ABC KURD

 

Feqr Ehmed

 

A

 

ALA...APO...ART...ART...AZAD...AT...AREM...AMED

AV...AVSTA...ASK...AGR...ARVAN...ABOR...ARD

............................................................................

ALA,  ME  KURDAN  KESK,  SOR ZERE!

APO,  NETEWA  GEL  KURD  AFREND    B SEROK !

ART,  TUNEB  L  CHAN  RONAY  NAB!

ART, B EREB DERMAN DBJN DOKTOR  KANN  B KAR BNN!

AZAD,  XORTEK  BA  WELATXWAZE   BAJAR  XWE J  WANE!

AT, PRR TUTEK XWEE JYAN  B  XWE  RE  TN SER GELAN!

AREM, L MN PRR TENG  BY, J BOY EM KURD MA NAGNE HEV!

AMED,  PAYTEXT GEL KURD   KURDSTAN YE!

AV, TUNEB,  MEROV  KAN TNA  RE  DFETS!

AVSTA, RHBER  KURDAN  ZERDET AFREND!

ASK, V RE  MDE DBJN, J BOY N, PWSTE MEROV TUTN TJ GREN NEXW!

AGR,  YAK  PRR  BLNDE  VRE  DBJN ARERET!

ARVAN,  Y  ME  SAL  GK  GENME  HEB ZRE!

ABOR,  TUNEB, XELA  DB JYAN  TAR    MAR  DB!

ARD  JN  KOM  DKN,  J  BO  NAN  P  BBRJN! 

 

 

 

 

B

 

BANGBARENBERENBHDERBERXWEDAN       

BHARBSERBERAVKBORENBERZAN    

BHTBSTANBAZBERBANGBERKEL

.................................................................................................

BANG,  DKM  GEL  KURD    KURDSTAN  GKYAN!

BAREN, PAYZ DUBAR, GULN WEHWEHO DERDKEVN R ERD!

BEREN QER,  BERDANE NAV  MYN SS!

BHDER, L PA GUND DANN DUKUTUNE!

BERXWEDANA GEL KURD, J BO SERXWEBNA  KURDSTANE YE!

BHAR, HAT, KEK BK DNE BRY, PEZ XWE  BDON!

BESER, EHN, HOZANA GEL KURD KURDSTANE GEL ME PRR J HZ DK!

BERAVK, MEROV BA P DBN DMN KEKAN J XWAK DKN!

BOREN,  TRK VRE  DBJN BULANM L SER ME KURDAN PRR HEYE! 

BERZAN, QEHREMANEK KURDAN SEROK KURDSTANA BAR B!

BHT, SLAM VRE CNET DBJN   D  AXA  KURDSTAN  DA  AVA KRNE!

BSTAN,  TUJ  FRENG,  BEHCAN,  SOT    ZEBEN  SORN!

BAZ,  FRYA  ,  NERE  XWE  GRT    J  MN RE TN!

BERBANG,  LKET VANAN  PEZ BERDAN MRG    ZOZANAN!

BERKEL,  MREK  HJAYE  J  DETA  BEREZYANE!

 

 

C

 

CHANCEJNCWAKCVNCLOCOTKAR

CRNCANʅCENGCEMDCEWRKCEWDK

CAWBRCEMCREN        

 ..........................................................................................

CHAN,   XWEE  B  TEKON    JYAN 

DUD  MEROVAN!  

CEJN,  L  KURDSTAN  NEWROZ  XWEE PK  TNN!

CWAK,  GK  AZAD  BN,  LE MA   EM  NEBN?

CVN,  KRN,  J  BOY  DOZA  GEL  KURDSTAN!

CLO, YA ME TUNENE, J BER V SEDEM DAYKA  MN  KNCAN B DESTAN DOYE!

COTKAR, L  KEPR  COT  DK    XETN XWE  KRNE  TLE!

CRN,  TUJ  AVE,  L  PEZ  ME  NE  LVRE  KU  VEX!

CANE, NEBYA FEQR EHMEDE  D DBSTANA KURD, J BO ZMAN BAV BAPRN XWE Y KURDMANC  BA  BZANB!

CENG,  J  BOY  RZGARYA  KURDSTAN  T  KRNE!

CEMD, MA V RE NEMRT  DHATE GOTN SEDEMA  XWE  KAN  BB?

CEWRK, DLK,  DU  ALAV  DA  AV  DERPNN!

CEWDK, B KE, SAL  DAYK  TUJ  RN  NVK  KRYE!

CAWBR,  BNN,  EZ  V  CAW  P  BBRN!

CEM,  GEL  XWE  B,  MEROV B EREF  SER  BLNDE!

CREN MNE HJA QEDRYA HEC KOKN XWE RMENNE !

 

 

 

 

 

 

ANDAPAHLAR.YAAVROKEK

STOKRYAMLELEKEMETEL       

.............................................................................................

AND,  B  DROKA  NETEWAN  DA  GRDAY!

AP,  P  PRTK  PRR  XWAK  DKN!

AHL,  SAL  TUJ  CEH    GENM  BN!

AR,  CAREN  V  HEFTEY  EZ  ME  BAJAR  RHA!

YA,Y SPAN KU HATE GOTN, XEC EHMED ZLFK T BRYA MEROVAN!

AVN, ZLAN PRR XWAKN XORTAN BERV XWE DKNN!

ROK,  L  MRXANN,  MREN  ROKVAN  DBJN!

EK,  L  PTN  OREGERN  QEHREMAN  TN  DTN!

STOK, PNCAREK KURDSTAN YE BOSTANYA XWE XWE DB!

RYA,  KERES  ZELAL,   CAN  GO:  Z  BRV  MAL.

M,  SER  YAN, CEM  ERWANN B RMET!

LE,  SAL  PRR  SARE    DJWAR  DERBASDB!

LEK,  ZAY,  RE  WY  TER  DAYK DK   FROYE!

EM, Y FERET  DCLE  J  AXA  KURDSTAN DERDKEVN! 

ETEL  MEROV  P  V  DUXWUN  PRR  XWE  DB!

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

DTN...DQET...DAYN...DROK...DEQOR...DEM...DOJE

DRSM...DMEN...DJMN...DERYA...DOZ...DEST...DESTR

DREV...DLBXWN

............................................................................................

DTN,  RA RZGARYA  KURDSTAN DESTRE AVA KRN!

DQET,  BKN  KU  DSA  DJMN  ME  NEXWAPNN!

DEYN,  XESTEKA   MRN   SERBLND    EGDANE!

DROK,  YA  ME  KURDAN  PARZER  XEMGN  NVSANDYE!

DEQOR, KRN  NE  KAR  KESN  NEZANE!

DEM,  L GEL  KURD  NEB  BHAR HAVN!

DOJE,  SLAM  V RE  CHENEM  DBJN    PRR  PS  DBNN!

DRSM, KU HATE GOT, KURDSTAN T BRYA  MEROVAN!

DMEN,  YA  KURDSTAN,  HOSTA  FEQR  EHMED  AFREND!

DJMNN,  ME  KURDAN  PRR  NERNDN    TRSONEKN!

DERYA,  WAN, YA  ME  KURDANE    D  AXA  KURDSTAN D!

DOZA ME KURDAN, PRR B XWN KOMKUJ  DERBASDB!

DEST,  DESTAN  DO,  DEST  VEDGER  SER AVAN  DO!

DESTR, YA   PARTYA  KARKRN  KURDSTAN (P K K) SEROK  APO AFREND!

DREV Y KURDAN TUNENE,  B DREVN DJMNAN ABORYA  XWE DOM  DKN!

DLBXWN, NUEVAN KURDAN YEKEME D MED TV!

 

 

 

 

 

 

 

E

 

EM...EZDA...EN...EVN...ERZAN...ERM...EZMAN

ELBSTAN...EYWAN...EDB...ETN...EW...ENBAR

ENK...ER

.........................................................................................................

EM,  KURD  PRR  NEZANN,  LOMA J  BN DEST MENE!

EZDA, NAV XWUDAYE DU AVSTA DA HATY NVSANDNE!

EN,  YA GEL  KURDSTAN, A R G K  DJMN  KR  HAR  DN!

EVN,  PRR  TUTEK  XWEE,  KU  WELAT MEROVAN AZAD B! 

ERZAN,  EZ  TERN  XWE  NAFROM  TU KESAN!

ERM,  HN HEBN TR  PRR  PDA  HENE!

EZMAN,  L  JOR  HN  DK    HSTR  DXEWNN!

ELBSTAN,  DEMA  BER  PAYTEXT  KURDSTAN  B!

EYWAN,  JI  VA  XANYAN  RE  PRR  MEZN  KRNE!

EDB  KUKA  XWE  RMENYE DOSTEK KURDAN HER BAE!

ETN, RUSTEM   YAR  DNE  DELV  KU  AJN BKN!

EW,  MEROVANA , B  REST   KAR   WELAT   XWE   NAKN!

