Qasimlo Gimgim 

 

VND

 

    Verg har,

              Nay rna amay,

             Nzdiy y b,

     Da iver ra,

       Venga ci da,

  Vet tever,

       anit xo ver

          Guret

                          Berd......

 

 

Sixletiya zer wesayte ra bna mordem miiqiyn. Dewic bi lerze nitib wesate ra ke bires kar grey xo y dewe. Wesayt de bne nbiye, sixletiy de henne biye ke pro tsera nitib ro. Tja peroj j tam corde dn wesate ra seki zer wesate potn. Het ra  sixletiye, het ra j germ peroj vera rew zere de baciyn. Endi mecal domanan qijkeka, kal pra nmendib. 

Reyna j nt ofor nb ke rayekuyo. im xo tedeb ke hna end rewiyan bna bicro. Hna j nat botte niyadn qrn; rew, rew, hema ono, kes memano, kes memano!......

Hyder, het py de ronitib. Ttin o ke piyan koy r gret b, okan xo sera nayb ro. ar xo nayb hrdima herman xo y ke qoltix virniya xo sera b. odirnawo ke zaf sebirteng b. Sedem na sebirtengiye i b, y bi xo j rind nzanitn...

 Xl waxt b ke Heyder rehet nverdiyn ra. Him dewe de iman neyaran nverdn gaman berzo, him j ewro hetan peroj di piyay xerib kewtib py oba ci. ik berdn l rind nzanitn ke n piyay kam? b kot di piyay j z dimoik  dime ra nvisiyay b. Naye sera j nikiyab ke tay iy ke  piyan koy ci ra watb,  biyaro ca.

Hyder piyay de zaf raman b. end serr b ke alikariya piyan koy de xo pey de ndn. Hetan a waxt kar xo zaf kp dizdiya kerd b, coka j zaf rehet b. Hebi kar dewiciye zav z xo kerdn wey, vera j alikariya piyan koy kerdn. L end nkiyn rehet cay xo ra j bileqiyo. Sedem na jye j neyar Mist Mom b, j ewe db ke, gerillay amay kewt Hyder, roja bne hema b awi qereqol de ger ci kerdb. Qereqol eytib Heyder ser, tef tal ey pro ser bin kerdib. Hyder ver iman domanan cniya d de kerdib rt, dayb piro, dayb piro kerdib nm merde tekitib ci b...

A roje ra nat Heyder nikiyn ke game berzo. End her ra bb serd. Doman xo, ceniya xo kl ci r xerb amn. Anor xo amay b ikiyayene. Werdene ra j bb. Dolim dolime amn ke biteqo. Her roja derbaz biye de, rikim xo y hemver dimen zder biyn. Mezg ci ra amayb kinitene ke gere Mist Mom ra j qesas biyamn guretene...

Defe defe ke zav z xo ardn iman xo ver tee kerdn l n te j end nikiyn Heyder bidero vinetene. Qerar xo de zelal b.

Heyder wert n hen fikran de ajne kerdn ke hayr germ zer wesate wo ke nno  ontene gelec rewiyan ofor b...

 

               *************

 

ofor cay xo de ronitib. Rna j hna wesate nramitn. Rewiyan het pey ra j, hebi veng d berz qra vat;

-La lawo to heqra j ntersena. To ma zer na wesate de helak kerdm. Qe hal n  derga j nvnena. Wazena ke ma bibacin. De din raye kuye sevetan  heq ra...

Kal de herd sip lew ofor de ronit b, cra ra ci;

-Ma, ca mendo to rewiyan sera vindena. Wele berz niginena hard ra, hondaye j imnebar mebe.

ofor verpers xo de her nkewt, b ke qayt ry kalek bo veng xo yo qemer vet;

-imnebariye niya ap mi, ap mi! Ez vano wa feqr fiqare ca de memano. Piya wo ke anika bimano, peniye de sekeno, hebi inay ikno oro dewe? Xizmete kenm, xizmete!...

ofor qes xo y ke her waxt vatn hna nqednay b ke cnik de  por sipi ya ke torn xo ardb newexane, veng xo vet;

-Bira bira! No derg ma helak b, xora nweo no pizz o belengaz, na germ peroj vera taye de bn helak b...

Cnika ke lew por sipiye de ronitibiye j dewam kerd;

-Mistefa, ez gere bires mal and. Eke mebo mal dewar min kl gona ra ono. Vstiriye mi ncna zere ha!...

ofor piyay de zaf riyakar b, zaf j leq b. Tew waxt bin qesa de nmendn. her vatena xo de wayir qesan bin bar de verdn;

-Maya mi, maya mi ez zaneno ke derd to mal dewar niyo. Merex meke, piyay to kes to dest ra ncno

Na qesa sera tirqne kewte zer wesate hwiyayi herkes guret.

Wesate end hd hd kewtn raye. ofor het ra qayt ver xo kerdn, het ra j im xo nat botte arnn ke hela rewiy de bn esto, no. Pniye de cay xo kerd rind, pita xo d qoltik, dest xo y ronin kerd kincan xora bado j heb n hrdima destan xo y ronina por xo yo penser siwax kerd. Boya ron wesate ra lewe de niyamn rontene. Tam z qilaiya b. L rna j dewica cira xye nkerdn. Roja tenge de, nweiye de hazir nazir b...

