Dyarbekir de Kombyaye Wendoxan VATEy

 

 Amadekar: Roan Lezgn

 

  

Grba Xebate ya VATEy end roj yo ka ha Dyarbekir de. Bad ke Grbe kombyaye 15. temam kerd, roja 05. 07. 2007 de saete 18: 00 - 20: 00 de Salona Beledyeya Ple ya Dyarbekir de wendoxan kovara Vatey ar reyde yew kombyayo proy virat.

Kombyay de bi qas 200 kes amade bi, cin camrd nme ra nme by. Qismo vern y kombyay de serredaktor kovara Vatey M. Malmsanij redaktor kovara Vate ra J. hsan Espar qisey kerd Mehmd Nitey z moderatorye kerde. Qism diyne de z bedaroxan pers persay, fikr pnyaz xo vat.

Serredaktor kovara Vatey M. Malmsanij ver c het wendi ra behs rewe ar ma kerd va Wendi nuti myan ar ma de km yo. Gorey statstkan dewlete Dyarbekir de % 30 ar nwende yo. No wendi nutie ziwan serdestan (tirk) o. La wendi nutie bi ziwan ma, yan bi kurdk zaf zaf km yo. Sebeb n rew z, esas, qedexekerdie ziwan ma yo.

M. Malmsanij dima ra derheq tkilya leheyan kurdk de qisey kerd va Zaf ziwanan tena yew lehe ny. end lehey ziwan kurdk de z est. Gerek merdim hem qymet bido leheya xo hem z qymet bido leheyan bnan. Zaf kurmancan zazak ra fam nken. Zaf zazayan z kurmanck ra fam nken. Merdim nno zor reyde vajo llahm gerek ima yewbn ra fam bikin wa tena yew lehe bibo ziwan kurdan. Gerek heme lehey byer qiseykerdi, heme byer nuti. Lehey end binusy hende ben tnizd. Lehey yew ziwan hende leze nben yew, la nuti wendi reyde ben tnizd. Ma sey Grba Xebate ya Vatey no het ra zaf hesas . Ma xo kurd zan ziwan xo z yew leheya kurdk zan.

Malmsanij dima ra derheq qeder ziwan de z qisey kerd va, Seba ke dewleta ma in a, seba ke yew otorte yan z yew statuya ma in a, ziwan ma z bwayr o. Her ke ino, ti ewnn ke ar fek ziwan xo ra veradano. Henek nyo, no ziwan hezaran serr ra nata ameyo resayo bi ma. La ma wayrye nken. Nesl newey ziwan ra dr kewn. Wezfe kewno mil dad babyan. Ez dades serr ver c ntersayn la nika ez tersena ke no ziwan myan ra hewanyo. Ti ewnn ke yew kurd unverste qednaya, ha malimye keno la nno 5 herfan alfabeya ziwan xo ra bimuso bi ziwan xo biwano binuso. Dewlete zor reyde, uwa reyde ziwan xo bander ma kerd la nika ma nn d bi ziwan xo qisey bikin. Malmsanij bineyke z behs xebata Vatey kerd va Ma end ten ke kober welatan Ewropa by, uca ma amey thet. Ma dest pkerd ziwan ser o xebityay. No 11 serr yo ke ma zazak ser o gureyen. Hetan nika ma gelek xebate kerde. La no ziwan tena ma nyo. Esas gerek syasetwan wayrye ro ziwan bik. Syaset gerek ziwan ser o byero kerdi. unke ziwan nasnamey milet yo. Eke ziwan wedaryo, ez nzana ke d do ser o syaset bik?

Dima ra J. hsan Espar dest bi qiseykerdie xo kerd va, Mi an de temaey yew televzyon mehell kerd. Bername de yew namzeta kurdan cinyan kurdan reyde qisey kerdne. Van, ma namey kurdan ser o in meclise wa kurd ray bid ma. La a namzete cinyan yewbn ra fam nkerdne. Eke merdim namey milet ser o bibo namzet gerek merdim ziwan yewbn ra z fam bikero. J. hsan Espar bad c derheq xebata kovara Vatey de tay statstk day. Espar va, Roja ke ma dest bi vetie Vatey kerd, tena ma xo bi xo by. La 28 hmaran de 91 kes Vate de nuto. Nutox newey heme welat ra y. Eke ma rasta ey vajin, yo ke ma xo r kerdibi hedef, ma ey ra vyart. La no bes nyo. Eke ma rewe ar xo aran bnan reyde muqayese bikin, ma keyxeripyay o. Sey numney, end sey hezar kurd zazay tya, na ske de, yan Dyarbekir de est, belk des hezar ra ver kurd ke unverste qednaya tya est, la kovara Vate tya 200 tene yena roti. Dima ra J. hsan Espar behs Weanxaney Vatey nerkerdie kitaban bi leheya zazak kerd, va 1898 ra hetan 1970an 2 tene kitab zazak ap by. 1970 ra hetan nika 91 heb kitab ap byo. Nnan ra 23 heb het Weanxaney Vatey ra ginay ape ro. Kes ke Grba Xebate ya Vatey reyde xebityen, zaf xeyret ken ke na leha aver oro. Label no xeyret ma bes nkeno, gerek ma heme ro ziwan xo wayrye bikin. Tay embaz ha van ke ar poltze byo. Wa poltze bibo la wa ziwan xo reyde poltze bibo. Wa poltkaya xo ziwan xo ser o bikero.

Bad ke qiseykerdie M. Malmsanij J. hsan Espar qedyay, na rey bedaroxan pers xo persay, fikr pnyaz xo ekera kerd. bad ke kombyay qedya, endam Grbe wendoxan loby salone de bi qas nm saete ra ver sohbet kerd. Kombyay de gelek kovara Vate kitab zazak z amey roti.

 

________

 

Amadekar: Roan Lezgn

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2006 info@pen-kurd.org