Tahro Qijkek

 Qasimlo Gimgim, Adar 2000

 

Fermandar amn ke xx bo. Meydan ver mektebe de qoric pro ver de amedeby vinetib. Hrs xo veng xo de dn tever, hondaye ke qrn, to vatn qey nika qirika xo dirna;

Na dewe ra kam n erzaq teroristan r beno!!!

Qoric pro ver de bb z kergan. Dnan vera hebi gaman derga ge amn  na het, ge yn a het. Her game eytene de j hezar ser xo ra derbaz kerden, bare mendb. Kam ra ik bikerdn ke, n qoriciy ke z piyay xo zanitin sen qeyde cir mixenetiye kerdn. Ma n nb ke tkite de veciyn operasyon, ma n nb ke het piyan koy ra cira amn vatene ca, sen qeyde reyna dnar m berden ke? Yan n piyay ke lew xo de zanitin, cir mixenetiye kerdn? Rate persk fermandar tew waxt qma xo bi qoriciyan niyardn l waxto ke hal dinan operasyonan vinitin ke hebi zer can kn virniya eskeran opa gerillayan arnen, kewtn tee fikiriyn ke n piyay rayta j dilsoz d w

Xaftla cay xo de vinet, im xo y zr qoricyan prna ser de arnay. Silevr bejna terike verdyay b ra. Pirnik de palase bin iman de biye ke her j firne ra z firnan astorane rem, fie fie veciyn. Go xo y vt z goan vergan, tersnakiya fermandar zder temam kerdn ke mordem cira biqrfiyn. Heto j yo km yo ke ewt nayb xo ser, verba asmen tk bb. Didan xo y vr hondaye ke girsib, lew xo nyamn pser yakerd mendn. Ratiya j hebi qilatiy xo y terter z hean  koyan asn ke ewe kami sera bivciyn, o kes ca de biyn terik hk hol  

N m kam beno terorstar? ima r heyt waxt! Yan n pyay vecer mi r byar yan j yan xo barker bid raye or!...

                      *****          *****          *****

Dewa ma pro qoric bye. N qoric operasyona de kewtn  ver eskera doz hevala arnn. Caiktiya xo rind ardn ca. Coka hetan nika dimen tew ik nkerdn ke kes na dewe hevalan r alkarye biker... L trafkaro ke a roje amayb guretene vatb ke; Na dewe ra ma r erzaq amn ardene... 

Qariciyan tayna ik berdn jewbn ser ke or fermandar de ger jbn biker, p ke taye cay xo lew dde we ker. Tay j end haar bib ke im dismen de hcay dna qas ponc qrian j niyo. Na byene  rind musnay b dna ke, xo dimen r pare  pare biker j dimen yeqniya xo bi dnan niyardn.

Tew kes ik nkerdn ke erzaq ez beno hevalan r. Ez hna qijkek byo, serr mi 13 b. Coka ez niyamn he tew kes ke ikno im ber hevalan r

Min laj ap xo ma gegane yn qawa, lew qoricyan de niten ro. Go nn dna ser ke hela i qesy ken ke qeseykerdenan dnan biresnim hevalan. Dolim qawa de go mi reyna qoriciyan sera b, j bn ra vatn;

Lawo, nbo n doman b, w ke m ben. Xora biray Tahr j gerlla wo.

bn j va;

Na j qesa wa to vana, doman pizz se ikn heroj hondaye m ber biresn ko...

Py mi kokim b. Zde nikyn ra vecyo tever. Maya mi qayt klfet y kerdn, mal doxar pro daye sera b. Biray min o pl rewra b ko. Mi ra qij hr way di biray min bn b. Hebi n hal hewn ewa de bidyn j kes mi ra nam nkerdn, ik mi nkerdn ke ez hevala r m beno.

ike b a roja penyne de b. Heyan a roje mi kar xo zaf kp guretb. Serba ke mi rind zanitn ke no erzaq ke hevala r meoro, zaf kun tengye. Teynya dewa ma n, dew dolm j pro qoric b, xrc mi keso ke hevalan r m bero in b... Naye ra ver hr heval dewa cor ma de serba m b dewe eht kewti b. Ez zaf kewtn n hr hevalan ver. Qey gere serba im vetene heval biyamn dewan ehd bikewtn ke?

Tam nzaneno qey l min j kerdib ser xo ke ez or ko bib gerlla. Waxto ke min no fikr xo heval Bedran r ekera kerd, mi ra vat; Qayt to j vnena kes no mar m byaro, no j gur de zaf muhm o ke to kena, heyan payz xover bide, nya mar m bya, payz to j xo de benim. Soz! Hetan a waxt j to bib gerillay de xurt. Serba naye ra j mi hebi ar iman waytn, hna ke rewo payz bro... L a roja kamaxe wayten xeyal mi pro axwe de berd...

                      *****          *****          *****

Z heroj ez odir avaq ra vayti b ra, tje hna ry xo nmsnayb hard. P kowan dewa ma ra asmn sr kerdn. Herroj hebi jan de sr, p kowan ra vciyn tje. L her ez o, hna ke tje n eytn vaytn ra. A roje mi Berfna waya xo ya qije nvazn ra.Werd cay xo de z varekan sawiyan hewn de zaf rin de bye, coka ez j qem nbyo. L ggane ke ande ra vatn min j xo de bere min odir vaznn ra xo de berdn.  

