mo Kir, Hmbaba Rambo Ahmed!

                           Dare mebirn, wele qilr meker (Man)

 

Qasimlo Gimgim, 22.02.2000, Xinre

Koly ma xelesiyayb, coka heroj iyn daristan ra kol ardn. Xora na dem de derg b ke odirane werdena ara ra dime, gur ma wo tewr girs ardena koliyan bye...  

Ewro j min Heval Heyder werdene ra dime, da raye ma m. Ca wo ke ma kolya anim taye mangan ma ra dr b. Ma ra ver der dor ma, her ca daristan de six girs byo. L no biro nazik, dar qalind martag derg pro am birnayene... Cay k nezdy mangan ma y, kl by rt repal. Teynya end pejik kok daran ke hebi torzn bi xedar am birnayene dyar ken

Key ke no hal daristan no iman min ver, ez zaf qarno, no ke xx b... Mordem se qem n bir daristan rindek beno. Kifo ke niya oro, nezd de n cayan tew j dare j nmanena... Coka j xo bi xo vano; xwezika j Humbabay n daristan tay j bibyne daristan ma ra bieveknꅔ

Heval Heyder virniya min ra yn. Torzn herm d sera b. Ma hd hd verba geliya cor onciyn. end roj ravr, ma gel de j dare birnay b eytib hard, heroj iyn a dare ra j lete guretn ardn

iyene de iyo ke min r biyn aciziye ewqa tja ser ser ma bye. Trj day ke ginn vara sipye ra ewq dn ginn ry min ra. Hn b ke ewq trjan ra, min nikiyn ke iman xo yaker. N waxtan de tim dem domantiya min amn min vr; j j Weli y ma wo delal

Mekteva ma dewe de bye. ma j mezra de, dewe ra dr b. Zimistan ma teyniya ikiyn mekteve de domanan dewe bivnm. Laj Apsn Wel yo ke ma mekteve de jbn diyn j her zimistan qarix biyn. Por, pijang briy Wel kej b. Piyay kej tja zimistan de nikn xover bider zaf rew qarix ben.

Vare de her ca sipyo. im mordem, teyniya siptiya vare wa ke hard siyay sera z mirtl rafitiya vnen. Vara sipye trjan ke tje cir rnena qeblnkena noncena zer xo. Coka trj ewq dan pnser asmn kew ser de cren ya. ewqdana xo de j her y ke ginen ci ra, cn bin tesr xo. Tewr zde im mordem n ewq ra zerar vnen. Ekser j im kej boran. Her ke yno vra min, rojan tje y zimistan de iman Wel sr kerdn cira str qet km nbyn

Vatn axwa qerpze qarix r rinda l ez bi xo qet nbyo ahad ke axwa qerpze kerda iman qarixinan ra. Hetan ma de kes amnan qas ku bikiyn axwa ci komker qerpz nwerdn ke!!!...

                                       ************

Nzaneno ke qey? ixaske ez n veroj ra vecno cor, mo Kir no mi vir... mo Kir dewa Kalik min Bada ra b. Qor xo seqet b, lengn... Goan ci ra j neb, koke ra guretib, z ke to parzn bitemn quxan ser got go tmiyay b koka go ra. Coka kerr b. Ci ra mo Kir vaciyn l min vatn Xal mam

mo Kir, end ser ma de mend. i gure bivatn dest ra amn. Z cnika p, lepik, dantl, foronye her viraytn. Kar zer ey y cenya, to i bivatn dest ra amn. ma de him kar ey de maya mir alkarye kerdn, him j kar  tever de mal ml de xecelyn.

Z kl kesan y mam j z qijek nazik y mi ra zaf heskerden. Xeyl emir wert ma de b l mciliya wert ma xeyl wee bye. ew de zimistaniya derge de ez vreser meredb ra ke lemboy gaz ver de kitab xo biwan peywera ke malim day b ma viraz. Kot ra ame min vr ez j nzaneno l b ke ez bifikir min ci ra perskerd;

-Xalo mam, n qoran to r se b, to qey lengena?

mam tew veng xo nkerd qet ye nvat. Cay xo de bveng mendib. Maya min a ke rotiya lemboy ver de, po rsin viratn, hebi iman xo cr re min ser. Min man n iman tam famnkerd l kif b ke watn ez rojan nwean miyar mam vr. mam sera zaf evekiyn nwatn ke piya wo ke z biray xo cira heskena mtesr bo.

