BEREME

 Qasimlo Gimgim

 

oreger  wayir rih  mordemperwer sirtparez de hn  bar hesas ke merdena xo de j nwazen ke zerar bro tew iy de ser hard!

                                                          

Defna cr re ya qayt pey xo kerd Bereme. Dimen her ke iyne nzd biyn l qudim daye j nmendb ke end gaman berzo. iqas cat kerden j qor ci y dirvetin, end emr mezg ci gotariye nkerdn nikiyn aye raker

Xo r daran ra di darik bin enga viraytib ke iyene de berzo xo ver. Rind mr viratene j cir alikar biyn ke bikiyo raye ra oro. B n darikan nikiyn linga sera vindero l end teqeta xo nmendib ke hebi nnan j raye ra oro

Seba ke taye bna xo bicro waxt vinete, dime ra reyna kewte raye. L hna taye nyb ke darik bineng het rayt kewte re kemer de qijkeke, xij biye gin wara. Waraginayene de qor xo yo dirvetin, seki cra bibo deja. Dem de kilm hn cay xo de mende, didan xo dinay im xo gret ke jan xo derbaz bibo, dime ra dest xo yo rayt kerd xo vera ke rawirzo. Gere lerze bikerdn, seba ke dimen dima ci ra b. L se kerd-nkerd nikiye wirzo ra. Xo xo de qariye ke qey nikna wirzo ra. Hed hed dinya iman ci vera tar biyn, iyo tewr xirab j no b seba Bereme. Hondaye nzdibiyena dimen de ke he xo sera biiyn, xetereya we cikewtena dest dimen veciyn werte. Zanitn ke he xo sera byen, xo we nkerdn destan, coka j hebi proy viyan xo catkerdn ke he xo sera bimendn

 Sar xo kemera peniya xo sera na ro xor ra bne gurete ke xetereya ser he xo ra iyene derbaz bikero. Gere hemver xo serbikewtn xo linga sera bigretn. Reyna sar xo kerd berz heto ke dimen amn de niya da. Esker ke z bira peqpeqoqakan proy hard sera vila bb, end zaf nzdiy Bereme de b. Dest xo berd qelb xo ser   Ya tawna zerde, mi r alkar be ke ez wea we meky destan n hov haran vat xo xo de hebi dest xo y ep narncoka ser rext xo kontrol kerde.

Niyamn vra Bereme ke end rojb dirvetine bye hevalan xo ra dr kewtib. Ci ra zaf gonye herekiyayb, end dolim he xo sera ib her dolime de iqas waxt derbaz bib aye bi xo j nzanitn. Teyniya zanitn ke bi rojan o  ke raye ra iyn, ginn wara, he xo sera iyn reyna ke haar xo biyn tawan ciya ciya dem de xo vnitn. Mezg mordem ngretn ke se ikiyayb hetan nika linga sera xo bicero Bereme. J a biye j j hal day wo birndar b. Van tan germiya embaziye ra dr. Tewr zde j na zor amn Bereme r. Tewr zde embazan xo ra dr mendene teyniyabiyene ra xof guretn. Xo ra tawan niyannan de mordem tayna rind qmet hejatiya embaziye fam keno. yew j wea we kewtena dest dimen xof ters de girs dn Berem e...

*****                   *****                             *****

Tja peroj ser sar ci ra dardekerdbiye. Germ de henn b ke wert araq de xedar de mendib. Hondaye ke gonye ci ra b reng pira nmendib, erm ci wo nazik sip bin tja germine de vayb crayb re ser reng qemerok, lew tenik j z hardo ke tan ilye wo qilaiyayb. 16 serr bo j ry xo z cniy de emir girse asn, qirmoiy ar ci dem bi dem xortir byn l qaytkerdena xo de bfikariye biye ke z kes de ezmndare ke zanitin se bikero. Gegane axn de xorye ontn ke sare ronayene nebiye na axne de, keser qesas xo y hemver dimenan hezaran seran, heskerdena ar wela xo ya bpniye amn vaciyene na axne de...

Na mawe de iyo ke Bereme sera zeder tesr kerdib taniye bye. Qirike cira bb huk hol, lew qilaiyayb, zon ci masayb. end metroy bot ci ra em derbaz biyn l sekerdn-nkerdn nikiyn bireso em o ke gel newalan koyan het cor ra v dn xo amn. Bereme rind zanitn ke bireso em j gere axwe meimitn. Axwe seba mordem de dirvetin rind nbiye. L wa biyn, def bireytn em bes b. biguretn klman xo axwa z ara it zelal ya ke boya wela Kurdistan temtn. Qet mebo p, fek lew xo ht bikerdn, na j ci r bes biye. Hebi n fikran hewilda xo ke reyna wirzo ra, niya da ke nikna. Nafa j cat kerde ke xo xijbikero, hebi xijkerdene bireso em. L niya j qas rawtene dejn Bereme. Hondaye waytn ke bireso axwe; hest ke nne ayesandin wenkerdn a sire de. Dolima ravr b ke hondaye zde qmet axwe zanitn. Qet mebo rdayene ra ver, dilop axwe biker fek xo va Bereme xo xo de. L nbyn, nikyn bireso ci...

