Hesreta Penaber de Qijkek Saw

 

Qasimlo Gimgim, 24.01.1999

 

Trj hesk kesk tja odir ke asmn ra riiyn, beton hewa qamp de bereqiyn. Nа odir j hewe de z heroj teynya ceny xizmetkar b. Zdery n cnikan, poncas-est serr ra vrde b. Nna, heroj heroj hewa qamp, der dor, ser sewkya, balqon fitn ta, kerdn pak. Heta zer odeyan penaberan j pak kerdn. Kar xo hn rind kerdn ke, tew acizye ikebye to ndyn dna de. To vace j roje j, ry de mirozin yan j made tiriye min ndiye n cnikan de. b ke hebi ramanbiyen mordemperweriya xo bib ahad hazaran kes penaber ke n qamp ra vrdib ra.

Zdery milet qamp hewn ra her vaytn ra, doman j hn. Xora milet zder her kewten ra. Balqonan de hetan nm ewe amn ronitene, ay firape amn imitn mucilye biyn germ, hetan ke iman kir hewn ra nikiya xover bider. Xora naye ra biye here ravaytena odiran

Her firape wa Yewnanan biye, zder Bnav mrd ehrezad e imitin. Mrik nwe firape b. ew roj neskaf koike dest de biye bi sahatan xeceliyn ke firapey de wee firazo biimo. Zaf zewq de girs j gureten na viraytena firape ra. Ravr qas j koike axwe verdn neskafe ser kerdn ht, bado j hebi pniya koike nm sahate ra zder ne neskafe hinciqitin. Neskafe ke rind hinciqiye, pede pede axwa giryayiye kerden ci zer u neskafe de ilqitin. Zeke meke bihejno, ilqitin bado kerdn ueyan imitene ikram ma prna kerdn. Xora waxto ke qampt de b kar gur Bnav teyniya no b. Hondaye imitn ke to vaten qey hebi imitena neskafe beno serxo. Rayta j hertim serxo asen ver iman ci hn sr kerdn. Bena ke tever qamp de araqe j imitn amn l ma nzanitn, biimitin j gere dizdiya biimitn, seba ke rxistine imitene qedexe kerdib. Le mi r hin amn ke Bnav tevera mirdiya xo imiten, waxto ke amen qamp j hebi imitena firapeye xo xecelnn.

Her ez biyo ay ra nvrdn ra. Defe defe min j firapeya ke z kefo sip biye imitn l hertim ay seba min firape ra ravrer b.

Kambax bo qamp. Zndan ra bter b. Mordem te de merdene ra xirab byn. Het ra tesr welat ra dur byene, het ra j guryene ra, xebat ra dur mendene. Mordem hebi xebat xo beno mordem teyniya welat xo de, wela xo sera,  hard xo sera ikno hetan peniye rehet bo. Cayan xerba de herme do mordem ikyayy. Z gula ke koke ra na raqilaynayene ilmisno mordem welat xo ra dr. Hin bare maneno ke nd xora aciz beno roj bi roj kuno raya xora durkewtene beno kes de bn. Ravriyena kes xerib biyene j pvajoy de niyann ra dime destkenaci.

odirane ke to qayt ry milet qamp kerden, cira bhalye, bkfiye, xora nvnitene amn wendene.  Hela doman, to vaten roj bi roj heln. To vaten ry n domanan de gonye nmenda. iman qijkeka de huzn xeribye b. Roj bi roj domantya xo vnd kerdn. Min nd ke tew j bi tirqniy de zer can bihwiyo.  Hwyayo saf zelal domantiye nmendib n domanan sera. Pnaberyebye sedem n hal.  Qamp de, wert ar diwaran betona de, kaykerdene j xo vra kerdi b. Mordem hn mtesr byn ke n hal domana r, berb xo zor guretn. Xora y zafna yan py xo, yan j maya xo inbye. Pro tebla malbatan xo dismen ra remay b amay b ta. 

Botan j n domanara jew b. Lac fermandar het Dersm, Kemal Zap b. O, biray xo wo pl maya xo j zlm dismen ra remay b amayb n qamp...

*******                                  ********                                *********

End ez ver va welat kewtn raye. niyan qamp ra tek tek xatir xo wayt. Doman j pro bi dsiplin seba oxirkerdena mi kewtib tma. Mi j z eskera tek tek dest kulna  qret surat rn pa kerd. Penye de j derbaz pver dnan byo ke hebi vatena end ewkiyan xatir xo biwaz. Derbaz byo l sekerd, nkerd qes gula mi ra nvecyay cor. y ke zerya min ra xelesiyn ra, mi waytn ez biyar zon vacer, qirika mi de b z bikojye mend, tevez can min guret im mi b pir stira. End mi nkya ke ez domana ra end ewkya vacer. Xora o cesaret min j neb ke ez dnan r end qesa biker. Domana ke no hal mi vnit, cay xora leqay verba mi erzyay we, hema dolm mi guret, ez eyto hard vecyay mi ser. Amn ke mi awlya paan xo de biqeneqn. Hn bb ke nafa j mi xo zor bin dnan ra xelesna ra.

i mixabin ke ez dn byn rayt. Jyan e  j pela dare arde d mi, va; Na pele min Bereme vera tor bo Min j pela Jiyane gurete kerde zer cizdan xo vekn. Xora Jyan Berem e jbn ra zaf heskerdn. Jyane 6 serrye bye. Teba malbata xo Amed ra amay b. Pyo xo hepis de b. Berem e j 6 serrye bye. A j Amed ra bye. may py Berem e het qontrayan ra amay b qetilkerdene, ser de ar doman pizz j rehet niyam raverdayene het dimen ra. Coka a wo way de xo di biray xo remayb amayb Yewnanistan.

