Berln de Kombyay Kirmancan

 

B. lan

 

nsttut Ziwan Kultur Kirmanck (Zazak) (KK) hry adara 2007 de, paytext Almanya Berln de, derheq kar gurey ziwan kultur ma de kombyay amade kerd. Kombyay salona KOMKAR-Berln de, saete 15.00 de, bi silamkerdi serek KK Munzur em dest pkerd heta saete 18.30 ramit. Serekya dwan M. Al Ate kerde.

Derheq rew ziwan kultur de, bi namey Komteya darekerdi ya KK, Munzur em agahdary da armanc kombyay wina nan da ke:

1. Asmlasyon hetan ewro, tena ziwan ney, kultur nasnamey ma ser o z tesrde zaf xirab kerdo no tsr roje bi roje aver ino, beno xorn. im ar ma de qymet ziwan kultur her ke ino beno km.

2. KK wazena kes ke vera n hal xirab der ; kes ke nwazen ziwan kultur ma vind bibo, wa byer thet, pat bid yewbn karo ke no derheq de bro kerdene, ser o qesey bikerne.

3. nsttut Ziwan Kultur Kirmanck, cyabyay fikir, no derheq de pya karkerdi r asteng nvneno. Het deoloj poltka ra fikir itur beno bibo, kam kamcn dezge sazye de xebetno bixebetyo, merdim ikno tay prensban ser o bro hur pya kar ziwan kultur bikero. unke ziwan her kes yo gan her kes seba gekerdi averberdi ziwan bixebetyo. 

Xora amadekerdi n kombyay z no sedem ra yo. Ma bidme-bigerme, zanay tecrubey yewbn ra stfade bikme, rayr mkanan pya karkerdi ser o hurnme.

Munzur em da zanay ke, ziwan kultur ma ewro rewde xirab der o label no derheq de tay vurryay averyay poztf k est, ke merdim gan nan ver iman ra dr ndo. Munzur em rew kovara Vate kar xebata standartkerdi kirmanck no derheq de sey numney day wina (nya) vat:

 

Kovara Vate emser kewta 10 serrya xo. 10 serr ra ver, tawo ke grba ma dest pkerd na kovare vete, hema-hema ke nutey pro teber welat de, yan welatan xerban de nusyne. Label ewro zdey nuteyan welat de yen nutene. Kovara VATE, Bakur Kurdstan de yena vilakerdene. Tay herman de elaqadarya ar ba a. Grba ma, no dem de seba standartkerdi kirmanck gam muhim et. Xeyl kitab amey apkerdene.

 

Na agahdarye ra dima, babetan crnan ser o muanqeey dest pkerd:

* Avberdi hrakerdi wendi nuti kirmanck,

* Prozkerdi rojan taybetyan (Gaxan, Xizir, Sernewe, Newroze b.),

* Seba domanan/gedeyan/tutan amadekerdi kitaban,

*Derheq ziwan, kultur, nasname tarx kirmancan cografyaya Kurdstan de bi raya nternet nformasyon day,

* Almank arnay meqaleyan, brour kitaban.

* Pya amadekerdi projeyan,

 

Hurnay xeyl heyecann bi zaf y balk amey vatene. Ma vajme ke Berln ra E. Ozmen rew xo sey numne nan da bi kilmekye wina vat:

 

Mi ke dewe terk kerde ez ar serre bya. Ez Anqere de bya pl. No dem de mi hema- hema ke kirmanck xo vr ra kerdeb. Pey c ez fikiryaya, mi va nya nbeno ez reyna cra ra ziwan xo ser. Nika keyey mi de ziwan py kalikan mi yeno qiseykerdene. Ez laj xo de ziwan xo qesey kena. Keso ke biwazo ikno kemyan xo temam bikero ziwan xo rind qisey bikero.

 

Kombyay de nuqtayda balke k na bye: Kes ke amade bb, nnan ra tay cya-cya dezge sazyan de xebetyayn. No semed ra k iqas ke n embaz bi namey sazyan ra nameb k, ancna nan derheq fikir kar sazyan xo de haydary daye. Ma vajme Dersm Neueaufbau (Drsim Newe ra Virasti), Sndelfngen nternasyonal Merkez, Kurdische Gemeinde Rhein-Ruhr (Civata Kurd Rhen-Ruhr), Varto Komela Kultur Hetkarye Tunceli-Nazimye Saryayla (Cvrak) Ky ve evresi Kalkndrma, Kltr ve Dayanma Dernei, nnan ra 5 heb by.

N komelan ra her ar virn Almanya de, pancine k stanbul der o.

Dersim Wiederaufbau, di-hr serr yo projeyda taybete ser o xebetno. Na proje, Mamekye de akerdi firinda nanpewti ya. Eke proje ro sere firine bro akerdene, do 20 ra vr ciny feqr tede bigurey, yan, do vst tene cin bib wayr kar. Gorey haydarya endam Komteya darekerdi S. Ate, komele nayo ro xo ver ke demo ameyox de ziwan kultur ser o tayna ntensf bixebetyo.

Derheq Civata Kurd Rhein-Ruhr de, Dr. F. Zengin agahdary daye. Na sazye newe ameya sazkerdene wazena ke, a bi KK ra pya kar bikero. Dr. F. Zengin tkilya ziwan psikoloj ser o fikr balke vat.

Gorey haydarya M. A. Ate, Tunceli-Nazimiye Saryayla (Cvrak) Ky ve evresi Kalkndrma Kltr ve Dayanma Dernei, sifte ke saz bya, endam sempatzanan ra tayne kirmanck qeseykerdi de zahmet dyo label nika nan na tenge derbaz kerda. Bi taybet k cin komele de zaf aktf , myan xo de kirmanck qisey ken, xovero dan ke bi kirmanck wendi nuti bimus. Bi namey www.civrak.com keyepel enternet y komele k newe byo aktf.

Hem fikir hem k kar gurey her di komelan bnan (Sndelfngen nternasyonal Merkez Komela Kultur Hetkarye-Varto) eyn arewe de devam keno. Dorver Stuttgart ra R. Altnta, A. Gler T. Tekin z kombyay de amade b.

Temslkar kovara Vate y Almanya Lerzan Jandl muhimya prestij ziwan ser o qisey kerd; hem het muhtewa ra hem k het teknk ra kitaban domanan ser o vindret, no derheq de dyay xo ard ra ziwan agahdarye daye bedaran.

Peyn de nuqteya ke her kes ser o bi hemfikir, na b:

Ziwan, kultur nasname seba yew milet y zaf muhm , bingey miletbyay y. Her kes her saz gan na perse ser o zaf cdd vindero bixebetyo. Heto bn ra, tya ra pey no derheq de dest bi yewbn day pya xebityay koordnasyon zaf muhim o. Demo ameyox de, bi taybet k dezgeh saz, n derheq de k kar biker gaman hewceyan berzne, IKK no derheq gan binna aktf bo.

Kombyay bi atmosferde poztf qedya. Qedyay ra dima k werd mll y kurdan ra zerfet amye werdene Sevgya deyrbaze programde muzk pk amadebyayan kerd.

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2006 info@pen-kurd.org