ZMAN ME

KURDAN DA HEYT(HET) HEB J TP`N  

A  B   C  KURD

DENGDNR iN!

ME L JOR GOTB VANA J DU PARN, YEK Y

J VANA TPN  DENGDAR YA DN J

DENGDAR RE!

VA HEYT(HET)  HEBANA B SER XWE

DENGDDN!

 

VANA J DUPARN! PARE YEKEM: DENGDAR

YAN KN:

E, , U. PARE DUEM: DENGDAR YN DR:

A,  ,  ,  O,  :      

A  B  C : Kurd B TP`AN DEST P DK!

 

HER WEK KU ME L JOR GOT B, EW J

HEV DUBRN DENGDAR DENGDAR!

 

1. DENGDAR  : E, , U. KN.

2. DENGDAR : A, ,  , O, DRJ.

 

L GOR NVS XWE DUGUHR. TP`N

MEZN RE GR DBJN YN B K RE J hr

T GOTN!

 

A, B, C : B VAN RE TP` GR T GOTN.

 

a, b, c    : B VANA RE J TP` hr DBJN.

 

A: TP, B: TP VANA TP DBJN YN GRN!

TP Y A, TP Y B B V BABET HETA DBJN TP!

TP L GEL TP HEV DKNN KTE  DB!

KTE B EREB V   RA HCE T GOTIN.

 

KTE, DENG YAN J BJAKE KU J DEV B

CAERK VA DERKET P RE KITE DBJN!

 

DU CH KTE HENE. Y YEK KTE DBJN

TP! Y B  END TP RE J DBJN BJE!

 

 

 

YN KU J DUDUYAN ZDETR RE DBN 

J PRR KTE DBJN!

 

VANA RE YEK KTE T GOTN>!

PRR MNE (MNAK): >AV, ARD, BA, BAZ,  CEM

CAR, EL, R, DAR, DZ, EZ, EW, , M, FER, F

GA, GE, HN, HAT, LB, D, N, RO, JN, JN, KA

KR, LEZ, LOR, MER, MR, NAV, NAN,  OL, OF

PAR, P, QET, QAD, ROJ, RM, SAR, SAL, R,

TOL, TAL, UFE, URZ, T, , VAN, VR, WAQ

WAR, XEC, XAK, YEK, YM, ZAD, ZAL YN B

V REW "YEK KT"  PK TNN!

-----------------------------------------------------------------

AVSTA, ARODE, BAQ, BALEFR, CEWDK

CAWBR, AVKAN, LMS, DADGEH

DARSTAN, EVN, EVDAL, R, ZNG

FRO, FERHENG, GUND, GARS, HLWEYA

HV, LOP, REQ, MPERETOR, SOT

JYAN, JKR, KURDSTAN, KULLK,  LSTK 

LEBAT, MARDN, MEROV, NEBN, NZK

OLDAR, OMK, PARESTN, PPK, QETMER

QELEN, RONAY, RN,  SEROK, SERDAR

RPT, RN, TALZOK, TENDR, URFA

UKRENYA, RMYA, RETO, VEBN, VEMAL

WELAT, WARS, XEBAT,  XWUDA, YZDAN

YEKEM, ZERDET, ZANN YN  B V

BABET RE J PRR KTE YAN J BJE

DBJN!

MEROV KANN KT DREK BJE B KAR BNN!

J BOY EM ZMAN BAV DAPRN XWE

RND ZANA BBN,

 

PWSTE J BER HER TUT EM, TP, KTE

BJE J HEV BKN DER! VANA KJANA TP.

KJANA KTE KJANA BJ YE VA

TTAN PK BNN.

A: TP`EKE,  B TP`EKE TEN RE TP DBJN!

A B: DU TP, YAN SSYAN RE KT (KTE) T GOTN!

TP KU HATE BER TP` PRE KTE DBJN!

TP, KTE DK B SER XWE DB BJE!

