Kongireya 6an ya Navenda PENa Kurd, 21.04 – 23.04.2006

 

Vexwendin

 

Ji bo
Hemû endam, berendam, heval û hogirên Navenda PENa Kurd

Gelî hevpî
şeyên birêz,

Navenda PENa Kurd kongireya xweya giştî di rojên 21.04. heya 23.04.2006 de li Leipzig / Almaniya, li vê navnîşana li jêr pêktîne.

Jugendherberge Leipzig
Volksgartenstr. 24
04347 Leipzig


Em We her nivîskarekî/e Kurd, yê/ya ku daxuyaniya gişt (PEN-Charta) ya Navenda PENa Navneteweyî û rêbaza Navenda PENa Kurd dipejirîne, vedixwînin, ku li vê kongireyê beşdariyê bike.

 
Rojev:

 1. Bixêrhatin û vekirina kongireya salane ji aliyê serekê Navenda PENa Kurd ve
 2. Hilbijartina komîteya birêvebirina kongireyê
 3. Hilbijartina protokolgirekî/ê
 4. Hilbijartina komîteya çavdêriya hilbijartin û hejmartinê
 5. Silavname û xwendina silavgotinên mêvanên beşdar
 6. Raport

6.2   Raporta kar û xebata her sê salên bihûrtî ji aliyê sekretêrê Navenda PENa Kurd ve

6.3   Raportên her çar komîteyan

-          Writers in Prison Comittee (WiPC) / Komîteya Nivîskarên di Zîndanan de (KNdZ)

-          Writers for Peace Committee (WfPC) / Komîteya Nivîskarên ji bo Aştiyê (KNjA)

-          Women Writers Committee (WWC) / Komîteya Jinên Nivîskar (KJN)

-          Translation and Linguistic Rights Committee (TLWC) / Komîteya Mafên Ziman û Wergerandinê

 1. Axaftin û gengeşî li ser xala 6an
 2. Derketina Komîteya Birêvebira Giştî ji bin barê berpirsiyariyê
 3. Gengeşî li ser guhertina rêbaza Navenda PENa Kurd û pejirandina xalên guhertî ji aliyê kongire ve
 4. Hilbijartin

-          Hilbijartina serek

-          Hilbijartina endamên din yên Komîteya Birêvebira Giştî (KBG)

11. Gengeşî li ser malpera Navenda PENa Kurd

 1. Gengeşî li ser xalên giring yên xebata pêşerojê
 2. Axaftina dawî ya serekê/a nû yê/ya Navenda PENa Kurd

 

Einladung

An alle Mitglieder, Kandidaten und Freunde des Kurdischen PEN-Zentrums

Verehrte Kollegen,

das Kurdische PEN-Zentrum wird seine Jahresmitgliederversammlung in den Tagen

21.04. – 23.04.2006 in Leipzig / Deutschland unter folgender Adresse abhalten:

Jugendherberge Leipzig
Volksgartenstr. 24

04347 Leipzig

Wir laden Sie und jeden kurdischen Schriftsteller/in, die die Charta des Internationalen PEN sowie die Satzung des kurdischen PEN-Zentrums akzeptieren ein, an diesem Kongress teilzunehmen.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Eröffnung der Jahresmitgliederversammlung durch den Präsidenten
 2. Wahl der Versammlungsleitung
 3. Wahl des Protokollführers / der Protokollführerin
 4. Wahl einer Wahlaufsichts- und zählkommission
 5. Grußadressen und Reden der Gäste
 6. Berichte

6.1   Bericht des Sekretärs des Kurdischen PEN-Zentrums

6.2   Bericht des Schatzmeisters

6.3   Berichte der 4 Komitees

-          Writers in Prison-Committee

-          Writers for Peace Committee

-          Women Writers Committee

-          Translation and Linguistic Rights Committe

 1. Aussparche und Diskussion
 2. Entlastung des alten Vorstandes
 3. Diskussion über die Änderung der Satzung und Akzeptanz des Geänderten durch Jahresmitgliederversammlung
 4. Wahlen

-          Wahl des Präsidenten

-          Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder

 1. Diskussion über die Internetwebseite des Zentrums
 2. Diskussion über die zukünftigen Schwerpunktthemen des Zentrums
 3. Schlussrede des neuen / der neuen Präsidenten / in

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Zaradachet Hajo, Präsident des Kurdischen PEN-Zentrums

 14.03.2006

 

Invitation

 to all members, candidates and friends of the Kurdish PEN Centre

 Dear Collegues,

The 6th Congress of the Kurdish PEN Centre will take place between 

21.04. – 23.04.2006 in the city of Leipzig, Germany, under the following address:

Jugendherberge Leipzig
Volksgartenstr. 24
04347 Leipzig

 We cordially invite you and every Kurdish writer who accepts the Charta of International PEN and the statute of the Kurdish PEN Centre to participate at this congress.

 Program:

 1. Welcoming and Opening Speech by the President of the Kurdish PEN Centre
 2. Election of the Congress Board
 3. Election of the Minutes’ writers
 4. Election of the Control Committee
 5. Attending Guests’ Messages
 6. Reports by:
  1. the Secretary of the Kurdish PEN Centre
  2. the Treasures’
  3. the Heads of the 4 Committees

-          Writers in Prison Committee

-          Writers for Peace Committee

-          Women Writers Committee

-          Translation and Linguistic Rights Committee

 1. Discussion
 2. Exoneration of the Old Board
 3. Discussions and Decisions concerning Proposed Amendment to the Statutes
 4. Elections of:

-          The President

-          The Board and Committees

 1. Discussions concerning the Internet website of the Kurdish PEN Centre
 2. Discussions concerning the Future Top Themes of the Centre
 3. Conclusive Message by the New President

 With best regards

 Dr. Zaradachet Hajo, President of Kurdish PEN Centre

 14.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çapkirin

copyright © 2002-2006 info@pen-kurd.org