ENBAR, DKULN, KU  GENM    CEHE  THDA  VEDRN!

ENK,  GRLLAN  L  DJMNAN  BADAY!

ER, EME HRBANA KURD BNN, BLA J MERE AWAZN XWE BSTR!

 

 

 

 

 

 

 

R...VAR...ZNG......RMEN...ZDA

M...M...ZO...MLK...D...P...L...MO

....................................................................................

R,  BBN  SER  DJMNN  XWNXWAR    BKUJN!

VAR,  HAT  OREGEREN  DJMN  KRIN  TENGAY!

ZNG, L  DARSTANA  MEROV KOM  SER  HEV  DK!

, KU L TU KESAN HEB, PWSTE HER CEM DOKTOR!

RMEN,    KURD  WEK  J  D    BAVEK  HATNE CHANE!

ZDA,  NAV  XDAY  DLOVAN    MEROVANE!

M, DKM KU BDM GA PEZN XWE!

M,  SAL  DAYKA  MN  PRR  KRYE!

ZO, DENGBJ GEL  KURDSTANE    XWE  DBJ!           

MLK,  N  DEST  B  AYR  KRYE     DR!

,  BAVO  EZE  Z  WERM  MALE,  TU  XWE  MNE!

D,  BESE  EM  D  BN  DESTN  DJMNANDA  MAN!

P, DERENG KETM, JI BO Y LASTK OTOMOBLA MN TEQYA!

L, KU BBJ, B GRANB J, PWSTE EZ BPEJRNM!

MO, JNEKE SER POZ XWE REYE PRR XWAKE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

FERET...FERHENG...FROK...FEQR...FRO...FEQ...FRENG

FROT...FEREQ...FRG...FER...FARZ...FRR...F...FND

...............................................................................

FERET,  EM  KURDSTAN  Y,  HER  MEZN    DRJE!

FERHENGA GEL KURD MEMOSTAN H. ZOL AFREND!

FROK,  B  JOR  KET  D  PAYTEXT  RMESTAN!

FEQR,  L SER VJEYN  KURD  KAR BAR XWE DKYE!

FRO,  KU  TER  DZN, J  R  WANAY  TER  DKN!

FEQ,  WEDN L DJMNN XWNXWAR, KU ME KURD Z AZAD RZGAR BN! 

FRENG,  PVAZ,  SOT    X  B  NAN  SL    TASEK  DEW XWE DB! 

FROT, TER XWE GK, J BO QELEN KEA KEDRYA HEC HLN J KUR XWE YAR, RE BXWAZM!

FEREQ,  PRR  BN  BRVAN  NKAN  B  TEN  XWE  BO!                   

FRG, KU LKN MRKAN, YEK SAL DBN, J WAN RE DBJN FRG!

FER,  ZO,  KU  TU  T  DERXN,  EZE  GK  BDM  TE!

FARZ,  NE  NETEWEKE  KU  MEROV  BBJ  RNDN!

FRYA,  BAFR  BAZ    NERE  XWE  BGR!

F,  DERKET  VA  WAL  GOZN KU MN KR!

FND,  L  MRXANAN  VDXNN    DK  RONAY!

 

 

 

 

 

 

 

V

 

VA...VEBN...VALA...VEART...VEMRN...VENT...VAN VREK...VNK...VZK...VJE...V...VEMAL...VEAN...VR

............................................................................................

VA,  WELAT  ALMANE, NE Y BAV KALN ME YE!

VEBN, YA, BAHLEFRGEH`A HEWLR, L CHAN B DENGEK PRR MEZN DJMNN KURDAN B XWEDA RN!

VALA,  MAYN  B  XWE  RE  NUXWEY TNE!

VEART, MN GENM XWE, J BER TERN GUNDYAN!

VEMR,  ART  L SER  BAJAR  BNGOL!

VENT,  BAFR  BAZ  L  SER  TELA  DARE  ME!

VAN, KEKANA KAR XWE QEDANDN, L XWE DKN KNC KESK, SOR ZER, DK HERN BRY!

VREK, J BO KU VREN DK,  L CEM GUNDYAN BHAY XWE TUNENE!

VNK, DK VNE, VN, B SER ZERDET B PRSEKE W NAKEV MJY MN!

VZK,  J  ZAROKAN  RE  DKRN,  J BOY   P BLZN!

VJE, B EREB VRE DBJN EDEBYET!

V, KEA KURD PRR WELATXWAZE NAV XWE J NLFER QOE!

VEMAL, HNDR MALA XWE, BLA GEMAR NEMN!

VEAN,  KRNE  KU  P  PRTKAN  AP  BKN!

VR, WELAT BAV KALN ME KURDANE NAV XWE J KURDISTAN!

 

 

 

 

 

G

 

GHA...GUND...GEL...GEDR...GAV...GERDN...GREV

GO...GRTN...GOLK...GEM...GUL...GUH...GARED...GUL

GULBEND

.................................................................................

GHA, L KURDN NRND TUNENE, KU WELAT XWE  BXWAZN!

GUND,  REB  SER  LNGN,  L  HENBER  XWNXWAREN!

GEL,  J  BO  BERXWEDAN,  L  TEVDREK  DGER!

GEDR, MREK KURD XWLATXWAZE R DK BER CWANN KURD!

GAV,  AVTN,  L  HN  EM  KURD  NEGTN  SERYE!

GERDN,  MEROV  DZANN,  KU  B    HAWAY  DOR  DB!  

GREV,  D  DERYANDA  PRR    PRR  HENE!

GO,  EZE  BM  SER  YAN,  J  BOY  BBM OREVAN!

GRTN, XORTN KURD, DBNE GRTNGEHA AMED!

GOLK,  HN  NEB  PARON    GOT  XWEY  TERWEND!

GEM, AVTN  DEVN HESP BREY MN, J BO KU HERSYE!

GUL, DOTMAMA  MNE    EZ  PRR    PRR  J  HEZ DKM! 

GUH, MEDN SER NE RNDAN,  EWANA  JI PRSA KURDSTAN PRR DTRSN!

GARED,  L  NAV  ZEVYAN  DOR  DB,  GENM  DN!

GUL, KEKAN E KRYE B SER BEJNA XW NARNDA DA  BERDANE!

GULBEND, KE BKN HOZA BEREZYAN DKNE HUST XWE!

 

 

 

 

X

 

XWEXWUDAXWAZAXEMLXZM...XWUNDA

XORTXEBATXEZALXAN...XLXALXWASTN

XUSXޅXEZR             

...........................................................................................

XWE,  BPARZN,  DJMNN  ME  KURDAN  PRR  PSN!

XWUDA,  J  BER  HER  KESAN  KURDAN  DT    NASKRN!

XWAZA,  B  BERXWEDAN    TEKON  PRR  XWE  DB!

XEMLA,  WELAT  MEY  KURDSTAN  KESK,  SOR    ZERE!

XZM,  KE    BKN  KURDAN  DKNE  POZ  XWE!

XWUNDA,   DBSTAN  PK  ANN    DESTTR  GRTN!

XORT,  TEVAY  XWE  BNE  OREGER BERXWE  DDN!

XEBAT, J  ME  KURDAN  RE  HN  PRR    PRR  PWSTE!

XEZAL,  KEEKE  KURDE    JI  BO  WELAT  XWE  KAR  DK!

XAN,  GK  SAL  B  KEVRN  XWAK  AVA  KRN!

XLXAL,  L   KURDSTAN   KEK  DKNE  LNGN  XWE!

XWASTN,    DAYN  KAR  MEROVN  B  RMETE!

XUS,  KET  SAL  Y  ZADN  GUND  ME  RND  BBN!

X,  KRN,  DJMN  XWNXWAR  TUTEK  TDA  NEYTN!

XEZR, KU  WER  MALA  MN,  PWSTE  BHAK  MEZN  BDM!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

HZHJMARHEVOKHOZHOKR...HVHJAR

HOGRHESTEHNDK...HOGEDžHOSTEHRM

HAWARHEFT

........................................................................................

HZ, BKN  WEK  MREN  DOZA  WELAT  XWE  BKN!

HJMAR, YA  PEZ MN B AR HEZAR, L PWSTE EZ S HEZAR BFROM!

HEVOK,  NVSKARN   HEMDEM  XWAK  PK TN!

HOZ,  B ZMAN EREB VRE ER DBJN!

HOKR,  NAMAN DKN DNN WELATN CDA!

HV,  HLAT  LEKER  DJMN  J  BER  OREGEREN  DRVN!

HJAR,  RZMAN HOSTAK KURD KURDSTAN B!

HOGR, XORTEK  KURD  PRR  ZANAYE    GEL  J  HEZ  DK!

HEST,  BDE,  EZ  P  AR  CXARE  XWE  VXNM!

HNDK,  RN  D  HZ  MEDA  MAYYE!

HOGE,  SALEKE  XWE  MA  KU  BB  BEREN!

