Dr. Kemal Sido, ksido@freenet.de

Kurdên li Suriyê: Rewþa kêmneteweyên etnîkî

Ez li dû me (helbest)

Sal 1838... generalê alman Helmuth von Moltke li Kurditsanê...

Welatê kurdan û gelê Kurd bi çavên Helmuht von Moltke

JI BO LISSY SCHMIDT (helbest)