Mi astora xo onte, pale kerde sera, im yo ke hevala waytib kerd gale, eyt astore ser pira byo aspar. Z heroj het bir ser de mi astore ramite. Herkes wetrn ke ez ono kolyan. Rayta j seba ke kes mi ra ik mekero, corde mi kol ardn.

Tay ke vecyo diyar, mi pniya xo de qayt kerd ke esker nawo verba dewa ma no. End mi  zanit ke het koy ser de operasyon vecno cor. Gere mi xo memsnn dna m rew biberdn biresnn hevala yacrn. Coka j astore r kerde  vazn. Zaf rew reyto cawo ke ez hevalan r heroj m nano ro. Mi nya da ke heval yar nawo ja mi sera vinetiyo. Xora seba tmitene her heval hn ez nas nkerdn. Teynya heval iyar heval Bedran ez nas kerdn. Heroj heval iyar amn m mi ra guretn berdn, heval bn nzdiny min nbyn. Xora coka j itirafkar ez nasnkerdn. Heri heval Bedran b, verpersyar het ma b end dolim j ez vinitb...

Astore ra byo pya, min heval yar  selam da jbn. Gale na ro, min bi lez xebera ameyena eskeran, heval iyar ra vate. j va,

-ye nbeno, tu naye caverde, Heval Bedran yo. Heval de newe cay d de wezifedar amo, vazeno to bivno.

Het de he mi de eskero ke amaybi dewe b, ez zaf bi ters xembyo. L reyna j mi xo bi xo ra vat; hela ez or hevalo ke newe amo bivn se vano? Ma tekitim ci mi lew hevalo ke newe amo. Waxto ke ma nzd bm im sera yakerd mend, aby mendib l inay ra b min j rind nzanitn. Min d vat;

-Tahir tu ya? Mi j vatn qey nika camrd de henno ke ziml de qeytane pirnikan vera wa!..

Hevala cir hondaye qal mi kerdib ke, ez he xo de ez zaf kerdo girs. Qey fikiriyo no piya wo jhat yo ke dewa qoriciyan ra ikno im biyaro, camrd de girso!!! Ez ke ver xo de diyo,  a mend. Hv nkerdn ke doman de z mi, na dewe ra hondaye erzaq byaro

Werhasil mi de taye qesey kerd. Di heval bn ke min nam dnan nzanitn lewe de b. Min nwaytn nan ez bidiyn l defe ez db. Taye muciliye ra dime, heval Zinar mira vat,

Heval Tahir, to mar pl j ard.

Mi vat;

Ne heval! ima mi ra nwaytib

-Ma r pl zaf lazim, gere to nika or ma r bya r.

Mi vat;

-Ewro esker vecyo  operasyon heval! Terseno reyna ber. Ez imar meyte byar.

Vat,

_ N n, ye nbeno. Kes to ra ik nkeno, gerek tu nika or ma r biya r. Min se kerd n kerd mi psir xo cira nxelesna ra. Xo xo de cira zaf qaryo l b feyde b. No sen Hevalo! Operasyon vecyo, O vano, iye nbeno Welhasil ez near mendo, gere biyn dewe rna bicrn ya biyamn...

Gal xo kerd pir qotan ke heval iyar mi r kerdib kom eyt astore ser, biyo aspar kewto raye. Esker j end verba cor onciyn. Dr ra ez db, wetrn ke ez teynya kolya beno . Ez yo reyto , pl de b. Mi gret ez het dew y bn ra kewto raye ke bires hevalan. Het ra j hna xo xo de heval Zinar ra qariyn. i lez plan est b ke! Yan j qey waxt xo de nwat tam roja operasyon de vazen Waxto ke mi vat b talk esto, ez terseno ber guretene.  Vat b iy nbeno Na qesa d j zaf  ginay b mi ra. Tew xem d n b ke ez biyamn guretene.

                      *****          *****          ******

Tam a sirede mi d ke, ez nawo wert eskera de mendo. Hema ez do vinetene end heb erzyay mi ser. Lly end tifangan sar mi sera b. J ame mi ser, pne d vr mi ra.  Dn mi xo n d. im xo kerd ya ke ez nawo caye de guret de ro. Her j het ra dn mi ra. Vatn, qesey bike! Fek mi amay b guretene. iqas ke nan dn mi ra fek min zder amn guretene, Qes bike, to pl berdn kot, xerc to kam esto. Vace, mevac ma to kien m... Min didan xo dinay ser xo kerd berz... Da mira, da mira, da mira, jkek pn de henne d mi ra ke cay xo de gino hard sera. A sire de seki dr ra veng bro goan min;

Beso! ima nika kien. Beno belay ser ma no pizz...

Min tirk rind mezanitn j n qes famkerd. Ez hard de ramerdyay byo, di heb b lingan mi ra ez ka kerdo, berdo eyto menzel de tarye...

Menzela tariye de min qet dej xo he nkerdn, teynya heval Zinar b iman min vera, j j veng d wo ke mi ra vatn ye Nbeno goan mi de bi

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org