Ax l Cemo Cemle
 
Ax l Cemo Cemle
Ax l Cemo Cemle
 
Ev i wext bedl e
Ev i wext bedl e
 
Pir sora ji te dibsim
Tu dib lawik svl e
 
Pir sora ji te dibsim
Tu dib lawik svl e
Heger dil bi dil b
Svl ne qusr e
 
                        Wey Cemo, wey Cemo
                        Wey Cemo, wey Cemle
 
evk dim dizy
Dudyan dim dizy
 
Li ber pencera erqiy
Li ber pencera erqiy
 
B eqeqa surgiy
B eqeqa surgiy
 
Bavk teb min hesiy
Bavk teb min hesiy
 
Ez revm m Tirkiy
Ez revm m Tirkiy
 
                                    Yar Cemo, yar Cemo
                                    Wey Cemo, wey Cemle