B) L KER JI ALIY  AVANIY  VE 

 

NÓzamettÓn Akkurt

 

Avaniya lÍkerÍ, sazbŻna karÍ ku lÍker tÍ de peyda dibe nÓĢan dide. Bi vÍ ÁawabŻniya pÍkhatina kar raber dibe. Di karÍ tÍ kirin de bireser heye yan jÓ tune ye. Ev yek rast karanÓna kirdeyÍ derdixe holÍ.

Ji aliyÍ avaniyÍ ve lÍker dibin ĢeĢ cure. Ew cure jÓ ev in.

1-LÍkerÍn GerguhÍz

2-LÍkerÍn NegerguhÍz

3-LÍkerÍn TebatÓ

4-LÍkerÍn LebatÓ

5-LÍkerÍn DanÁÍker

6-LÍkerÍn Pareng

7-LÍkera Vegerok

 

 

 

1-L KER N GERGUH Z

Di ev cure lÍkeran de berÍ bizavÍ bi aliyÍ derveyÍ ve ye. TiĢtÍ ku li ser bandor dike, li derveyÓ kesÍ pÍ ve girÍdayÓ ye. Ji van lÍkerÍn ku vÍ derbirÓnÍ ÁÍdikin re LÍkerÍn GerguhÍz tÍ gotin. Ev, ÁÍkirinekÍ rave dikin. Bizava ku ji aliyÍ lÍkerÍ ve tÍ nÓĢankirin Í ku wÓ karÓ dike, bi ser tiĢtÍ derveyÓ wÓ de diÁe Ż wÓ tiĢtÓ bÍtir bandor dike.

 

HekÍ lÍkerek bireserÍ bistÓne, ew lÍker gerguhÍz e.

MÓnak:

BÍrÓtan nan dixwe.

Talan stran gotin.

MÓn dÓt tu diÁÓ.

Min xwest te bibÓnim.

Min dar Ģikandin.

Min name Ģand.

We cil ĢŻĢtin.

 

 

2-L KER N NEGERGUH Z

Di ev cure lÍkeran de jÓ, berÍ karanÓna bizavÍ ber bi hundir ve ye. TiĢtÍ ku li ser bandorÍ dike, ew kes e ku pÍ ve girÍdayÓ ye. LÍkerÍn ku ev bizavÍn wiha pÍĢwazÓ dikin, ji wan re LÍkerÍn NegerguhÍz tÍ gotin. Ev lÍkerÍn negerguhÍz bŻyÓnÍ rave dikin. KarÍ ku lÍker niĢan dike, bi ser xwediyÍ kar ve diÁe.   ku kar pÍk tÓne, bandor li ser dike. Di van lÍkeran de bireser, ne yÍ ku dike, yÍ li ser kar tÍ kirin e. Heke lÍker bireser nesitÓne ew dibe lÍkerek negerguhÍz.

MÓnak:

FexrÓ dimeĢe.

«ivÓk difirin.

ElÓ diraze.

Ez diÁim ÁiyÍ.

Tu dibezÓ.

Ew direvin.

Em digerin.

 

 

3-L KER N TEBATő

Di vÍ mijara lÍkeran de kirdeya lÍkerÍ nediyar e. Di nava hevokÍn tebatÓ de bireser bÍtir li pÍĢ e Ż kirde jÓ pir lewaz Ż li paĢ dimÓne. LÍkerÍn tebatÓ bi alÓkariya lÍkera (hatin) tÍn bidestxistin. Mirov lÍkera (hatin) li gorÓ dem Ż kesan dikiĢine Ż lÍkera bingehÓn jÓ di teĢeyÍ raderÓ de dimÓne. Bi vÓ teĢeyÍ avaniya tebatÓ derdikeve holÍ.

MÓnak:

Dar hatin Ģikandin.

Gule hatin avÍtin.

KezÓ hatin badan.

Mal hate avakirin.

Nan hate xwarin.

Tol hate wergirtin.

Agir hate dadan.