VA TTANA  J HEVOKAN DIK YAN J DIBIN HEVOK!

 

S HEVOKD ZMAN KURD DA, PRSGRKAN

B HEV GRDDN!

VANA KJANANE. YEKEM. KRDE, DUEM

TRKAR SEM J LKER DBJN!

 

KRDE:> (EZ). KRDE (SUBJEKT): KUK YAN J

BNGEH DBJN!

 

TRKAR:> (DARM YAN J DM). SER KTE

DKN TN NAV!

 

LKER:> KRDE, TRKAR,  BNGEH

PRSGRKN. BJANEN DGN HEV,

B HEV GRDD SER REST DK BJE!

 

TP, KTE   TUNEBN BJE NABN!

 

LKER (OUBJEKT): EM V RE LKER DBJN!

 VA HERS BJAN DQET BKN.

 

 

WEK KU EM DQET B KAR NAYNN, J BU

DJMNN ME PK TNN J ME DZNE!

 

KRDE: B ALMANK SUBJEKT T GOTN!

B KURD KRDE.

 

B ALMANK  J SUBJEKT T GOTN!

 

TKER: GOTN, YAN J PRSEK KU KURDAN

AFRENDYE!

LKER: B ALMANK OUBJEKT DBJN!

 

LKER: TP, KTE B HEV GRDD SER REST

DK!

 

LKER TUNEB PRS B HEV NNE GRDAN!

 

J BOY EM VA HER S TP AN L JR DNVSNN!

 

PWSTE EM ZANA BBN, J BER KU TU

RZMANGER YN KURD L SER ZMAN MEY

 

KURD BA NESEKNNE!

 

J BER V REWA XEREB. PWSTE EM J BNGEH

DA DEST B TPN, KRDE, TRKAR LKER YN

XWE BA BSEKNN REST BKN!

 

KR (KRDE): B ALMANK SUBJEKT (SUBJE):

A B C YA KURD KRDE  YAN J (KR): SUBJEKT

(SUBJE): PK TN! VA NE RESTE, EM KURD

PWSTE KR YAN J KRDE PK BNN!

1. KRDE>  

2. TRKAR> MEMOSTANN RZMAN

KURD AFRENDNE!

 

3. LKER> B ALMANK (OUBJEKT):

HNEK RZMANN KURD OUBJEKT (OUBJE):

B KAR TNN!

 

L NE RESTE PWSTE EM KURD LKER B KAR

BNN!

 

MA PWSTE EM DUXWAZN VA HER S KTE 

J PRSAN B KAR BNN!

 

KU XWANDEWAN VA HER S KTE YAN J

PRSAN NZANB,  J BO Z HO NAB!

 

B ZOR BJ, PWSTE YEKEM KRDE

(SUBJEKT): DUEM TRKAR SEM J

LKER (OBUJEKT): HO BB J HEV BKN

DER!

D RZMAN KURD DA PNC TPN CW:

Y HK HENE!

 

VANA DENG J DERDKEVN, DEMA DENG

DA BJAN DGUHRN. VANA KJANANE.

, K, P, T, R. B REST VANA YN DUEMN

QANS YN DN CHNE. B SEDEMA  A B C  ZDE

TKL  J HEV NABN. VANA NATNE KRNE

DENG WANA DUCAR T XWANDN T GHTN!

WEK: RE>LEP ME RE>BO . KAR>QAZ EN

KAR>KAP BR POR>BA, HZ, PAR>SAL .

BR> J KR, BRRN> KUL HEVDA!

 

B V REW DA GELEK BJE HEVDENGYA XWE

DA B TPN CW TNE NVSANDN!

 

"""" DA J GELEK GENG HENE AVA KRNE.

L PRR ZMANGERN KURD DBJN BLA

"""", NVSANDNA V CREY DAW HSANE!

 

YA REST EWE KU KURD DA S HEB DENG  ""

HENE!

TPA "" KU D BJE YA WEK: BRN, KRN

D BJEYA WEK: GYA, DYA DA NE WEK HEVN!