HOSTE, HATY MALA ME, BANE GUNDYAN DK, DE WERN, BLA J GEL RE  ROKA HERS KUSAN  BBJM!

HRM, SAL J MN RE PRR HATN, PWSTE GK BFROM!

HAWAR, J  DEST  VA  KURDN  KU  NOKRY J  DJMNAN RE   DKN!

HEFT,  ROJ,  HEFTAK  T  HJMARTN!

 

 

 

 

 

 

 

 

D΅SPRSKANLBLOPBTRENSTR΅NCAZ

NDNZYABDSTNLTZOZRZOR

................................................................................

D,  BESE  REBN  SER  XWE  BKN  KAR    XEBAT!

SPR,  FRYA  XWE  BERDA  SER  REF  KEWAN  KU  BGR!

SKAN,  BNN,  EZE AY   TKM  P  VEXWUM!

LB,  XEZAL  TUJ  DEW  HONK  KRYE!

LOP,  L  DETA  BEREZYAN  PRR    PRR  DEWLEMEND  B!

BTREN,  XEC  SAL  PRR  AND    BNA  XWE  PRR  XWEE!

STR, KET LNG MN, PRR DN, DERZY BNE P DERXNM!

NCAZ, GULN KESKESOR DKN L SER BERDANKAN DATNN!

NDNZYA,  L  ASYA  JRNE    JI  JAPONYA  VRDAYE!

BD,  B  FAYZ  PRR    PRR  DEWLEMEND  B!

STN,  D  BN  KUN  HLDN,  KU  REB  JOR!

LT,  D  J  BRNA  BRNDAR  TYE!

ZO, BAJAR XWE AMED`E  DKANDAREK DEWLEMENDE!

ZR, J BAJAR RHA HATE MEL, L PRR TTN XWAK J JNA XWE ELF RE KRYE!

ZOR JNA W L MALA XWE PRR ZORN!

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTN΅SALNCLZOLSA..TALYALK

evSOLMLOLONZOLDASKENDERN

.......................................................................................

SOT,  L  RHA  PRR  DNN    TJ  DUXWUN!

N,  HAT  KURDN  B  OL  DN  LAL  BBNN!

SAL, PRR  BAREN  BARYA  Y  ZADN  ME  J  PRR  J  WER!

NCL,  PRTKA  SA YE,  J  FLAN  RE  NVSAND!

ZOL,  D  KURDSTAN  DA  HOZEKE  PRR  MEZNE!

SA, RHBER  FLAN,  GKYE    B  BAV  HAT  CHANE!

TALYA, MEROVN XWE  PRR  RND    ZANA DERDKEVN!

LK, L MN SST BNE, PWSTE HERN CEM DOKUR QEDDOR BLA  L  MN  BNR!

EV,  HETA  DEST  BERBANG  BAREN BARYA!

SO, JNEKE  PRR  XWAKE    WELATXWAZE!

LM, EZE  SAL  PRTKA  XWE  EAN  BDM  APKRN!

LO,  MEROVEK  B  HZE    PEYAYN  XWE  J  PRRN!

LON,  KU  DAW  HAT   RBER  CEH   GENM  DNN!

ZOLDA, JNA SEROK ENSTTYA KURDN BRUKSSEL DEWR  FERHO YE!

SKENDERN,  BAJAREK L BER DERYA  SPYE   WELAT EREBANE!

 

                 

 

                                  

                                              

 

 

J

 

JN...JN...JAN...JR...JOR...JJ...JZ...JAL...JB...JKEFT

JAPON...JKEST...JKE...JNPR...JNDAR

.........................................................................................................

JN, TUNEBN JYAN  QE    NAB    CHAN  J DUB  TUNEY!

JN, B  MR    JNAN  TE  N  KRN    JYAN  XWE  DB!

JAN, L BRNA DJMN REBYE DJMN WEK HOVAN DK ZRN!

JR,  MALN  ME  PRR  BSTAN  HATNE  ANDNE!

JOR,  BANAN  ALA  ME  KURDAN  L  BA  DKEV!

JJ,  B  STRYE    GOT  XWE  T  XWARN!

JZ,  B  TRK,  GRM    BOSTAN  RE  XE  DB!

JAL, J MR ZAROKN XWE  RE  PRR  BAE  LOMA  J D NAV  GELDA  B  RMETE!

JB, EW ZEBEA J MW, DE WNE J MIVANN HJA RE BKNN!

JKEFT, L  GUND  ME, PRR MEZN KR HENE, LOMA J MAR MK TDA  PRR HENE!

JAPON,  PRR L  DRE    WELATEK  PRR  DEWLEMENDE!

JKEST, CRN AV, PWSTE EM YEK J NVA DEYNN BER DEV BR!

JKE, W KUNDR MEZN B HUST, EM BBN MAL, BLA XEC, J  ME RE, BK SRE MAST!

JNPR, B EREB  VRE  MEXLQAT  DBJN!

JNDAR, NAVEK  MRENE   KURD  L  ZAROKN  XWE DKN!

 

 

 

 

 

K

 

KURDSTAN...KOMAR...KUBAN...KEWARE...KAN

KARDSTAN...KARBDEST...KUZK...KURD...KULAV

KARKR...KLT...KURDMANC...KEK...KVCAL

.........................................................................................................

KURDSTAN,  WAR  BAV    BAVPRN  KURDANE!

KOMAR, DEWLEMENDE  L  RSTA XWE  MEROVAN  TUNENE!

KUBAN, BAJAR HOZA BEREZYANE, KE XORTN XWE J WELATXWAZN!

KEWARE,  TUJ  GENM  HEBZR  KR    SER  J  SWAX  KRNE!

KAN  SAL PRR AV J T,  BES  ZEVYAN    BSTANAN  DK!

KARDSTAN ,PRR L  BAJAR  RHA  AVAKRNE!

KARBDEST,  NE  RNDE,  DREV  HNDK DD  KARKREN!

KUZK, OREGERN KURDE TDANE, LOMA J DJMN NKAN  PVA  WERE!

KURD,  JNEKE  PR  HJAYE    J  GUND  TLQART YE!

KULAV, L MRXAN RXSTNE, J BOY MVANAN, KU WERN L SER RNN! 

KARKR,  L HENBER  KARBDEST SER  L  XWE  HLDAN!

KLT, KR DERY XANYAN, KU TU HAT RN!

KURDMANC,  RNE, XWE    ZMAN  KURDANE!

KEK,  OREGER  B    NAV  XWE  J  ZLAN  B!

KVCAL, SAL L BER EM MEY FERET PRR DERKETN!

 

 

 

 

 

 

Q

 

QEMERQELNQELENQBARQERSQORK QRKQDžQAMޅQUNCQENCQELޅQOQ

QEARQART    

.........................................................................................................

QEMER,  PRR  HENEKAN  PK  TN    MEROVAN  DKENN!

QELN,  TUJ  TENBEKA  M  KR    DDM  TE!

QELEN, L MN  PRR  BAR KRN,  NKAM  J  BN  DERKEVM!

QBAR, SAL L  PA  GUND  ME  PRR  DERKETYE!

QERS,  EREB  V  RE  CEMAD  DBJN NAV BAJAREK KURDSTAN J QERSE!

QORK, L MN  PRR DYE, GER BM  REBER DOKTOR  KM!

QRK,  FRYA    L  SER  DARE HRM Y  VENT!

Q, KESKAY L SER PRRE, LOMA VAN PEZ XWE DBN SER DRNN!

QAM,  L  DETA BEREZYAN  SAL  BY  DEXELE!

QUNC,  PRR  TARYE,  BLA  ZAROK NERN W DER Y BTRSNE!

QENC,  B  KAR  BN,  HER  TUT  B  SER  DB!

QEL,  L  XANYAN  KETY, GER  EM GK  J  DERKEVN!

QOQ,  L  NAV  BSTAN  ME  SAL  PRR    PRRN!

QEAR, KU HERR JI KNDR DQEARN, B DAR WRE QEAR  T  GOTN!

QART, SAL PRR HATNE WELAT ME GOT WANA PRR XWEE!

 

 

 

 

L

 

LSTKLKERLVLGERLHFLAޅLERZ

LHMLAWKLVLALLEBATLORLKER

LAN  

.........................................................................................................

LSTK,  L  SER  ME  KURDAN  T  KRNE, GER  EM  ZANA BN!

LKER, NVSKAR KANN  NVS XWAK B KAR BNN!

LV,  L  KEN  KURD  SORN    RNN,  WEK GULN BHT BNE!

LGER, DK  ETEM  XEMGN, J BOY  DROKA  ME KURDAN SERREST BK!

LHF,  KNE,  LNGN  MN L  DERVA   DMNN!

LA,  V  GAY  MEZN,  GER  GUND  L HEV  PAREVEK!

LERZ,  L  ERDAN  KETYE  J  BER  KU AV  TUNEBN!

LHM, P  HESNAN  B  HEVDA  LHM  DKN!

LAWK, EK  AVTN  MLN  XWE    BER  DA  ORE!

