ENSTTUYA KURD YA AMED RA HR KITAB TUTAN

 

 

Ensttuya Kurd ya Amed

 

   

Ensttutuya Kurd ya Amed semed tutan hr kitab bn ap kerdi. Ver c bi leheya kurmanck panc kitab ap kerdb. Na rey z n hr heme kitaban xo, bi leheya kirmanck (kirdk,zazak, kirdk) ap kerd. Heta nika kitab ke seba (qand) tutan (domanan) ap kerda pa n hr hebne humara nan b het tene.

N hr kitab peyn ke bi leheya kirmanck ap kerda sey y kitaban vernan, heme z bi resim . Resim n hr kitaban z resimviratox Bari Seydvan virat.

Nutox hr heme kitaban z Mehmud Nite yo. Mehmud Nite endaman ra yew endam Gruba Xebate ya Vateyyo. Mehmud Nite kovara Vatey de z nuseno.

N hkayeyan ra Qehremanya Vta Zingure Biza Kole Asnaw kena ver kovara Vatey de ner bb. N her d hkayeyan z serredaktor kavara Vatey Malmsanij redakte kerd. Hkayeya Luya Rsyaye Ap El z reyna redaksyon kovara Vatey ra J.hsan Espar radekte kerdo.

Vakur de bi leheya kirmanck ktab tutan hema-hema qet ap nby. Hetan nika seba tutan kirmancan  zafr Weanxaney Apec weanayb pk tutan kirmancan kerdib. Weanay n hr ktaban seba edebyat tutan y leheya kirmanck gamka muhm a ke Ensttrutuya Kurd ya Amed eta. 

N hr heme kitab z gorey sewyey tutan ke emr (serr) nan des-dyes serre y, nusya y. La ma zan ke myan kurdan de zafr z myan kurd kirmancan de wendi tepay o. Xora tutan myan de hema-hema yew tut z wendi nzan o. No sebeb ra htmal o ke n kitaban, pl z biwan.

Serebt n hkayeyan y hemine z dewan de vyaren. N hkayeyan ra Biza Kole Asnaw Kena ma eken vaj yew estanek a. Na estaneke bi tewr fable nusya ya. Qehreman na estaneke yew biza kol a.

Biza Kole german ver wazena ke sey tutan dewe xo berzo gole gole de asnaw bikero. Wina z kena. Sey tutan dewe ina kerra pl berze ser o xo erzena myan gole gole de asnaw kena. Wexto ke biza kole asnawi kena, yew harge aye vnena aye qaz kena. La Bize gaotarya harge nkena xo sere ser erzena gole. 

Hkaye estanek fek y kirmanck de zaf tera fabil . Na estaneke z sey fable ameya nuti. Na hikaye de biza Kole wazena ke harge r spat cesaret bikero.

Hkayeya Qehremanya Vta Zingure de z reyna qehreman hkayey bi namey Vte yew bizk a. Wayr bizke z Rona ya. Rona gama ke bizkan xo semed ernayene bena yaban, yaban de tay aye sere de vyaren. Yaban de yk amey serey Rona yk amey serey Vte, babeta hkayeya na kitab ya.

Hkayeya hryine z reyna yew dewe de vyarena. Mewsim zimistan de yew luye bena emel serey Ap El. Luye her ewe yena kergka k Ap El bena. Peyn de Ap El heyf kergan xo gno: Luye tepeno gorey bawer fehm xo aye ceza keno. Nam n kitab z:Luya rsyaye Ap El yo.

 

Ensttuya Kurd ya Amed

Tlf & Faks: +90 412 237 43 16

enstituamed@hotmail.com

 

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2008 info@pen-kurd.org