Het ra bi kfxeiya iyena welat, l het ra j bi mutesrbyana ciravisiyana milet doman qamp ke ez zaf musayb ci, end qamp ra veciyn.  Cn camrda, kulna ez hetan ver iver hewe derbaz kerdo. A sire de Bertana qijkeke ver iver hewe de erziye re vil min lew de girs na surata mi ra. Virana maya xo de bye. Hn rehet rehet lew nnn kes ra Beritan e. 4 serr bye. Py daye j gerlla de b. Sevetanke py xo ra dr bye, tew j camrd ra hes nkerdn. L mir tay de bn nerme bye. Musayena min a Bertane j zaf balke bye; roj berbn, ez iyo min pgurete ke meberbo, bi aciziye de girse por min guret ke boncero l min d ke xaftla qr venga maya xo da vat; Day poro nerm Nermiya por min end bb girdana min Bertane. iqas ke min waytn ez cira hesbiker, venga ci dn sar xo nn ro ke dest xo por min ra do, bado j guretn virana xo ci ra heskerdn. Zaf irne biye Bertane. Lew day peniyn j zer min tayena pare kerdib...

*********                              *********                              *********

Hd hd qamp ra dur kewtn. L Botan tew mi ra nvisyn. Maya xo Hevala Delal e j. Kif b ke vaten xo b. Waytn ke mi ra tay yan vacer. Dest mi guret b Botan . Germya sawtye, rintya  qijkekye axxx, xedarya pnaberye amn hekerdene destan hurdya de. im axwin b. Zon xo ncrn ke vatenan xo kl keseran maya xo Delal byaro zon. Fikr hen Delale, vaten ser zon varek saw b to vatn. Penye de zon qijkek ra ginay wara end ewk;

- Heval, to ona welat, sebeno ma j xo de bere. Ma ke nbena, silaman ma bere. Hevala kulna r   py mi Kemal Zap r. Eke to o vnit ci ra hal ma vace.

Kifb ke Botan waytn ke ez tew med we. Se vnitib hn j bi j vacer her .

Her vace mar xebere birune heval! vat Botan.

iqas ke qeskerdn, iman Delale ra j hondaye stir amen war. Tew ye nva hevala Delale. Lakin stir iman daye z qesan tewr zereveayiyan ginn ser zerya min ra. J j Botan ardi b zon vaten zer daye j. Hal Delale Botan ez near verdayb a sahate. End dest min de nb ke ez j biky stiran iman xo pbicr. Het ra zere tengya na hesirya milet ma, het ra ji kfweya yena welat bye, sedem n stiran...

Wesate byn rayt, porsipy ma Heval Sat viran pilosn mi ra. Dimi ra Vareko Saw Botan erzya vil mi. Go mi de dizdya silam vace va... Bado j Hevala Delale, Hevala r Kowa Kemal Zap , hebi germiya maytiye virane pilosn mi ra teynya va, 

-Wa O ma merex mekero, qisawet ma j O wo!...

*********                              **********                            **********

Hesret end sera bb tam. Rewty de derge ra dime ez, end hard welat xo serabyo. Bextewariy de henn mi sera biye ke to vaten qey min im xo newe dinya r kerdib ya.

Kar min vern o b ke, ez Kemal Zap bivn; yan j cira xeber bicer Delal Botan r birn. Het Dersm Amed ra heroj kom xo peyde oncayene amn. Kam ke amn min ci ra pers Kemal Zap kerdn. Hertim mi ra vetn ke ma dime ra wo yno L a roja sya wo tariye de xebera xirabe bib vila.

Xebere de im mi sera b tar, nzanitn ke ez sebiker, to vaten qey ez hewn ewan de ro, qilatiy Botan iman min vera wo vano, heval to qey piy min ra xevera we wariye nrn!

Nzanit ke sebiker fikr henan xo kam r vacer. Soz day b Botan, gere p ra xebere biguretn cir birunn, l mixabin o end wert karwan pakrewan giyanpakan de b

Sebiker Vareko Saw Botan bira!

Mi silam to nresna ca.

Zaf mutesro naye sera.

Nzaneno ke i wele biker xora.

 

Mi nat bot de perskerd.

Roj bi roj doz Kemal Zapi berd.

Nd mir hn b derd.

Zaf kewto teue zer mi b serd.

 

Waytn bivn tey qesbiker.

Hal to hn kl ci r vacer.

Silam to biresn ca rehet yacr.

Zer d j tay adker.

 

Mi i zanit ke dn tew waxt nno.

Perskerd hevala ra qey nya her maneno.

Van merex meke, ma dime ra yno.

Nzd de reseno ta bar d j girano.

 

A roja syaye xebere bye vila.

Van ehd byo r ola.

stra im mi guret zer mi nala.

Byo pir  hen rikm tola.

 

Merex meke Botan bira.

Tew waxt nqedna govenda ra.

Waytena dna baro girana pta ma sera.

Nmiren pakrewan ben roytye dan raya ma ra...

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org