LV,  L  ME  KURDAN  PRR    PRR  ZDE  B!

LAL  DEST  L  BADK,  Z  B  GOTNN  LALKAN  NZANM!

LEBAT, GER HN PRR BKN, KU EM XWE J DEST DJMNAN RZGAR  BKN!

LOR,  ZAREVAK  ZMAN  KURDE    B  LOR  DAXFN!

LKER, KTAN DGHN HEV B HEVD GRDD!

LAN, KU HATE GOTN, KURDSTANA SOR T BRYA MEROVAN!

 

 

 

 

 

 

M

 

MNMEޅMEDYAMRXANMAS

MEYWEMޅMNAKMXBRMRXWUR         

MRMEHMLDANMEKUTMEMOSTAN

.........................................................................................................

MN, J WE HEVALN HJA BHRENDN XAST L WAN NEPEJREND!

ME, L BAJAR KLN B, P K K GEL D SER SED HEZARRE HAN  BN!

MEDYA,  TELEWZONA  KURDSTAN  YE  DUEM  B!

MRXAN, YA ABROPA L BRUKSSEL TUJ SEROKN KOMAREN B LEYLA ZANA, L SER DOZA KURDSTAN, J WAN RE  AXAVTN  KR!

MAS,  D  EM  FERET  DA,  PRR  RN  DERDKEVN!

MEYWA,  D  BAX  ME DA  PRR  B  JZE!

M, BAJAREK  KURDSTAN    TEMBEKA  XW PRR B BNE!

MNAK, EZ J TE RE BBJN, KU VA PRSANA BKEVN MJY TE!

MXBR, D GEL XWE REBER  LEKERN DJMNAN DK!

MRXWUR, B ZMANN XERN PRE QANSR  DBJN!

MR, KEYXSREV, SEROK   MPERETORYA MEDYA B!

MEH,  YA  LE  S    YEK  ROJAN  DKN!

MLDAN,  KEKN  KURDSTAN  P  KL  DKNE  AVN  XW  XWAK!

MEKUT,  XORTN  ME  SAL  P  DAN  SAL  DUKUTN!

MEMOSTAN,  HESEN J DRSM NAV KEA XW XWAK J BRVAN E!

 

 

N

 

NETEWNJENNVSNOKRNAVNIAN

NHNEWROZNEBEDRNAVEROKNVN

NASNVTLMNOKNZKNKL

.........................................................................................................

NETEW,  YA  ME  KURDAN  APO  BHEV  XST    KRE  NETEW!

NJEN,  BYE  NEVAN  ME  KURDAN  READ!

NVS,  KRN  KAR  NVSKARN  KURDSTANE!

NOKR, J BO DREV JN XWKN XWE DFRO DJMNAN!

NAVNAN,  YA  PARZER,  KEK  EREFEDDN  L  KLE!

NH,  PXEBEREK  J  KUK    BNHATN  YA  KURDANE!

NEWROZ,  B  XWNA SED HEZAREN NEMR HATE V HEBN!

NEBEDR, D BN TEHTDA DKULN    XWE TDA VEDRN!

NAVEROKA, DWANA RE TDA HAT  NVSANDNE REBER MEROVAN DK!

NVN,  PRR DNN  RO  MVANN  ME  PRR    PRRN!

NAS,  KR  VA  MEROVA,  L GOR DTNA MN, J DJMN RE NOKRY DK! 

NVTLM, MEROV  P CEH, GENM,  NSK    TUTN  DN DPV!

NOK,  SAL  J  ME RE  SED    PNCE  KL  HAT!

NZK, B D KURD KURDSTAN RZGAR BB!    

NKL,  L  BAFR  MN  Y  BAZ  PRR  TJE!

 

 

 

 

 

 

 

O

 

OLA...OY...OX...OMA...OT...OMK...OSLO...OMAN

OFLAZ...OF...OB...OMZ...OR...OSO...OLDAR

.........................................................................................................

OLA,  RHBER  KURDAN  ZERDET  B  XWAZA  GRDAYYE!

OY,  STR  KETE  HER  DU  LNGN  MN!

OX, KAR B  DAW  B,  EZ  HNDK RNM VSA XWE DERNM!

OMA,  ALMAN  B  DPRE  XWE  RE  DBJN!

OT, OT  MRETO  B  KKAN  RE DBJN!

OMK  GAWEDAK  WELATXWAZE    DEF  RND  L  DX!

OSLO,  XLATN  CHAN  HER  BHA  L  WIR  DDN!

OMAN,  TKUNA  RZGARYA  WELAT  XWE  DDN!

OFLAZ,  L  XWE  DK,  J  BO  KEKAN  BK!

OF,  BESE  LO  TU  GOTNN  XWE  J  MERE  BKE!

OB,  DKANEK  PRR  MEZNE  YA  ALMANE!

OMZ,  L  MN  BN  DAR    PRR  DNE!

OR,  B ZMAN SAM VRE QEWM DBJN!  

OSO,  TAPT  L  OSNABURUK  DMN    NEXWEE!

OLDAR, YN KEVNEPERES, PRR TTN PS B GEL RE  DBJN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

PL...PLN...PKEL...PAR...PAR...PRR...POZ...PARST

PAYTEXT...PART...PRTK...POR...PLNG...PARS...PVAZ

.........................................................................................................

PL,  L  DERYA  REBNE,  EZ  DTRSN  BLN  BB!

PLN,  XWKA  HLN    DAYKA  WANA  SEDEFE!

PKEL,  GK  PTPERESTYE    NE  RNDN!

PAR,  MEZN  BKE    BDE, KU  EM  P  TRBBN!

PAR, KRN  WAR  BAV    BAPRN  ME  KURDSTAN!

PRR,  MEROV  TNE  DERGAYA  BREM  XELL!

POZ,  B   XAYNANDA  TUNE  KU  BEWT!

PARST,  KE    XORTN  KURD  WELAT  XWE  KURDSTAN!

PAYTEXT,  ME  KURDAN  AMED YA RENGNE!

PARTYA,   KARKRN  KURDSTAN (P K K) SEROK  APO  AFREND!

PRTK,  L  PRTK XWANA  MEYEPOTANYA  PRRN!

POR, B SER HECY KEXTDA NEMAY XANMA W HJA  QEDRYA  DBJ  JI  XWE  RE  PRKEK BKRE! 

PLNG,  J  R  ZTUR  NERE  XWE  DGR!

PARS, PAYTEXT FRENGSZE  ENSTTOTYA KURD L

WDERYE!

PVAZ,  KU  NEKEVNE  NAV  VAN  JZ  NEXWEE!

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

ROJ...RHBER...RENG...RHA...RSTEM...REBN...REST

RN...RZ...REKRN...RONAY...RXSTN...RXNE...REF

REO

.........................................................................................................

ROJ, L KURDAN HLAT HD  ZANAYN  XWE  DERKETN!

RHBER, NETEWA KURD DLOVAN HJA ZERDET AVSTA AFREND!

RENG,  KESK, SOR ZER B  EW ALA ME  KURDANE!

RHA, BAJAR RHBER KURDANE, NH, BREHM, EYB SEROK APO J HATNE  AFRENDNE!

RSTEM, SEROK ARTA MOERETORYA MED B!

REBN, SER  XWE KE XORTN KURDSTAN JI BOY WELAT  XWE!

REST, KU  TUNEB  MEROV  XARYJ  NKAN  BBN!

RN, J BOY SERXWEBNA  KURDSTAN L KLN PK ANN!

RZ, GRTN PRR TUTEK BAE J BOY MEROV B HEV BAWER B!

REKRN, BHDERN, GEL J BERHEMN ANDN PRR REZ BN!

RONAY,  B  HATNA APO  RE  KETE  NAV  GEL  KURDSTAN!

RXSTN,  NE  KAR  HER  KESANE  KU  BB  SER!

RXNE,  KU  B  REST  BK,  TU  KES  XWE  NKAN  BAD!

REF, L KEWN MAL QE NAB, J BO B XWE, B XWE DJMN HEVN!

REO, PANAV XWE ZLAN`E, RZMANGER GEL KURDE, XANMA XW HJA J NAV XWE MERYEME EW J MEMOSTAN!

 

S

 

SERXWEBN...SERG...SXME...STEM...SERDEM

SARNGEH...SAL...SOR...SNG...SVK 

SALNAME...SVOK...SEKREK...SPAN...STL

.........................................................................................................

SERXWEBN, J BOY  GEL  KURDSTAN  PWSTE  KU  WER DAYN!

SERG,  V  RE  SURU  DBJN,  L  NE  RESTE!

SXME,  TRK  VRE  KOMLEK  DBJN!

STEM,  NUXWEYAKE  KU  MEROV  J  HEV DGR!  

SERDEM,  BKM  KU  TU  J  XWE  BR  NEK!

SARNGEH, PRR  GOT  KRN,  KU  D  NAV QEE DA PS NEB!