 

YA DUEMN J  TPA "" DENGEK DRJ

DERTNE D ZMAN ME DA GELEK PWSTE!

WEK: KURD. DML, HEWLR B V EDET!

TPA "" J DU DENG DDE, L PRR ZREV PK BN!

BJEYA WEK "HEVN BKR" DA "" YA PN

KNE YA PAN J DRJE!                                                                                                                           

AL, L NAV CAN NETEWA XWE DUD NAS

KRN NETEWA XWE DPARZ!

 

APO, B MJYAK HEMDEM NETEWA KURD

AFREND B CHAN J DA PEJRENDN!

 

ART, BAJAREN RONAY  DK MEROV

L BER W RONAY KARN XWE PK TNN!

 

 

ART, HEB EZE BXUM, J BOY SER MN

DYE!

 

AZAD, L KLN PORS RDN XORTE

KURD OREVANE!

 

AT, HER DEM JYAN B XWE RE TN SER GELAN!

 

AREM, DENGBJ GEL KURDSTANE B

XWE Y RMENYE!

 

AMED, PAYTEXT KURDSTAN YE BAJAREK

PRR XWEE!

 

AV, JI KAN YA GUND ME, XULE, XULE

T NAV ZEVYAN!

 

AVSTA, PXENBER ME KURDAN, ZERDET

AFRENDYE!

 

ASK, VRE MEHDE  DBJN, L PRSEK B

EREBYE!

 

AGR, Y KURDSTAN Y HER BLNDE

VRE ARERET T GOTN!

ARVAN, ME SAL  J GENM KUNDR YE PRR

XWEE!

ABOR, NE BLND, LOMA J GEL KETY NEKUK

YA HER BLNDE!

ARD, L BER ARGN, DANNE, JN DUXWAZN

AGR VXNN P NAN XWE BBRJN!

 

ASTENG, DAVJN PYA GEL KURD

KURDSTAN!

ADAR, KU BST YEK B, DUB CEJNA NEWROZ

L KURD KURDSTAN!

AVAKRN, KOMARE BER KURDSTAN YA

FEDEREL!

AVT, KEVR XWE, L SER KERE READ 

KET JKEST!

AVCEH, PRE BRE DBJN ALMAN PRR

VEDUXWUN!

AFRN, BAJAREK KURDAN PRR XWAKE NZ

HELEB YE!

AL, Y  KURDAN PRR DBNE, J BOY DOZA

KURDSTAN!

AXAN, TUJU MEROVN B KESAYET XWARNA

XWE J XWEE!

ALMAN, KOMAREKE DEWLEMENDE 

CREN  HOLANDAYE!

A, L GUND ME TUNENE, KU EM P ARVANN

XWE BHRN!

ANOZ, HN NEKET NAV GEL BN DEST

PERANE!

ANN, L BER DERY MRXANA ME DANN,

DANE R N!

BANG, DKM GEL BN DEST PERAN

 GKYAN!

BAREN SAL L WELAT ME PRR BARYA, KF

GEL PRR XWE KR!

BEREN, Y QER SAL BEREDANE NAV MYN SS!

BHDER, L PA GUND ME, B CERCER

 DUKUTNE!

 

BERXWEDAN, PRR XWEE, JI BO AZADYA

WELAT!

BHAR, HAT KE BKN GUND ME, XWE

DANE BER XEML XZ!

BESER,  JNEKE KURD WELATXWAZE

HOZANA GEL KURDSTAN NE!

 

BERAVK, PRE GOZLK DBJN, B KURD

HN XWE PK T!

BOREN, B TRK BULANME, L BOREN HN

TUTEK BAE!

BERZAN, PDK B HEV XST SEROK

KURDSTANA BAR B!

BHT, B EREB VRE CNET DBJN TU KESAN

NEDYE!

BSTAN, TUJ FRENG BEHCAN BNE, EZ

HERM HNEKAN BNM BLA XEC BK TK!

