Ax l Nedo Nedme

 
Ax l Nedo Nedme
Ax l Nedo Nedme
 
Nefsa kbar ezm e
Nefsa kbar ezm e
 
Te nasnekir ez k me
Te nasnekir ez k me
 
Li ber reza begc me
Li ber reza begc me
 
Bi fteka qapaql me      
Bi fteka qapaql me
 
Serserqot efend me
Serserqot efend me
  
Te li Endery, li berkol
Te li Endery, li berkol
 
Nedo soza da li bin hol
Nedo soz da li bin hol
 
Werin li min v tol
Werin li min v tol