Hesen Şucaî, ewrin_74@yahoo.com

Şeva Pêxas
Meşa Sor