Hüseyin Kartal, hkart@web.de
 
NAVÊN KURDÎ (çapa duyemîn ya berfirehkirî)
Stêrkek ji nivîskariya kurdî vekişî!