Biray xoewst kak Dr. Zerdet

awekanit ma dekem, ji dilewe silawek germit peke dekem .

Kake:

Be dil zor zor man pe xo b le kati xoi lelatan amade bin bedari kobneweketan bikeyn.

Zor bedaxawe, lekati xoi netwanra amadebin, belam renge le end roji tir bitwanin amade bin.

Be naw xom be naw git nser ayiran roinbran kurd le Hewlr paytext Kurdistan raq prozbayitan l dekem hevdar im le karekantana serkewt bin

Yek yek awekantan ma dekem

Her serfiraz bin

hevaltan

Mehdi Xonaw

Hewlr-kurdistan

7/3/2003