SAL, SAL PRR XWE HAT, BERHEMN ERD AV GEL FERE KR!

SOR, PAREK J ALA KURDSTAN J RENG W HEZDKN!

SNG,  BDN  SNG  DJMN,  KU  EM  XWE  RZGAR  BKN!

SVK, XAWARN J BOY PR KALAN PRR XWEE!

SAL,  L PYXENBER ZERDET, B DU HEZAR, DUSED, S E!

SVOK,  SAL  L  Q    BREN  PRR  DERKETNE!

SEKREK, PRR  DR  HEV  KRNE,  OTOBS  J  DERENG TN, L PWSTE EM BPN!

SPAN,  YAY  KURDSTAN HER BLND ASYE!

STL, TUJ AV KRNE, DANE SER S KUKANE AGR DANE BNE!

 

 

 

 

 

                                                    

 

EREF...EREFEDN...EM...OREGER...EWAT...EV

R...AHLL...YAR...R...ERM...N...OR...EHN

ENGAL

.........................................................................................................

EREF,  D  XWAYNAN DA  TUNE,  KU DJMNN  ME  J WANA  BAWER BKE!

EREFEDN, RHBEREK KURDANE GORNA XWE J L ENGALYE!

EM, HAT, GER EM HERN CVNA KU L SER DOZA KURDSTAN DB!

OREGER,  PRR  LEKERN  DJMNAN  KUTN!

EHWAT,  KU  BA  LDXN  HN  PRR  DB!

EV,  REE  TARY  DN  D  R  DA!

RY, RSTEM ZAL HN L NAV HOZA BEREZYAN VEARTNE!

AHLL,    SER  DAR    BANG  DK!

YAR,  HEVAL  KALK  XW    XORTEK  WELATXWAZE!

R, J  KEN  KURDAN PRR DERKETN BNE OREGER!

ERM, NAKN VA NOKRENA  B   RY  L  NAV  GEL  DGERN!

N, YA BAV BAPRN KURDAN  AXA  KURDSTANE!

OR, KRN  PRR  TUTEK  RNDE  MEROV  XWE J NEKUKYAN  PAQJ  DK!

EHN,  P   NER  NAB,  NE  BAFREK  NERVANYE!

ENGAL, DETA XWE PRR MEZNE GEL XWE J GK KURDN WELATXWAZN!

 

 

 

T

 

TRMEH...TEV...TER...TEVDR...TAMAE...TR...TRS...TOL

TE...TJ...TATE...TALZOK...TAPAN...TEKON...TOZK

.........................................................................................................

TRMEH, MEHA  J  BER  TEBAX    PRR  GERM  DB!

TEV, REBN  SER  XWE,  EME  WELAT XWE J DJMNAN RZGAR  BKNE!

TER, EZE BBM BFRON, W DREV QELEN HLN BDME  EHNE!

TEVDR, SEROK APO XWAK PK ANN, L PWSTE KURD HN PRR KAR BAR XWE BKN!

TAMAE,  KR  ME, L  FLMA YLMAZ  GUNAY YOL !

TR,  Y  BAX   MEY TERWENDE  DERKETYE!

TRS, TUNEB HER KES TN B  MEREN RE  ER  DKN!

TOL, HLDAN   KAR   MEROVN  HJA    B  RMETE!    

TE,  KEBAN,  P  HR  M  DRSE!

TOJ, BKE KRN  KLAN,  EM  P  GOLK  ERJBKN!

TATE,  J  PALYAN RE PRR B  DERENG KET!

TALZOK,  REB,  BHDERN GUND  ME DANE BER XWE!

TAPAN,  P  KSEKN  ERDAN HR DKN!

TEKON,  TUNEB,  QE  SERXWEBN    NAB!

TOZK, GEMAR HNDR MALAN DKNE PAK  DK!

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

URMYA...UKRENYA...URDN...URET...UGENDA     

UBD...UNO...UTMAN...ULUM....UW        

........................................................................................................

URMYA,   BAJAREK  KURDSTAN Y  PRR  XWEE!

UKRENYA,   WELATEK  XWEE    DEWLEMENDE!

URDN,  PAREK J NETEWA EREBANE, L EMERQA WANA XWADDK!

URET, MPERETORYAK  PRR MEZN D  AXA  KURDSTAN DA  AVA KRBN!  

UGENDYA,  WELAT  ERM REANE LI AFARQAYE!

UBD,  MREK  SER  POZ  XWE  RE YE    OREGERE!

UNO, PRR DEWLEMENDE, L  XWNXWAREK  HOVE!

UTMAN,  NAV  KURD  EREBANE!

ULM,  BAJAR ALMANE D  NAV  FEDERESYONA  BEYAR DYE!

UW,   DAYKA  SEROK  GEL KURD  APO YE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R...RS...XUR......SO...ZAY...KAN...LO

D...BN

.........................................................................................................

R,  B ZMAN TRK PRE KANSR  DBJN!

RS,  NETEWEKE  PRR MEZNE,  SOR GEWR XWE  HEYE!

XUR, J MN RE BNE EZ P V KR TOJ BKM!

, EZ HERM DETA SERRG  L  NAV HOZN BEREZYAN END  MEHAN  BGERM!

SO, B SEROK WA HER S GUNDN QERC!

ZAY,   KAR    BAR  EMERQA    RSE!

KAN, BNE EM L BNRN KJAN NVSA TDA HEYE!

LO, NAV JNA XWE GULSME BAJAR XWE J ELBSTANE!

D, BI EREBYE, KURMANC VRE DAGER DBJN

BN, JN MERXANE B HEMDEM PRR TTAN DZAN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

WELATWEANWESTWANWUNDA...WEHWEHO

WSWEREWANAWAXWERDAT...WޅWARS

W...WERGER      

.........................................................................................................

WELAT,  J R EKR PRR PRR RN TRE!

WEANA,   KURDSTAN  MEMOSTAN  SELM  FERET   AVA  KR!

WEST,  NE  KAR  OREGERN  KURDSTANN!

WAN , GOLEK PRR MEZNE NAV BAJAR J  WAN T GOTN!

WUNDA,  B  TER  ME,  PWSTE  EM  L  BGERN!

WEHWEHO, KU BAREN PAYZ DBAR ZEV GK DBN GULN WEHWEHO!

WS, KR, D EM REBN SER XWE, KU KANBN TUTEK BKN!

WERE,  KUR  MN,  EZ    TU  RO  HERN  BAJAR  DSM!

WANA, PRR MEROVN RNDN XWE NZ ME  DKN!

WAX, L SER MN B,  ZAROKN BREY MN B XR  DERKETN!

WARDAT,  J  GENM    CEH  ME,  SAL  PRR  HAT!

W,   XWK,  MN,  J VR WA , EME HER  TT L HEV PAREVEKN!

WARS,  J  HERR  KNDR  L  DLOK  DKN!

W, KEK AGR BER  DL  MN L  EZE  BXWAZM!

WERGER, YA  EREFAM  HOSTA  MUHEMED  QEWAS  PK ANYE!

 

 

 

 

 

 

Y

 

YEK...YEKEM...YEKT...YZDA...YEKTA...YAQT

YLAF...YONCE...YMEN...YAR...YAD...YAFA...YEHO

YARMET...YM               .........................................................................................................

YEK,  HJMARE  CHAN  YA  YEKEME!

YEKEM,  MN  B TERE  GO,  HERE  MALA  XWE!

YEKT,  KU  BB,  Y  KURDSTAN  Z  RZGAR BB!

YZDA,  EM  JNPR  G  AFRENDN    DANE  CHAN!

YEKTA,  XORTEK  KURD  HER  BAE,  TU  PS  VRE TUNENE!

YAQT, D AXA KURDSTAN, L BAJAR SLMANY DERDKEV EREB VRE CEHWER  DBJN!

YLAF, SAL L BER AYN, PRR  DRJ    B  DEXEL!

YONCE, R ERD DK  KULAV    N  L  SER DLZ!

YEMEN, WELATEK AFARQA BARE MEROVN XW REKN!

YAR, L MN XEYDYE, J BOY EZ NKAM QELEN BDM BAV! 

YAD GO:"  KURO,  EM  PRR  XZANN    BAV  DESTGRTYA TE J MEROVEK XWNXWARE, KEA XWE  B DREV NAD ME!

YAFA,  J BER  PNCE  SAL , BAJAR  LBLANY  HER BA B!

YEHO,  END  KEKE  XW  XWAK    BA ENE!

YARMET, BKN KU MEROV J DERD KULAN RZGAR BB!

YM,  BDM TERN XWE, KU BR NEMNN!

 

 

 

 

 

Z

 

ZMAN...ZAROK...ZK...ZENGL...ZENGULOK...ZLAN

ZKDR...ZAL...ZR...ZANNGEH...ZERDET...ZEN

ZEV...ZEBE...ZNAR   

.........................................................................................................

ZMAN,  NETEWAN  DD  ZANA    W  GEL  DK  NETEW!