 

DivÍ bal pÍ were dayÓn ku, di avakirina van lÍkeran de ahengek heye. LÍkera alÓkar Ż lÍkera di halÍ raderÓ de peyda dibin hev temam dikin. Ji ber ku lÍkera bingehÓn di teĢeyÍ raderÓ de peyda dibe, nikare diyar bike ka mÍjera kirdeyÍ Áawa ye. Ger kirde yekjimar be Ż dÓsa pirjimar be jÓ, ev lÍkera bingehÓn qertafa /in/ digire. LÍ pÍwÓst e ev yek weke qertafa pirjimariyÍ neyÍ dÓtin, ev qertafÍ raderÓ ye.

 

DivÍ neyÍ jibÓrkirin ku di hevokÍn wisa de mÍjer bi riya lÍkera alÓkar tÍ ÁÍkirinÍ. Weke ku me li jor rÍz kirin, dema ku yekjimar be, lÍkera alÓkar (nimŻne: Mal hate avakirin.) qertafa /e/ digire. Heke pirjimar be, hingÍ jÓ qertafa /in/ (nimŻne: KezÓ hatin hŻnandin.) digire.

Ger ev rÍpÓvan were binpÍkirin Ż bi rengÍ Mal hat avakirin ango KezÓ hat hŻnandin avabŻna hevokÍ Áewt e. Ji ber ku di herdu teĢeyan de jÓ mÍjer hatiye wendakirin.  

Lewra rÍpÓvan ew e ku di lÍkerÍn tebatÓ de, mÍjer bi riya lÍkera alÓkar pÍk tÍ.

 

 

4-L KER N LEBATő

Di ev beĢÍ lÍkerÍ de, kirde avakar e Ż yÍ kar dike kirde bi xwe ye. YanÓ karÍ ku ji aliyÍ kirde ve hatiye kirin diyar e.

 

MÓnak:

FewzÓ dar Ģikandin.

CemÓl gule avÍtin.

EvÓn av vexwar.

RojÓn kezÓ badan.

Min mal ava kir.

Te nan ÁÍkir.

Wan tol hildan.

Me agir dada.

 

 

5-L KER N DAN« KER

Ger mirov karekÓ, bi yÍ ba xwe yan jÓ bi yekÓ din bide kirin, wÍ demÍ pÍwÓst e mirov lÍkera danÁÍker bi kar bÓne. LÍkera Ďdaní avaniya danÁÍker ÁÍdike. LÍkera dan dema li gorÓ dem, kesan bÍ kiĢandin Ż were ber lÍkeran, weke lÍkera bingehÓn raderÓ tÍ ser ziman Ż avaniya danÁÍker derdikeve holÍ.

MÓnak:

SilÍman kanÓ da ÁÍkirin.

Mistefa gova lawiran da avakirin.

CanÍ firaqÍn xwe dan ĢŻĢtin.

MirovÍn rŻreĢ gemariya xwe li ser ciwanan didin domkirin.

ElÓ kavirÍn xwe dide serjÍkirin.

 

Di van mÓnakÍn hatine rÍzkirin de tÍ dÓtin ku, avaniya danÁÍker bi alÓkariya lÍkerÍn gerguhÍz ÁÍdibin. Lewra mÓnakeke wiha Áewt e.

MÓnak:

BavÍ min ji min re tÓvanek da ÁÍbŻn.

 

LÍkerÍn danÁÍker bi lÍkera bŻn ÁÍnabin. PiranÓ bi lÍkera raderÓ Ż lÍkara kirin tÍn ÁÍkirin. Lewra ya rast wiha ye: BavÍ min ji min re tÓvanek da ÁÍkirin.

 

Her wiha li jorÍ rÍpÓvana ku ji bo lÍkera tebatÓ hate destnÓĢankirin, ji bo lÍkerÍn danÁÍker jÓ derbasdar in.

Ger em ji vÍ re hinek mÓnakan bidin, nimŻne em hevoka SilÍman kanÓ da ÁÍkirin hildin dest. Em di vÍ hevokÍ de bi riya lÍkera alÓkar da hÓn dibin ku, SilÍman kaniyek daye ÁÍkirin. YanÓ jimara kaniyÍ yek e Ż her wiha ev nÓĢana yekjimariyÍ ye. Heke em lÍkera alÓkar bi rengÍ SilÍman kanÓ dane ÁÍkirin ava bikin, hingÍ jÓ em hÓn dibin ku, jimara kaniyan ji yekÍ zÍdetir in Ż her wiha ev nÓĢana pirjimariyÍ ye.