Wesate hd hd zer ske ra vciyn. Ske de qijkek rne biye. Naver bover kolan ske de dkan jqat diqat rzbiyn. L zderiy n dkanan j qat b. Ver iver her dkan de kom kom piyay ront b wert xo de mciliye kerdn... Het ra j imters, imters qayt eskeran ke derbazbiyn kerdn. Esker, operasyon ra newe cray b ya rz bi rz tdime ra verba qile onciyn. Onciyena xo de j hebi iman lk ry de mr qayt ar nat bot xo kerdn. Her quncik ske de j, zerpo(panzer) vineti b. Zerpoan sera tm taybet z cinaxwira vineti b. Hn qayt mordem kerdn ke to vatn nika n ke z ktikan har mordem pare biker.  Xora nna gonya ar ske biwerdn j nvatn  ox...

Heyder pacr wesate ra qayt na asiyena welat xo kerdn. Her ke no hal ske, hal dimeni ar xo diyn taye de bn  qariyn, taye de bn biyn pir hrs rikim.  hen ntqam xo taye de bn biyn zde...

 

*************

 

Wesate  raya  weline ra  verba dewan cor hd hd onciyn p xo de j toz dmax fitn twerte. Nat bot raye de merg  nitiy ke eqer kerdn b. yan ke bira mal xo vera b hebi iraynayene pes xo verba beriya and berdn. Tay na bot de nzdiy dewe j domanan qijkekan goge kaykerdn.

Na rindekiya welat ya ke asn bala Heyder ont. Het rayt de  koy ke tdimera b,  jbnra nvisiyn hn hetan ke im mordem vnitn biyn derg. Biyenan peniyenan ra dime Heyder j end hebi im de bn seyr koyan de b

 

*************

 

Nat bot wesayte pir eskera b. Seba saysiye raye birnay b. end heba virniya wesayte guretib. bn j kozika de vinetib tifang xo arnay b rewiyan ser. fermandar dot ra, dest py de hd hd verba  rewiyan amn. Rew j bi j b piya. Fermandar niya da ke ben piya, nben piya nqedn. Hekmet mend b, cra re ofor vat;

-To no handaye piya se kerd  zer na wesayita qijkeke?

Hebi veng de nerm;

-Se bikm fermandar mi, per none wo,  va ofor.

-Heqbikero ke keso xerb wesate de  nebo, va fermandar.

-N fermandar mi, tew keso xerb no!

Na sire de eskera ra j ame lew fermandar ci ra vat;

-Fermandar mi, Heyder o ke ma ci ra cernm j wert n rwiyan de ro. Xerc na iye j, di cnka b msad ma m ardo. Kalek  j qarna ke ma da ci ra zder ekir ard ard...

Fermandar end gam verba rewiyan . Rewiy ke komkerdib cay xo de vinetib. Fermandar j bi j im xo prna sera arnay, bado j verba j xort de herdin ;

-Na herda xo biberne, to reyna niya mevn!

Xort  qe veng xo nkerd. Fermandar ver xo da hurdima cnikan. Ten fikiriya, se bikerdn ke im n ar bitersnn, ten hn cay xo de zq mend xaftla qra;

-ima nzanen ke gere kes b xebera ma, -m mebo xo, nbo ima n m terorstar ber!

Ceniya ra jye hebi tirkiy xo y xirabin verpers fermandar da;

-Ma mecbr niyme ke ima ra msade bicem. Kotiy dinya de na jye esta ke mordem welat xo de hebe musade m bero xo...

Fermandar n verpers sera ame ke biteqo. Nezdiy cenike b, z cinaxwiran hovan, seke j girmike d pirnikan  cenke ra gonye z awe fjiqiye hard. Dolim de ser pay cnike pro b gonye. Fstan rengn sera reng gonye wo sr j b zde. L reyna j cnike ci r sare nna ro qe xem xo nb ke pirnikan ci ra gonye na. Hrs rikimdariya iman xo eyte fermandar ser. Fermandar end nikiya ke cnike ra iye de bn vacero. Tawr xo nmendb ke qayt iman cnike bo j

 Tay bota , ser xo tam narna ya qra;

-Naye ra dime kam ke vatenan ma miyaro ca, ma zanenim sekenim?

Peniye de j cera ra  eskera fermano siya da;

-Heyder bicer ma m!...

Di esker, z vergan hara b herman Heyder ra. im Heyder sera b tar, ters amay b ke we mexelesiyo ra. Wert eskera de cra re ya iman xort herdin de niya da

 

Hebi na qaytkerdena Heyder, dolim de im xort herdin b pir, zor xo guret ke heri eskeran mekero. L Hyder biryardariya iman xort db zke b qisawet bo ry xo arna ra ver xo dewam kerd

                A keliye de fermandar qra;

-i vinden, de apik!...

Jkek hebi qundax tifang dest xo da ser Heyder ra. Gonya sre z awe fijiqiye hard. Heyder hema xora vrd ververk gina hard ra, esker ke Heyder p guretb, b epilan ci ra, hard ra ka kerd, guret berd...

 

       Defna Heyder ra j, z vndiyan bnan tew j xebere niyam guretene

                 

      08.02.2000

Xinre

 

apkirin

copyright 2002-2004 info@pen-kurd.org