r J. hsan Espar Dilop Zerr y

 

 Danasn: Roan Lezgn

 

 

Dilop Zerr, namey kitab ran y J. hsan Espar yo. Kitab het Weanxaney Vatey ra hezrana 2008 de ginayo ape ro 55 rpel yo.

Kitab de 17 tene r ca gn. r gorey nuti wext ra amey rzkerdi. Mavaj, ra tewr verne Wesar nsane 1991 de nsyaya.

Resm qapax kitab yew tabloy hunermend namdar y resman Mehmd Celayr ra yo. Panc tene resm rindek ke tabloyan Mehmd Celayr ra se detay amey weniti z myan kitab de cadyay. Tabloy bi xo z manen re.

No kitab ran y pancine kitab hris arine yo ke Weanxaney Vatey weaneno. Qelb edebyat kirmanck (kurdya zazak) Vate de dana piro.

r J. hsan Espar r hsan heyecaninan y ciwanye ny. r ey serwext pewte y, krstalzekerde y. Merdim gama ke ran ey waneno, derhal tey vejeno ke ar nan huner xo ra, snor zanay xo ra, malzemey xo ra we haydar o. Bi sebr, hd-hd neqeneno. We zano ke kura de vindeno, kamca de se vano.

r J. hsan Espar wayr yan y ke n heme dwanan de pere bik:

 Qisay est

zelal , krstal

hsdar , rk

cewher mezg,

aheng veng

sey zerrn saf,

sey yaqut sr

vren

dwan heme homayan de.

    

r J. hsan Espar yew cuyo rastikn ra, hskerdian rastiknan ra amey diti. Label vatio rk ra tawz ndayo. Naye re xorn kerda. Coka leze xo veradano xornya hsan wendox:

 

ima ra zewq ar aseno?

Lengeryin anqaya de ronito.

Linge eta linge ser, temae keno

demewo ke dewe veena, deweke veena,

zerre izeno, qesba veena.

Ez nzana sey Neron ran z waneno?

 

r J. hsan Espar ge-ge sey yew hkaya yan z fotograf ke myan desmalka neqinay de pyay, xo musnen merdim:

 

Cendirme kozik de neternaye.

Teber ra ne veng yeno ne hes.

Zerey kozik gill ra ters.

Kozik ard.

Herre serdine,

herre hrsbyaya.

Kerrey abiasan.

Ge-ge bereqno g estar

Se ke ti ra vajo ti hema n?

Nika bivejyayn yew gan

Yo ka ka biko linga tifing.

Timo a yo ke n cay ey r heram b.

 

Kitab ran y J. hsan Espar Dilop Zerr edebyat ma de yew penceraya xoser a.

re, eke se ra panc lham bo, se ra neway panc ked a. Keda ke re heq kena, J. hsan Espar texsr nkerdo. Coka kitab ey re de, edebyat ma de kalte bineyna kerdo berz.

 

*

 

Adresa Wati:

Vate Yaynevi

Katip Mustafa elebi Mah. Tel Sok. No: 18 Kat: 3

Beyolu / stanbul

Tel: 0 212 244 94 14

E-post: kovaravate@yahoo.com

 

*

 

J. hsan Espar Kam o?

 

J. hsan Espar 1956 de Pran de maya xo ra byo. Ey 1979 de, Dyarbekir de nsttuy Perwerdey qednayo. Demeyko kilm Kurdistan de mamostetye kerda. Amey Cuntaya Esker ya 1980 ra pey, semed xebata ey a syas pols ci geyrayo. Menga nsana 1982 de Kurdistan ra vejyayo, 1983 de yo Swd nika z uca ciwyno. J. hsan Espar Swd de z unverste de tarx, lm cematk averyay ziwan ciwanan diziwanyan wendo.

Hetan ewro gelek nutey ey kurdk (kirmanck, kurmanck), tirk swdk, hkaye r ey kirmanck kovar rojnameyan de ner by. O, Grba Xebate ya Vatey reyra ziwan kurdk bi taybet leheya kirmack ser o xebityno. hmara yewine ra hetan nika redaktorya kovara Vatey keno.

 

Kitab ey:

 • Tan Estanik Deyr Ma, apa yewine Weann Rewen, 1995 Berln, apa diyne Weanxaney Vatey, 2004 stanbul
 • Beyi Se Bena?, Weanxaney Vatey, 2004 stanbul
 • Ferheng Kirmanck (Zazak)-Tirk Tirk -Kirmanck (Zazak), apa yewine 2001, apa diyne ya hrakerdye 2004 stanbul, (No Ferheng, Grba Xebate ya Vatey reyra amade kerdo.)
 • Rastnuti Kirmanck (Zazak), 2005 stanbul (No kitab, Grba Xebate ya Vatey reyra amade kerdo.)
 • Dilop Zerr, Weanxaney Vatey, 2008 stanbul

 

Kitab ke taday (tercume kerd):

 • Bek, smal, end gotin li ser ronakbrn Kurd, 1992 Bonn (Tirk ra kurmanck, J. hsan Espar & Amed Tgrs)
 • Nordqvist, Sven, Dema Findo bik b winda b, 2001 Stockholm (Swdk ra kurmanck)
 • Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, 2005 stanbul (Swdk ra kirmanck)
 • Hugo, Victor, Notre Damea Pars, 2005 stanbul (Swdk ra kirmanck)
 • Wolde, Gunilla, Krea Emma, 2007 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Wolde, Gunilla, Tte Malne, 2007 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Wolde, Gunilla, Emmaya Eks, 2007 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Wolde, Gunilla, Tte bi Pi Kay Keno, 2007 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Wolde, Gunilla, Tte Hurd yo, 2007 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Lfgren, Ulf, Rindo kincan xo uweno, 2008 Stockholm (Swdk ra kirmanck)
 • Nordqvist, Sven, Xuka min li ku ye? 2008 Stockholm (Swdk ra kurmanck)

 

 

 

 

apkirin

copyright 2002-2008 info@pen-kurd.org