 

 

 

 

6-L KER N PARENG

Ev lÍker bi rengÍ rengdÍrÓ peyda dibin. «Íkirina van lÍkeran bi teĢeyÍ ku qertafa raderÓ radibe Ż ĢŻna wÍ qertafa /Ó/ cih digire, ÁÍdibin.

 

Di vÍ pÍkhatinÍ de;

a) Qertafa raderÓ /in/ cihÍ xwe dide qertafa /Ó/

b) Qertafa raderÓ /Ón/ cihÍ xwe dide qertafa /Ó/

c) Qertafa raderi /n/ cihÍ xwe dide qertafa //

d) Qertafa raderÓ /Żn/ Ż /tin/ cihÍ xwe didin qertafa // ango cihÍ xwe didin qertafa //yÍ.

 

MÓnak.

LÍkera raderÓ                    Pareng

Celeba a)

Birin                              BirÓ

Ketin                              KetÓ

Hatin                              HatÓ

Kirin                              KirÓ

 

 

Celeba b)

BezÓn                              BezÓ

ZayÓn                              ZayÓ

RevÓn                              RevÓ

 

 

Celeba c)

Dan                              DayÓ

Pan                              PayÓ

Man                              MayÓ

 

 

 

 

Celeba d)

BŻn                              BŻyÓ

«Żn                              «ŻyÓ

DirŻn                              DirŻtÓ

řŻĢtin                              řŻĢtÓ

GuvaĢtin                            GuvaĢtÓ

Xistin                              XistÓ

AvÍtin                              AvÍtÓ

Firotin                              FirotÓ

Dotin                              DotÓ

Sotin                              SotÓ

 

Her weke ku di Áar her celeban de jÓ tÍ dÓtin, dema ku ev lÍker qertafÍn xwe yÍn raderÓ datÓnin Ż qertafa /Ó/ digirin, ji rewĢa xwe ya berÍ dertÍn Ż dirŻvekÓ dÓtirÍ digirin. Ji ber ku dawÓne tÍ guhertin, di rewĢa nŻ de ev lÍker dibine pareng.

 

Her wiha lÍkerÍn pareng di nava hevokÍ de bi lÍkera /bŻn/ re bi kar bÍn, cuda tÍne nivÓsandin.

 

 

Ger em ji vÍ re Áend mÓnakan bidin:

DotÓ bŻ            Dema ku ez ÁŻm, miyÍn wan dotÓ bŻn.

SotÓ bŻ            Daristan ji serÓ hetanÓ binÓ sotÓ bŻ.

RÍtÓ bŻ            HemŻ xwarin rÍtÓ bŻ.

PahtÓ bŻ        TevahÓ qursik pahtÓ bŻn.

 

Ji aliyÍ din ve ger lÍkerÍn pareng, bi lÍkera / bŻn/ re di halÍ lÍkerÍ de bi kar bÍn, herdu lÍker bi hev ve tÍne nivÓsandin. Lewra alÓkarÓ ji tÓpa kelijandinÍ /i/ digirin. HingÍ jÓ ji wesfÍn xwe dikevin.

MÓnak: Dema ku ez ÁŻm malÍ, jina malÍ miyÍn xwe dotibŻ.

 

 

 

7-L KERA VEGEROK

LÍkera vegerok /xwe/ ye Ż mÓnanÓ lÍkerÍn gerguhÍz tÍ kiĢandin.

Bi gor hinek deman kiĢandina lÍkera vegerok wiha pÍk tÍ.

 

Dema borÓ

Min xwe girtibŻ.

Te xwe girtibŻ.

WÓ/Í xwe girtibŻ.

Me xwe girtibŻ.

We xwe girtibŻ.

Wan xwe girtibŻ.

 

 

Dema niha

Ez xwe digirim.

Tu xwe digirÓ.

Ew xwe digire.

Em xwe digirin.

HŻn xwe digirin.

Ew xwe digirin.

 

 

Dema bÍ

EzÍ xwe bigirim.

TuyÍ xwe bigirÓ.

EwÍ xwe bigire.

EmÍ xwe bigirin.

HŻnÍ xwe bigirin.

EwÍ xwe bigirin.

 

 

 

 

 

Áapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org