BAZ, KU KUKA XWE HEB, NERE XWE J BA

PK TN!

BERBANG, LKET VANAN PEZ J NAV MALAN

DERXSTN DBNE  EVN!

BERKEL, MEROVEK PRR ZANAYE J

DETA BEREZYANE!

FROK, J BALEFRGEHA HEWLR FRYA

D PAYTEXT RMENSTAN YRWAN!

BALENDR, MASYAK PRR ZANAYE XWE

B JORVA EDK!

BENT, ZAROK DKNE DEV XWE DCN!

BERB, RO B ROJ AVARE HATN MALA SORO

J BO KEA W GULZER!

BER, LAW AP GEDR Y HER MEZNE

OREGERE!

BATMAN, BN XWE GK GAZ BENZNE!

BAKUR, Y KURDSTAN RSYAYE CREN

MEY HER BA J ERMENSTANE!

BLOR. HOZAN MEMO XWE LDXN, WEK

EGD CMO!

BRO, KEBANY TUJ AV KRYE DANY

SER HER S KUKANE!

BREK, KU HATE GOTN EM FERET

T BRE MEROVAN!

BAJAR, HOZA BEREZYAN SERG`E,VRE

SURU DBJN!     

CND, NAVEK B KURDYE B KEKAN

RE J DBJN!

CMO, J MALA BERKELE DEF PRR

XWE LDXN!

 

CAR, KU MEROV BBJ, PNC, CAREN PNC

DK BST PNC!

CM, J BOY BENT PK TNN, YAN TU KAN

HNEK BENT BD MN!

 

CAN, NAV KE BKN KURDE NAVEK PRR

XWEE!

CEH, SAL J MN RE PRR HAT, EZE BFROM,

BKM DREV, J BOY HLN J KUR XWEY

YAR RE BXWAZM, BDM

 

BAV W HECY KEXT!

CLO, KE BKN XWAK P KNCN

MALN XWE DON!

 

 

CERD, DEWR EVD L HENBER HOZN

EREBAN KR!

CLAB, NE AVEKE PRR MEZNE, KU VRE EM

BBJN!

CH, BGRN HN, EZ HERM L DERVA BAN

HEVALAN KM!

CVN, ME PK AN, L DANTOK KM BN,

N PRR L SER LNGAN GUHDAR DKRN!

CLQ, HNEK PRE ELOK DBJN, RESTYA

XWE CLQ`E!

CREN, YN KURDSTAN PRR B EXSYETN

TRSOKN!

COTMEH, MEHA DEHANE COTKAR ANDNYA

XWE DKN!

CRB, B TIRK VRE DENEME DBJN!

CEMD, BENDAR, DROKA GEL KURD

AFREND YE!

CELL, BAV  NVSKAR CEML, PREFESOR

CELL CASM B!

M, SYA DAR, HELBEST FEQR EHMEDE

HOZAN MEZN AREM TIGREN DXWN!

ARPNE, D GEL MXBR DK DUD DEST

LEKERN DJMN!

YA, L KURDSTAN PRR ASE HENE B NAV

DENGN!

END, JN MR HATN MALA WE,

XWAZGN Y XWKA TE DLAN!

 

MA, TRK VRE NEDEN DBJN, L MA

EM KURD NKANN ZMAN BAV BAVPRN

XWE SER REST NAKN!

 

ROK, NVSANDN NE KER HER KESANE

KU BA PK BNN!

 

TPN: """" DA GELEK GENGE HENN.

MEMOSTANN KURDAN B V BABET AVAKRNE.

L PRR RZMANGERN KURD DBJN, BLA BBE

""''" .DAW  J  BO  KU  HSANYE!

L DSA J TDA KMAS DMNN.

YA REST EWE KU KURD DA S HEB DENG "i" HENE.

TPA "" KU D BEJEYA WEK BRN, KRN DN.

