LorÓ dota min lorÓ, lorÓ lawkÍ min lorÓ

 

Mustefa ReĢÓd

 

 

BinÍr ev Ái cÓhane                        bilind

Di ser me ra esmane

 

            Esman warÍ stÍrkane            nizim

            ZemÓn warÍ gulane

 

                        LorÓ dota min lorÓ            bilind

LorÓ lawkÍ min lorÓ                                                SERDOR

LorÓ Ģenga min lorÓ            nizim

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

StÍrk wek hÍvyÍn keÁane

Heyv ji wan ra pÍwane

 

            Gul ji hestÍn xortane

            Wek evÓna dilane

 

LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr ev Ái Áiyane

WarÍ bav Ż kalane

 

            Ji jÍr va germiyane

            Di ser wan ra zozane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr li van werzane

BinÍr li van rezane

 

            WarÍn her bilbilane

            BinefĢ Ż nÍrgizane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr li van Ģaxane

BinÍr li van maxane

 

            Li jÍr baxÍn gulane

            Li jor hestÍn dilane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr ev niĢtimane

WarÍ merd Ż Ģengane

 

            WarÍ tÍkoĢerane

            EgÓd Ż Áelengane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr ev Kurdistane

Jor Ż jÍr gulistane

 

            Roj li aso xuyane

            Derxin ji bin destane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

BinÍr li van dotane

BinÍr li van xortane

 

            Ala rengÓn hildane

            SirŻda me lÍdane

 

                        LorÓ dota min lorÓ

LorÓ lawkÍ min lorÓ

LorÓ Ģenga min lorÓ

LorÓ berxÍ min lorÓ

 

 

 

 

 

 

 

Áapkirin

copyright © 2002-2008 info@pen-kurd.org