ZAROK,  KU HATE CHAN, PWSTE  J  BER HER TUT  B  ZMAN` BAV DAPRN XWE HOBBN! 

ZK, L MN BR B,  XEC  REBE  EM  VEKE XWE   BKN!  

ZENGL, L KET ZAROK J DBSTAN DERKETN VS!

ZENGULOK, YA  MN  D  NKAM  P  NAN  BXUM!

ZLAN, RMETA KE XORTN  KURDSTANE!

ZKDR,  L  TU  NAN  BHAY  XWE  NEHTYE!

ZAL, BAV  RSTEM B, LOMA J B RSTEN RE DBJN RSTEM ZAL!

ZR, ZV, BREY HEVN, L BHAY ZR HN  PRRE!

ZANNGEH, KE XORT TDA DXWNN DBNE HOST TUTAN!

ZERDET, AVSTA AFREND RBER ME  KURDANE!

ZEND, TUJ BAZNN ZR ZV KRNE  VA KEKN  XWAK!

ZEV, GENM CEHE L ANDN KU BAREN BBAR Y WERDAT  RND  BD!

ZEBE, L  AMED  PRR  MEZN DBN,  GRENY  XWE DG PENCE  ST  KLOY!

ZNAR, KU BKEV, Y BERQEFE GK B SER MEDA WER XARE!

 

 

 

 

A    B    C

 

ZMAN . A  B  C . Y  KURD, MEROV  B    HAW  KAN HO BB!

.........................................................................................................

 

 

A..B..C....D..E....F..V..G..H......J..Q..K..L..M..N..O  P..R..S....T..U....W..Y..Z..X

VANA TP  MEZNiN!

.......................................................................................

a  b  c    d  e     f  v  v  g  h  i     j  q  k  l  m  n  o  p  r  s     t  u     w   y  z   x

vana j tipn bi kin !

 

 

A.   a.  Agir.     Ard:      .     i.   rzan.   d:         R.   r.    Rest.    Riz.

 

B.   b.  Baren.   Baz:      .    .    sot.     n:         S.    s.   Ss.    Sor.      

 

C.   c.  Civn.    Caw:     J.    j.    Jj.    Jr:        .    .   n.     n.

 

.    .  erm.   ap:      K.   k.   Kuzik.   Kap:   T.    t.   Tzik.  Tj.

 

D.   d.   Dtin.    Dar:      L.   l.   Lepik.    Lv    U.   u.     Urfa.   Ur.

 

E.   e.   Evn.     Er:      M.   m.  Meik.   Me:  .   .     fir.    .          

 

.  .  zing.  z:      N.    n.   Njen.  Nan:   V.   v.   Vent.   Van.

 

F.   f.   Fereq.   Fer:   O.    o.   Oto.      Ol:     W.  w.  Waris.    Wan.

 

G.  g.  Gk.   Gel:     P.    p.    Paqij.    Pj:    X.   x.  Xwarin   Xw.

 

H.  h.  Hevok.   Hv:  Q.   q.  Qelen.  Qad.      Y.   y.  Yekit.  Yar.

 

Z.   z.   Zarok.   Zad.               Ziman.   Zr.        Zebe.   Zr.   Zal.   

 

 

A O   pirr deng! E U Nv deng! Yn dn gk km dengin!

 

Amadekar Feqr Ehmed!

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A      B      C

 

A B C. KURD 31 TP HENE, J VANA 23 XWE DENGDAR YN DN J DENGDAR `N! 

 

YN B SER XWE DENG DERNAYNN P RE  "DENGDAR" DBJN.

 

L HNEK RZMANGER J RE  TPN BDENG DBJN!

 

L NE RESTE, TU CAREN TPN B DENG TUNENE NABN j!

 

DEMA KU B DENG B,  PWST NAK  EM  NAV VA TP  B  DENG  BNVSNN!

 

L  EW  TPA  J  B  SER  XWE  DENG  NADN!

                                                                                                                                                                                                      

PWSTE B ALKARYA YEKE DENGDAR VAN TPANA B KAR BNN!                                                                                                                                                                                                              

MA PWSTE EM VANA BNVSNN B KAR BNN?

 

J BO HER  TP`N DENGDAR YN DENGDAR J HEV WERN VEQETANDN!                                                                                                                                                                                                      

 

VA TP`ANA B SER XWE DENGNADN! B ALKARYA YEKE DENGDR PK BN!                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

B SEDEMA ZMAN KURD J D XURUBA RZMAN AR DAYE!                                                                                                                                   

 

KURD EWROP YEK  RZMAN B KAR TNN!

B V BABET DAXFN, WEK ZMAN ME KURDAN DA HEYT(HET) HEB J TP`N  A  B   C  KURD  DENGDAR NE!

 

VA HEYT(HET)  HEBANA B SER XWE DENGDDN!

 

VANA J DUPARN! PARE YEKEM: DENGDAR YAN KN:

E, , U. PARE DUEM: DENGDAR YN DR: A,  ,  ,  O,  :

A  B  C  B TP`AN DEST P DK!

 

HER WEK KU ME L JOR GOT B, EW J HEV DUBRN DENGDAR DENGDAR!

 

1. DENGDAR  : E, , U. KN.

2. DENGDAR : A, ,  , O, DRJ.

 

L GOR NVS XWE DUGUHR. TP`N MEZN RE GR DBJN YN B K RE J hr T GOTN!

 

A, B, C : B VAN RE TP` GR T GOTN.

 

a, b, c    : B VANA RE J TP` hr DBJN.

 

A: TP, B: TP VANA TP DBJN YN GRN!

TP Y A, TP Y B B V BABET HETA DBJN TP!

TP L GEL TP HEV DKNN KT  DB!

 

KTE, DENG YAN J BJAKE KU J DEV ME DER T DB BJE!

 

DU CH TP HENE. Y YEK TP DBJN TP! Y B  END TP RE J DBN KT! YN KU J DUDUYAN ZDETR RE BJE, YAN J KT DBJN!

 

PRR MNE (MNAK): >AV, ARD, BA, BAZ,  CEM, CAR, EL, R, DAR, DZ, EZ, EW, , M, FER, F, GA, GE, HN, HAT, LB, D, N, RO, JN, JN, KA, KR, LEZ, LOR, MER, MR, NAV, NAN,  OL, OF, PAR, P, QET, QAD, ROJ, RM, SAR, SAL, R, , TOL, TAL, UFE, URZ, T, , VAN, VR, WAQ, WAR, XEC, XAK, YEK, YM, ZAD, ZAL YN B V REW "YEK KT"  PK TNN!

................................................................................................................

AVSTA, ARODE, BAQ, BALEFR, CEWDK, CAWBR,

AVKAN, LMS, DADGEH, DARSTAN, EVN, EVDAL, R, ZNG, FRO, FERHENG, GUND, GARS, HLWEYA, HV,

LOP, REQ, MPERETOR, SOT, JYAN, JKR, KURDSTAN, KULLK,  LSTK,  LEBAT, MARDN, MEROV, NEBN, NZK, OLDAR, OMK, PARESTN, PPK, QETMER, QELEN, RONAY, RN,  SEROK, SERDAR, RPT, RN, TALZOK, TENDR, URFA, UKRENYA, RMYA, RETO, VEBN, VEMAL, WELAT,

WARS, XEBAT,  XWUDA, YZDAN, YEKEM, ZERDET, ZANN YN  B V BABET RE J PRR KT DBJN!

MEROV KANN KT DREK BJE B KAR BNN!

J BOY EM ZMAN BAV DAPRN XWE RND ZANA BBN,

 

PWSTE J BER HER TUT EM, TP, KTE BJE J HEV BKN DER!

VANA KJANA TP. KJANA KTE KJANA BJ YE VA

TTAN PK BNN.

A: TP`EKE,  B TP`EKE TEN RE TP DBJN!

A B: DU TP, YAN SSYAN RE KT (KTE) T GOTN!

TP KU HATE BER TP` PRE KTE DBJN!

TP, KTE DK B SER XWE DB BJE!

VA TTANA  YAN J VA  TP`AN`A NE.

 

S KTE D ZMAN KURD DA, PRSGRKAN B HEV GRDDN!

VANA KJANANE. YEKEM. KRDE, DUEM TRKAR SEM J LKER DBJN!

 

KRDE:> (EZ). KRDE (SUBJEKT): KUK YAN J BNGEH DBJN!

 

TRKAR:> (DARM YAN J DM). SER KTE DKN TN NAV!

 

LKER:> KRDE, TRKAR,  BNGEH PRSGRKN. BJANEN DGN HEV, B HEV GRDD SER REST DK BJE!

 

TP, KTE   TUNEBN BJE NABN!

 

LKER (OUBJEKT): EM V RE LKER DBJN!

 

VA HERS BJAN DQET BKN.

WEK KU EM DQET B KAR NAYNN, J BU DJMNN ME PK TNN J ME DZNE!

 

KRDE: B ALMANK SUBJEKT T GOTN!

