Rezo Os, rezo@scs-net.org,

Baz ingal
Nameya kovarn Kurd
Bibre
Ciwan kal
Rw
Karwan
Bew
Tifik
Kurk
Taj
k
Lolo...Ll
Mehr
Hed
Keftar
Dergeh

Xwendinek di berhemn Cegerxwn de