Persa min ra dime mam lw ma de nvinet, vayt ra bon pey cay rekewtena xo kewt wert cila xo. iyena d ra dime, maya min p dest xo na ro mi r dest bi vatena roka mam kerd.

Roj de zimistan, mam tawig xo cno ono kolya. Cor dewe de kur(gir) esto. ono kur sera end daran xo birneno nano tawig ra ke ka kero bero . Daran tawig sera rind gir dano tawg xo dimera ka keno ono... Xijbiyena tawig ya veroj Bada de, tawig xiz cno egle nbeno. mam iqas cat bikero j nikno tawig bido vinetene. Tawig dano pira mam dano wara ser qorn ci ra derbaz beno hetan cr j ono. Hurdima qor mam a waxt bin lingan tawig de kn bado her iqas viraziy j tam we nben seqet maneno... Naye ra dime nzaneno j hewn vneno i, herkes vano; dar dar zyare bye, wayr daran da mam ra, coka bin tawig de mend... Xora a roje ra dime herkes  myazan xo pojeno ono ser ser cay daran ke mam birn, nam ci j amo pironeyene; ehd Kur

iqas ke na anika m Kir na mi vr, ez terseno serba na dara ke ma birna j xof de nyann kuno zer mi... Her torzn pirodayene de mo Kir no mi vr... j j xezeb daran...

Yan j xezeb mordeman o ke dara sera wo...

Sn verba qerargahe ke hondaye rt myammn kerdene, ix a roje nyamn Nesm  j dest ma ra nguretn nberdn. im min de xezeb a roje, xezeb ix n b... Hondaye dar ke myamn birnayene ix j nyamn... Xezeb, xezeb nsanan b...

                                         **********

Z heroj reytm dare. end torzn vern Heyder day dare ra. Bado j min torzn guret dest xo. Waxto ke min torzn dn dare ra, ez biyn ewt vatn ra; siya min j min de biyn ewt vatn ra. Tje py ra hebi ewtiy de ke sy de derge virazo ma ser de amn. Wert daran ra gviyn rtn ma. Na aseyena tje her waxt mi de tesr de zaf mstik verdn hema Homaya Mtra amn mi vr...

Nafa j Humbaba amayb xeyal mi ser. Xo bi xo de vatn; xwezika wayr de n daristan, Humbabay de n bir j bbyn. Tam a sire de, gir sera veng ame. Ez xaftla cay xo ra ciniqyo we. Niyadayene de qilaty d; tja ke pey ra dn n qilat ra, siya d wa derge hetan geliya ke ma te de bm ardn. To vatn qey Humbabay n biryo. Het ra xof ters, het ra j kfweye min sera vila bib, gelo Humbabay n daristan j b? Min d ke verba ma yno

 Tayna nzd b, qilaty xo rind asa ra dime kif b ke Heval Rambo Ahmed o. Rambo Ahmet Bar girs ra dew de Dihok ra b. Pyay Koyan o hametin b. Bejn de derg a qalinde sera bye, herda six a r sera ziml qeytan pirnikan vera, heybeta bejna Ramboy zder kerdn. Ez hn fikiryn ke kesan ke roman Gilgame wendn, Humbaba z Rambo Ahmed xeyal kerdn. Mi xo xo de vatn ke nika ma ra vaco; ima qey n daran birnen?... Mixabin n, hema b re torzen ra, end torzna de j dare j ma r eyte hard...

 Ca de xeyal min kyayb... Humbabay Humbabatya xor ixanet kerdib...

Birnayena her dare xeml sirte xerepnn koy ma rt repal verdn.

Sirte ke xirab biye, koy ke rt repal mend ma serba inay estim

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org