Teyniya tanbiyene nbiye sedem hondaye waytena ciresayena em ya Bereme. Waytn ke cireso bibo parey de em. Taw pn y hemverameyena dimen de, waytn ke her dilop gonya ci birijiyo em, her par can ci em de biheliyo hard kurdstan axwe do. Seba naye j axwe end hesreta tewr girse biye seba Berem e. Waxt hebi heyraniy de zaf girse noq seyr herikiyena em biye ke hebi rindekiye de bhempa mordem mest kerdn. Seki Mecnn wert Leylana ol de dest  xo derg Leyla kerdn, Bereme j dest xo y nazik derg em kerdib...

Axn de xorye wa ke zerya ci ya birndare ra amn onte reyna cre re het ameyena dimeni ser de. Qayt kerd ke z bira vergan her het ra nzdiy ci biyn, end zrna veng dna wo ke z zrna vergan haranbye j amn goan Bereme. Werte ra veng fermandar o ke vaten; wea we bicer j hena. A taw proy wen xo z erd de flm iman ci vera ame . Heval xo y domantiye, meydan dewe de dewican r ikencekerdena eskeran a ke domantiya ci de rih daye sera op xor verdayb roja ke kalik xo amayb kitene. Veng irmaqa jyn ya ke seba nzanitena zon Tirk malim xo ra werdib, hna goan ci de ingiyn. Amnan, zimistan y dewa xo, maya xo am vir. Maya xo ya zerevayiye am erd flm ser, bin zext py ci de bye ke dimen j heme zext p r kerdn. Waxt teyna ry maye wo ke vaten; to gere tew taw meb z min ame iman ci vera. To vaten qey cira iye vana maye, heya hebi pika xo het amayena dimen msnn Bereme cira dexalet kerdn ke lerze bikero. bado embaz ravern ke amayb dew. Het eskeran ra veiyena dewe roja veciyena ser koyan ke hna taw domantiya xo de biye am iman ver, wen ci r z kayb hna dem wena gerllatiye ra vrann...

Xaftla haar bye ke waxt zaf kem mendib, gere we mekewtn dest bbextan, ma nb ke Dersm de vr cnikan ma y domana nwean qilanayb doman pizj ci ra vetib ser dirganan ra hejnayb. Xedar b dimen, gere rikm hezaran seran xo bimsnn ke j bi we gretena daye a mebiyn... Het ra tikteyniya a viyan xo y rt, heto bnde j dahazar ca ekser dimen bbext w har

Heya, tevdiriya xo vinitne, narncoka rext xo ser, cay ci y rext ra vete, grete zer lapa xo ya dest ep hebi biryardariy de girse tlika dest rayt kerde xeleka ciye. End her temam b, waxt amayb! Belam n, xaftla vinete Bereme?...

Perperik de sip b semed vinetena Berem e. Perperik kllka benefa sera nayb ro. Hondaye rindek b ke perperik, Bereme qem nbiyn ke teba daye n perperik ke mordem eyday ci biyn r j iye bibo. Coka sebikerdn j nikiyn pm bomba boncero. Gere memerdn, we bimendn perperik belam bi eks de girs nwaytn Bereme ra drkyo perperiko sip. Cay xo de vinetib hn qayt Bereme kerdn ke to vatn qey wazeneno tey qesey bikero. L Bereme nwaytn ci r iye bibo. Coka venga ci da Xo drfiye Perperiko sip, gere ez bonc pm narncoke va hebi veng de lavaker. L perperiko ke hebi reng xo y sip im mordem bereqnn, Bereme ra dr nkewtn hn vinetn ke to vaten qey ci ra iye wazeno.

Lo perperiko, perperiko sip, gere tu we biman, end roj bo j emr to... Firde end, gere ez bonc pm narncoke, ma to nvnena n vergan haran ke bi postalan xo wela min ken qilrin, dima mi ra y. Waz dna o wo ke min biperiqin, teyniya periqnayene j n perperiko, desteytene qilrinkerdene wa proy waz dna, seki kalikan dnan j kerdib, ma derg ke ser sngiyan ra amayb hejnayene to qet nhenay tu tew texmn kena ke n kes giyanqilrin, zobna j ikn se biker.

Bereme i vatn j perperik dr nkewtn. Qey waytn ci ra iye vacero, hebi fir de kilm kllk de bn a reng kewye sera na ro, l niyn. Bereme near mendib, gere dr bifitn ke pm biontn, seba ke neyar j tam nzd bb;

Dr bikye Perperiko! Ax, to iqas rindek a, iqas pak saf ya iqas nazik a. Pro rindek to de r Perperik, hatiye, biratiye azadiye to temsl kena, l ez gere xo bipaw perperik, bipaw dest n zaliman ra. L to gere we b pro rindek j to de we biman, sebeno dr bikye ke ez bonc pm narncoke. To nvnena min dime ra y, wazen ke min weawe bicer dest xo. Sebeno dr kye

Perperik dr nkewtn L verg har j nzd biyn. Coka Berem e reyna cr re perperik vera cira lavakerd vat; Waxt ame, o end Gere bonc pm narncoke. L vace hevalan mi ra ke to ita i vnit i nvnit, her kes ra, her iy wela welat min sera vace, ikan asmen ra, lilk sewalan hard sera her iege ra ke to venita sera vace Vay odir ra vace Bi piste pist n sebeno, hebi qerne veng de berz vace perperik!...

mizgna min bere hevalan mi r, vace ke sewda Bereme wa em am ca. Bereme em verde!... Bereme bye em

Qedenayena qesan Bereme ra dime, to wetr perperik wazeno bireso cay, lerze fir da xo, kewte ra hewa firda Bereme j dilopiye em, kewte em, biye em herekiye iye...

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org