B KURD KRDE.

 

B ALMANK  J SUBJEKT T GOTN!

 

TKER: GOTN, YAN J PRSEK KU KURDAN AFRENDYE!

LKER: B ALMANK OUBJEKT DBJN!

 

LKER: TP, KTE B HEV GRDD SER REST DK!

 

LKER TUNEB PRS B HEV NNE GRDAN!

 

J BOY EM VA HER S TP AN L JR DNVSNN!

 

PWSTE EM ZANA BBN, J BER KU TU RZMANGER YN KURD L SER ZMAN MEY KURD BA NESEKNNE!

 

J BER V REWA XEREB. PWSTE EM J BNGEH DA DEST B TPN, KRDE, TRKAR LKER YN XWE BA BSEKNN REST BKN!

 

KR (KRDE): B ALMANK SUBJEKT (SUBJE):

A B C YA KURD KRDE  YAN J (KR): SUBJEKT (SUBJE): PK TN! VA NE RESTE, EM KURD PWSTE KR YAN J KRDE PK BNN!

1. KRDE> 

2. TRKAR> MEMOSTANN RZMAN KURD AFRENDNE!

 

3. LKER> B ALMANK (OUBJEKT): HNEK RZMANN KURD OUBJEKT (OUBJE): B KAR TNN!

 

L NE RESTE PWSTE EM KURD LKER B KAR BNN!

 

MA PWSTE EM DUXWAZN VA HER S KTE  J PRSAN B KAR BNN!

 

KU XWANDEWAN VA HER S KTE YAN J PRSAN NZANB,  J BO Z HO NAB!

 

B ZOR BJ, PWSTE YEKEM KRDE (SUBJEKT): DUEM TRKAR SEM J LKER (OBUJEKT): HO BB J HEV BKN DER!

D RZMAN KURD DA PNC TPN CW: Y HK HENE!

 

VANA DENG J DERDKEVN, DEMA DENG DA BJAN DGUHRN. VANA KJANANE. , K, P, T, R. B REST VANA YN DUEMN, QANS YN DN CHNE. B SEDEMA  A B C  ZDE TKL  J HEV NABN. VANA NATNE KRNE DENG WANA DUCAR T XWANDN T GHTN!

WEK: RE>LEP ME RE>BO . KAR>QAZ EN, KAR>KAP BR

POR>BA, HZ, PAR>SAL . BR> J KR, BRRN> KUL HEVDA!

B V REW DA GELEK BJE HEVDENGYA XWE DA B TPN CW TNE NVSANDN!

"""" DA J GELEK GENG HENE AVA KRNE.

L PRR ZMANGERN KURD DBJN BLA """", NVSANDNA V CREY DAW HSANE!

YA REST EWE KU KURD DA S HEB DENG  "" HENE!

TPA "" KU D BJE YA WEK: BRN, KRN D BJEYA WEK: GYA, DYA DA NE WEK HEVN!

YA DUEMN J  TPA "" DENGEK DRJ DERTNE D ZMAN ME DA GELEK PWSTE!

WEK: KURD. DML, HEWLR B V EDET!

TPA "" J DU DENG DDE, L PRR ZREV PK BN!

BJEYA WEK "HEVN BKR" DA "" YA PN KNE YA PAN J DRJE!                                                                                                                          

AL, L NAV CAN NETEWA XWE DUD NAS KRN NETEWA XWE DPARZ!

 

APO, B MJYAK HEMDEM NETEWA KURD AFREND B CHAN J DA PEJRENDN!

 

ART, BAJAREN RONAY  DK MEROV L BER W RONAY KARN XWE PK TNN!

 

ART, HEB EZE BXUM, J BOY SER MN DYE!

 

AZAD, L KLN PORS RDN XORTE KURD OREVANE!

 

AT, HER DEM JYAN B XWE RE TN SER GELAN!

 

AREM, DENGBJ GEL KURDSTANE B XWE Y RMENYE!

 

AMED, PAYTEXT KURDSTAN YE BAJAREK PRR XWEE!

 

AV, JI KAN YA GUND ME, XULE, XULE T NAV ZEVYAN!

 

AVSTA, PXENBER ME KURDAN, ZERDET AFRENDYE!

 

ASK, VRE MEHDE  DBJN, L PRSEK B EREBYE!

 

AGR, Y KURDSTAN Y HER BLNDE VRE ARERET T GOTN!

ARVAN, ME SAL  J GENM KUNDR YE PRR XWEE!

ABOR, NE BLND, LOMA J GEL KETY NEKUK YA HER BLNDE!

ARD, L BER ARGN, DANNE, JN DUXWAZN AGR VXNN P NAN XWE BBRJN!

ASTENG, DAVJN PYA GEL KURD KURDSTAN!

ADAR, KU BST YEK B, DUB CEJNA NEWROZ L KURD KURDSTAN!

AVAKRN, KOMARE BER KURDSTAN YA FEDEREL!

AVT, KEVR XWE, L SER KERE READ  KET JKEST!

AVCEH, PRE BRE DBJN ALMAN PRR VEDUXWUN!

AFRN, BAJAREK KURDAN PRR XWAKE NZ HELEB YE!

AL, Y  KURDAN PRR DBNE, J BOY DOZA KURDSTAN!

AXAN, TUJU MEROVN B EXSYETN XWARNA XWE J XWEE!

ALMAN, KOMAREKE DEWLEMENDE  CREN  HOLANDAYE!

A, L GUND ME TUNENE, KU EM P ARVANN XWE BHRN!

ANOZ, HN NEKET NAV GEL BN DEST PERANE!

ANN, L BER DERY MRXANA ME DANN, DANE R N!

BANG, DKM GEL BN DEST PERAN GKYAN!

BAREN SAL L WELAT ME PRR BARYA, KF GEL PRR XWE KR!

BEREN, Y QER SAL BEREDANE NAV MYN SS!

BHDER, L PA GUND ME, B CERCER DUKUTNE!

BERXWEDAN, PRR XWEE, JI BO AZADYA WELAT!

BHAR, HAT KE BKN GUND ME, XWE DANE BER XEML XZ!

BESER,  JNEKE KURD WELATXWAZE HOZANA GEL KURDSTAN NE!

 

BERAVK, PRE GOZLK DBJN, B KURD HN XWE PK T!

BOREN, B TRK BULANME, L BOREN HN TUTEK BAE!

BERZAN, PDK B HEV XST SEROK KURDSTANA BAR B!

BHT, B EREB VRE CNET DBJN TU KESAN NEDYE!

BSTAN, TUJ FRENG BEHCAN BNE, EZ HERM HNEKAN BNM BLA XEC BK TK!

BAZ, KU KUKA XWE HEB, NERE XWE J BA PK TN!

BERBANG, LKET VANAN PEZ J NAV MALAN DERXSTN DBNE  EVN!

BERKEL, MEROVEK PRR ZANAYE J DETA BEREZYANE!

FROK, J BALEFRGEHA HEWLR FRYA D PAYTEXT RMENSTAN YRWAN!

BALENDR, MASYAK PRR ZANAYE XWE B JORVA EDK!

BENT, ZAROK DKNE DEV XWE DCN!

BERB, RO B ROJ AVARE HATN MALA SORO J BO KEA W GULZER!

BER, LAW AP GEDR Y HER MEZNE OREGERE!

BATMAN, BN XWE GK GAZ BENZNE!

BAKUR, Y KURDSTAN RSYAYE CREN MEY HER BA J ERMENSTANE!

BLOR. HOZAN MEMO XWE LDXN, WEK EGD CMO!

BRO, KEBANY TUJ AV KRYE DANY SER HER S KUKANE!

BREK, KU HATE GOTN EM FERET T BRE MEROVAN!

BAJAR, HOZA BEREZYAN SERG`E,VRE SURU DBJN!     

CND, NAVEK B KURDYE B KEKAN RE J DBJN!

CMO, J MALA BERKELE DEF PRR XWE LDXN!

 

CAR, KU MEROV BBJ, PNC, CAREN PNC, DK BST PNC!

CM, J BOY BENT PK TNN, YAN TU KAN HNEK BENT BD MN!

CAN, NAV KE BKN KURDE NAVEK PRR XWEE!

CEH, SAL J MN RE PRR HAT, EZE BFROM, BKM DREV, J

BOY HLN J KUR XWEY YAR RE BXWAZM, BDM

BAV W HECY KEXT!

CLO, KE BKN XWAK P KNCN MALN XWE DON!

CERD, DEWR EVD L HENBER HOZN EREBAN KR!

CLAB, NE AVEKE PRR MEZNE, KU VRE EM BBJN!

CH, BGRN HN, EZ HERM L DERVA BAN HEVALAN KM!

CVN, ME PK AN, L DANTOK KM BN, N PRR L SER LNGAN GUHDAR DKRN!

CLQ, HNEK PRE ELOK DBJN, RESTYA XWE CLQ`E!