BJEYA WEK: GYA DA NE WEK HEVN.

YA DUEM J TPA '' DENGEK DRJ DERTN

D NVSA ME DA  GELEK PWSTE! WEK: KURD,

SOREN, DML, DRSM KURDMANC!

TPN '' J DU DENG DD!

L PRR PWST NAAK.

BJA WEK: "HEVN BKR" DA YA PN

KNE YA PAN J DRJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. LE....................................................HZMJ

 

02. SBAT...................................................SEBAT

 

03. ADAR..................................................AVDAR

 

04. NSAN..................................................NEN

 

05. GULAN...............................................GULAN

 

06. XEZREN.........................................XEZREN

 

07. TRMEH............................................TRMEH

 

08. TEBAX.................................................TWAX

 

09. LON........................................................LON

 

10. COTMEH..........................................COTMEH

 

11. MJDAR..............................................MJDAR

 

12. KANN.....................................................KANN

KANN, LE, SBAT. Van her s mehana  re ZVSTAN  dibjin.

ADASR, NSAN, GULAN. va her sisyan  j BHAR dibjin.

XEZRAN, TRMEH, TEBAX. vana re j HAVN dibjin.

LON, COTMEH, MJDAR.  vana re j PAYZ dibjin.

 

Keik. Kur, Lawk. Mr, Zilam. Jin. ivk, ik. Kik, Sa. R. Bajar. Bk. Pisik. Dar. Daristan. Kullk, Gul. Hesphesin. Otobs. Tirombl. Gog. Mik. Cerd. Balefir. Firok. Hir. Roj. Hv. Mrxan (Ode) Danitok. (Kurs) Berdank. (Mase). Argn (Mutbax). Argur (Ocax) Serok. Saringeh (Sarinc) Dabistan. Pirtk. Pns. Nsvan. Memostan. Kr. Krr. Ker. Krsk. Kev.artel. Kilt. Demhj. Fayfr, Qedex. e. Birek. ak. Bizmar. Biro. aydank. e. Sabn. Xal. Satil. Derz. Dezi. Wne. Kepetan. ira. Ser. av. Poz. Pantilon. Sixme (lik) Lv. Dev. Diran. Guh. Por. Bisk. Gul. Keras (Fstan). Serp. P. Qirik. Dest. Til. P. Htqalind. aq. Kum. Gore. Sol. Nan. Rn. Nvk. Pendr. Hingiv. Dimis. Dibso (Ral) Hk. r. Qehwe. ekir. Bostan (Selete) got. orbe. Mas. Fireng. Bahcan. Hirm. Narince. Prteqal. Sv. Xunev (Paste). Lmn. Qomfr (Kertol) Xwanda. Nivs. Hjmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESK BHAR

SOR HAVN

EKER PAYZ

RE ZVSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV GUND DETA SURUC E (SERG)

.............................................................................................................

