Keçin hene

 

Mustefa Rețîd

 

Keçin hene ferițteŽne

Rengên xwedayan lê hene

Ji wan tovan betirmeŽne

Ji nîgațên min û teŽne

 

Keçin hene bihuțteŽne

Awir ji çavan gezmeŽne

Bi cilweŽne, bi ebreŽne

AhesteŽne, asûdeŽne

 

Keçin hene turfendeŽne

Rûçik gulŽin, mem hurmeŽne

Wek tepsîkên țîroneŽne

Ser bi tokŽin, bin xurmeŽne

 

Keçin hene ferfûreŽne

Rengên bûkan li ser hene

Hin war hițkŽin, xurêbeŽne

Hin war nermŽin wek telmeŽne

 

Keçin hene țermendeŽne

Bi rêzik û perwerdeŽne

Bi sinciyan gencîneŽne

Bi tîtalan ew xezneŽne

 

Keçin hene pir kețxeŽne

Pir nazikŽin, pir bûțeŽne

Bi newțeŽne, avêneŽne

Wek kaniyên gundê meŽne

 

Homburg, 24.04.2009

 

 

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2008 info@pen-kurd.org