CREN, YN KURDSTAN PRR B EXSYETN TRSOKN!

COTMEH, MEHA DEHANE COTKAR ANDNYA XWE DKN!

CRB, B TIRK VRE DENEME DBJN!

CEMD, BENDAR, DROKA GEL KURD AFREND YE!

CELL, BAV  NVSKAR CEML, PREFESOR CELL CASM B!

M, SYA DAR, HELBEST FEQR EHMEDE HOZAN MEZN AREM TIGREN DXWN!

ARPNE, D GEL MXBR DK DUD DEST LEKERN DJMN!

YA, L KURDSTAN PRR ASE HENE B NAV DENGN!

END, JN MR HATN MALA WE, XWAZGN Y XWKA TE DLAN!

 

MA, TRK VRE NEDEN DBJN, L MA EM KURD NKANN ZMAN BAV BAVPRN XWE SER REST NAKN!

ROK, NVSANDN NE KER HER KESANE KU BA PK BNN!

 

TPN: """" DA GELEK GENGE HENN.

MEMOSTANN KURDAN B V BABET AVAKRNE.

L PRR RZMANGERN KURD DBJN, BLA BBE

""''" .DAW  J  BO  KU  HSANYE!

L DSA J TDA KMAS DMNN.

YA REST EWE KU KURD DA S HEB DENG "i" HENE.

TPA "" KU D BEJEYA WEK BRN, KRN DN.

BJEYA WEK: GYA DA NE WEK HEVN.

YA DUEM J TPA '' DENGEK DRJ DERTN D NVSA ME DA  GELEK PWSTE! WEK: KURD,

SOREN, DML, DRSM KURDMANC!

TPN '' J DU DENG DD!

L PRR PWST NAAK.

BJA WEK: "HEVN BKR" DA YA PN KNE YA PAN J DRJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. LE.......................................................................................HZMJ

 

02. SBAT......................................................................................SEBAT

 

03. ADAR.....................................................................................AVDAR

 

04. NSAN.....................................................................................NEN

 

05. GULAN..................................................................................GULAN

 

06. XEZREN............................................................................XEZREN

 

07. TRMEH..............................................................................TRMEH

 

08. TEBAX...................................................................................TWAX

 

09. LON..........................................................................................LON

 

10. COTMEH............................................................................COTMEH

 

11. MJDAR................................................................................MJDAR

 

12. KANN.................................................................................KANN

 

 

 

 

 

 

 

 

Keik. Kur, Lawk. Mr, Zilam. Jin. ivk, ik. Kik, Sa. R. Bajar. Bk. Pisik. Dar. Daristan. Kullk, Gul. Hesphesin. Otobs. Tirombl. Gog. Mik. Cerd. Balefir. Firok. Hir. Roj. Hv. Mrxan (Ode) Danitok. (Kurs) Berdank. (Mase). Argn (Mutbax). Argur (Ocax) Serok. Saringeh (Sarinc) Dabistan. Pirtk. Pns. Nsvan. Memostan. Kr. Krr. Ker. Krsk. Kev.artel. Kilt. Demhj. Fayfr, Qedex. e. Birek. ak. Bizmar. Biro. aydank. e. Sabn. Xal. Satil. Derz. Dezi. Wne. Kepetan. ira. Ser. av. Poz. Pantilon. Sixme (lik) Lv. Dev. Diran. Guh. Por. Bisk. Gul. Keras (Fstan). Serp. P. Qirik. Dest. Til. P. Htqalind. aq. Kum. Gore. Sol. Nan. Rn. Nvk. Pendr. Hingiv. Dimis. Dibso (Ral) Hk. r. Qehwe. ekir. Bostan (Selete) got. orbe. Mas. Fireng. Bahcan. Hirm. Narince. Prteqal. Sv. Xunev (Paste). Lmn. Qomfr (Kertol) Xwanda. Nivs. Hjmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

KESK BHAR

SOR HAVN

EKER PAYZ

RE ZVSTAN

 

 

 

 

 

NAV GUND DETA SURUC E (SERG)

.............................................................................................................

HEYDREHMD,  SKXREBE, YNCA MEZN, YNCA BK, GOZELQY, KERECRNA  JORN, KERECRNA JRN, HACL,  AKRL,  AKEKUY, BELK, EKERK, NPOLAT, ERX, QANTRMXAR, KAN, MZRDAWD, ZVNG, KURD, HM, KURK, TEHLK, KSMA PLEWN, AVEMR, AVAMRE JKEFT, DABAN, DABANA B GR, XELLCX, KEBERL,  MAN, MEDREBAZ, QEREDA, AXMUXAR, SANCX,  QAZAN, QRMT, QERECURN, KEBERLYA JORN, KEBERLYA JRN, CELK, ZEYREK, YNECK, ALACKA JORN, ALACKA JRN,  KANATL, HERDAN, ZEBEQER,   EZGL (MZRN), ZANALOBA, BASTANCA JORN, PEYAML, BOSTANCYA NAV, BASTANCYA JRN, TEPEL, KEREHYK, LEKTEPE, KALKANA JORN, KALKANA JRN,  BLGE JRN, BLGE JORN, BLGE,  XEREBSOR, GANAN, MASCE, QRKAN, DUMLUKAYA, MEZREALGR,  PNARBA, TEPEL, MAXRECK, KUNDR, SARM, EFTA) JRN    XEREBRE, QRQMXARE (ELJKEFT) JORN, (ELJK,  VZG,  XEMR, MDBA MEZN, MDBA BK, MAK,  EDAN,  ZEYTNDAX, QERECEWREN, ELGOR, KKTAAN, ABDALLO, TLFAR, GRLAWKA JOR,  GRLAWKA JR, SBK,  TLMANUR,  BRRE,  SAKRGA,  FATMACK, HALK, BABAHAT, CANOXLU,  GKTEPE,  ME JRN,  MAHOL,  MA JORN,  KUSEWEL,  QEREKEV, TLXERMAN, AKUXLA,  TLERBAN,  KERSAN,  QONAX,  SWD,  KSME, EEHMED,  TLWERDAN, HANLK,  NCRLYA BK,  NCRLYA MEZN, HENRK,  KUZLKU,  BOHD,  KEREL, KULK, MZGEWL,  GOMEQYA BER, QULAQSZ, OPK, GOMEQYA BK,  ENGOKA JRN,  ENGOKA JORN,  MEHMDAN,  KEFERQB, MZAREMESTO, MZAREBGR, SOKREN,  QO,  SATL,  MEMEN,  MZENTER,  ETMANEK YA MEZN,  ETMANEK B K,  MEHSRE MEZN,  MESR B K, TLQART, HESAM,   XERBE, ZONCK, ECEM, TLAL, AS,  AMAN, QUBKA HECNEB,  QUBKA PJAN, QUBKA DNAN, TLWESAR,  BTH, ALUN, TULHTK,  KAZKAN,  MERDESML, UZUNXDR, QESTNK,  BRHEMAM,  KUSAN, MART,  EWR MEZN,  EWR BK,  MRZEELYAN, MELEHEMZE, BLXAN, MRK,  XNDRXZ, MEKTELAN, GREGEWR, MHR,  HCEG, TERQQ,  HESENKULEK, GOLNCE,  TLEYNTER,   XEREBXELL, MK, AXWREN, KRWREN,  QEREQOY, YALNZDAM, XERET, XEREBSOR, XEREBKULEK, DENZ,  PEREPEREJORN, PEREPERE,  XEREBKALK,  AME,  BRXELL,  AXACYA MEZN, AXACYA BK,  KULNE, MERMER, AZDK,  QEPLAN, RX, BOYUNSUZ,  AYRENL, KURUNCA,  OYMAKY, BOYBEY,  XEREPNR, BEXDK,  YUSFBEY, HAS,   PEYAM (PAYREH),  DAYBE,  GLNE, QONAQ, KULK, ERKENT,  KULTA,  GOBEGL, ALTNBAAK,    PEREPERE JR, PEREP,ERE JOR DKMETA, ELSZ,  NEHNELYA MEZN, NEHNELYA BK, PEYAM, DEVZER,  XEREBBOCYAN,  GRK, KERK, SK, BEYKY, NMET, BDAKL,  KANL,  NCEDERE, XAREPREMENKU, SERS,  RUCUM, YONCK, BLDRC, EFREV,  SEYDUREN, XEREBBERENAN, GEVR, BRHEMS, BRHEMSA JRN,  GEMRETTN,  GEL, SANCX, HEWAN, KUBAN, MERMER, QERXA, KFR, MZBL, HEYHO, WEHN, KOMBEL, CENBEL, DEWEN, BTH, BOSTANC, BBK, KUBAN, QM, ST, DENDK, GUHDRJ, KULLK, TLMS, GEWRK, KOMBEL, QEREXAN, TLNR, ENAB, QURF, QOPZ, TOPZ, DENGZ, QERXA, KURD, 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

apkirin

copyright 2002-2008 info@pen-kurd.org