Wéjeya Kurdi li Bruksel

 

 

Derwich Ferho, Director Koerdisch Instituut 11. Nisan 2008 12:12:

Het Beschrijf u Enstituya Kurdi ya Brukselé péshkesh dikin

Wéjeya Kurdi li Bruksel: bi beshdariya Shahiné Bekiré Sorekli (Rojavayé Kurdistan/Australia), Hévi Berwari (Bashuré Kurdistan/Germania), Hasan Kaya (Bakuré Kurdistan), Ferhad Pirbal (Bashuré Kurdistan), Koné Res (Rojavayé Kurdistan), Ibrahim Salman (Bashuré Kurdistan/Holanda), Helim Yusuf (Rojavayé Kurdistan/Almanya)

Ini, 18 Nisan – Saet 15
Konferansa Chapemeniyé bi Weziré Kulturé yé Flaman Bert Anciaux re
Amanca vé Konferansa Chapé ew e ku daxwaz ji Yekitiya Ewropa were xwestin bo pirsa kultur u wéjeya Kurdi. Di vé konferansé de Weziré Kulturé yé Flamani Bert Anciaux u niviskarén Kurd bi hevra « Nameya ji bo Ewropa » didin desté Jàn Figel, Komiseré Ewropa yé Kulturé. Pash Konferansé resepsiyon heye.

Ini, 18 Nisan – saet 20
Wéjeya Kurdi çi ye?
Niviskar li ser mijara wéjeya Kurdi diaxivin, ji berhemén xwe dixwinin. Pirraniya wan ne bes bi zimané Kurdi dinivisin, lé bi zimané welaté lé dijin ji dinivisin. Bandora ziman u kulturén din li ser wéjeya Kurdi?
Axaftin li ser mijara Wéjeya Kurdi, ziman u kultura Kurdi: Sahînê Bekirê Soreklî, Helim Yusiv, Konê Resh and Hêvi Berwari
Xwendina Berheman: Ibrahim Selman, Hasan Kaya, Ferhad Pirbal
Bi Kurdi, Frensizi, Ingilizi u Flamani wergera simultan heye.
Moderator: Erwin Jana

Shemi, 19 Nisan – saet 20
Nameya Niviskarén Kurd bo Ewropa
Niviskarén Kurd bi hevra nameyeké bo Ewropa dinivisin u ji rayedarén Ewropa re dishinin. Ev dibe mijara rola Ewropa li ser çareseriya pirsa Kurdi? Xwendina berheman ji aliyé niviskaran.
Rola Ewropa di çareseriya pirsa Kurdi de ? « Nameya ji bo Ewropa » ku ji rayedarén Ewropa re hatiye dayin té axaftin : Ibrahim Selman, Hasan Kaya, Ferhad Pirbal
Xwendina berheman : Sahînê Bekirê Soreklî, Konê Resh, Hêlim Yûsiv u Hêvi Berwari.

Di her du shevan de ji muzik u sitranén Kurdi ji aliyé hozanén Kurd, Hekim u Dilovan péshkesh dibe.


Passa Porta
International House of Literature
Rue Antoine Dansaert 46 - 1000 Brussels
Tel 02 226 04 54* - Fax 02 217 26 08


Flemish Ministry of Culture
Rue Arenberg 7 - 1000 Brussels
Tel 02 552 69 02* (Veerle Geens – secretary to Minister Bert Anciaux)


Koerdisch Instituut van Brussel
Bonneelsstraat 16 - 1210 Brussel
tel. 02 230 89 30* - fax. 02 231 00 97

Peywendi

Derwich Ferho, Director Koerdisch Instituut 0479 56 29 62*
Lieve Driesen, Collaborator Koerdisch Instituut 0498 28 77 59
Sigrid Bousset , Director Het beschrijf
0476 41 88 97
Brigitte Neervoort, Collaborator Het beschrijf 0486 47 55 04

 

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2008 info@pen-kurd.org