Royar Amed

Ev ne dema min e

 

Hey na ku..

giya tev andiye

Hey na ku..

Tehtbejan,

            Kelandiye.

Ev dem,

ne dema min e

-dema xwe kutin ye-

Demek..

            bide min

            -demeke din-

Ta ku..

            mirina sirdan,

            di damaran de,

                        n bibe.