Tariq Hemo, tariqhemo@hotmail.com
 
Piştî 45 salan ji sozan : Pirsgirêk di çarçeva ewlekariyê de çareser nabe !