HEYDREHMD,  SKXREBE, YNCA MEZN, YNCA BK, GOZELQY, KERECRNA  JORN, KERECRNA JRN, HACL,  AKRL,  AKEKUY, BELK, EKERK, NPOLAT, ERX, QANTRMXAR, KAN, MZRDAWD, ZVNG, KURD, HM, KURK, TEHLK, KSMA PLEWN, AVEMR, AVAMRE JKEFT, DABAN, DABANA B GR, XELLCX, KEBERL,  MAN, MEDREBAZ, QEREDA, AXMUXAR, SANCX,  QAZAN, QRMT, QERECURN, KEBERLYA JORN, KEBERLYA JRN, CELK, ZEYREK, YNECK, ALACKA JORN, ALACKA JRN,  KANATL, HERDAN, ZEBEQER,   EZGL (MZRN), ZANALOBA, BASTANCA JORN, PEYAML, BOSTANCYA NAV, BASTANCYA JRN, TEPEL, KEREHYK, LEKTEPE, KALKANA JORN, KALKANA JRN,  BLGE JRN, BLGE JORN, BLGE,  XEREBSOR, GANAN, MASCE, QRKAN, DUMLUKAYA, MEZREALGR,  PNARBA, TEPEL, MAXRECK, KUNDR, SARM, EFTA) JRN    XEREBRE, QRQMXARE (ELJKEFT) JORN, (ELJK,  VZG,  XEMR, MDBA MEZN, MDBA BK, MAK,  EDAN,  ZEYTNDAX, QERECEWREN, ELGOR, KKTAAN, ABDALLO, TLFAR, GRLAWKA JOR,  GRLAWKA JR, SBK,  TLMANUR,  BRRE,  SAKRGA,  FATMACK, HALK, BABAHAT, CANOXLU,  GKTEPE,  ME JRN,  MAHOL,  MA JORN,  KUSEWEL,  QEREKEV, TLXERMAN, AKUXLA,  TLERBAN,  KERSAN,  QONAX,  SWD,  KSME, EEHMED,  TLWERDAN, HANLK,  NCRLYA BK,  NCRLYA MEZN, HENRK,  KUZLKU,  BOHD,  KEREL, KULK, MZGEWL,  GOMEQYA BER, QULAQSZ, OPK, GOMEQYA BK,  ENGOKA JRN,  ENGOKA JORN,  MEHMDAN,  KEFERQB, MZAREMESTO, MZAREBGR, SOKREN,  QO,  SATL,  MEMEN,  MZENTER,  ETMANEK YA MEZN,  ETMANEK B K,  MEHSRE MEZN,  MESR B K, TLQART, HESAM,   XERBE, ZONCK, ECEM, TLAL, AS,  AMAN, QUBKA HECNEB,  QUBKA PJAN, QUBKA DNAN, TLWESAR,  BTH, ALUN, TULHTK,  KAZKAN,  MERDESML, UZUNXDR, QESTNK,  BRHEMAM,  KUSAN, MART,  EWR MEZN,  EWR BK,  MRZEELYAN, MELEHEMZE, BLXAN, MRK,  XNDRXZ, MEKTELAN, GREGEWR, MHR,  HCEG, TERQQ,  HESENKULEK, GOLNCE,  TLEYNTER,   XEREBXELL, MK, AXWREN, KRWREN,  QEREQOY, YALNZDAM, XERET, XEREBSOR, XEREBKULEK, DENZ,  PEREPEREJORN, PEREPERE,  XEREBKALK,  AME,  BRXELL,  AXACYA MEZN, AXACYA BK,  KULNE, MERMER, AZDK,  QEPLAN, RX, BOYUNSUZ,  AYRENL, KURUNCA,  OYMAKY, BOYBEY,  XEREPNR, BEXDK,  YUSFBEY, HAS,   PEYAM (PAYREH),  DAYBE,  GLNE, QONAQ, KULK, ERKENT,  KULTA,  GOBEGL, ALTNBAAK,    PEREPERE JR, PEREP,ERE JOR DKMETA, ELSZ,  NEHNELYA MEZN, NEHNELYA BK, PEYAM, DEVZER,  XEREBBOCYAN,  GRK, KERK, SK, BEYKY, NMET, BDAKL,  KANL,  NCEDERE, XAREPREMENKU, SERS,  RUCUM, YONCK, BLDRC, EFREV,  SEYDUREN, XEREBBERENAN, GEVR, BRHEMS, BRHEMSA JRN,  GEMRETTN,  GEL, SANCX, HEWAN, KUBAN, MERMER, QERXA, KFR, MZBL, HEYHO, WEHN, KOMBEL, CENBEL, DEWEN, BTH, BOSTANC, BBK, KUBAN, QM, ST, DENDK, GUHDRJ, KULLK, TLMS, GEWRK, KOMBEL, QEREXAN, TLNR, ENAB, QURF, QOPZ, TOPZ, DENGZ, QERXA, KURD, 

 

 

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2008 info@pen-kurd.org