Hin Strann Min
Agir Newroz 
Rojek dim Almaniya 
Rojek dim Australiya 
Aman aman
eva n
Kean kiras avtin
Em ne Tatin, ne Tirkin
Keikek hat ji Budapist da
Wexta umr'm 23
Wey keik keik
Hevala jiyan
Hevalno ney serxoim
Tkoera Botan
Tav hate der
Kurdistan - Nitiman
Tkoera Botan