L mo
 
De turme turme turme
                        L mo
De turme turme turme
                        L mo
ala ser te b'surme
                      L mo
ala ser te b'surme
                      L mo
Riya kurme kurme
                        L mo
Riya kurme kurme
                        L mo
 
Sng sedef memik xurme
                        L mo
Sng sedef memik xurme
                        L mo
 
L mo l m
                        L mo
L mo l m
                        L mo
 
Gawir li Deta M
                        L mo
Gawir li Deta M
                        L mo
 
Pez tine rn difro
                        L mo
Pez tine rn difro
                        L mo
 
Bizna li hikiy dido
                        L mo
Bizna li hikiy dido
                        L mo
 
L Emo tu Ema Kal
                        L mo
L Emo tu Ema Kal
                        L mo
 
Etar hat bin mal
                        L mo
Etar hat bin mal
                        L mo
 
bazara destmal
                        L mo
bazara destmal
                        L mo