ANTOLOJIYA KURTEÇÎROKÊN KURDΠ    
Amadekar: Hasan Kaya  
304 rûpel, 10 YTL  

Ciwantirîn mînakên hilbijartî yên ku

pêvajo û pêşveçûna kurteçîroka kurdî
 
nîşan didin...43 lib kurteçîrokên ku êş,
 
azar, şadî, hêvî û hesreta gelê kurd ve-

dibêjin. Yekem car e ku bi tirkî, xebate-

ke wisa dorfereh di barê kuretçîrokên

kurdî de hatiye amade kirin.

Hûn dikarin pirtûkên me ji şîrketên

belavkirinê yên bi navê "Alfa, Bir- 

eşim, Sosyal, Say, İki A, İmge

(Ankara) û Çağ Pazarlama" peyda bikin.    

KÜRT ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
 Hazırlayan: Hasan Kaya
304 sf, 10YTL

 Kürt öykücülüğünün gelişim evrele-

rini yansıtan en güzel örnekleri…

Bir halkın yaşamını, özlemlerini, acı 

ve sevinçlerini yansıtan 43 öykü.

Türkçede Kürt öykücülüğüne dair ya-

pılmış en kapsamlı seçki…

Kitaplarımızı Alfa, Birleşim,

Sosyal, Say, İki A, İmge(An-

leşim, Sosyal, Say, İki A, İmge

kara), Dağıtımlarından ve Çağ

Pazarlama‘dan temin edebilirsiniz.

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2005 info@pen-kurd.org