Tengezarê Marînî, tengezar.marini@freenet.de

Par, Duhok sinor bezandin Duhok îro pira rewþenbîriya kurdî ye Duhok, festîvala 2
Merwam Osman Zemala Hanna Arendt a sala 2004 werdigire

Merwan Othman, Burseyevanê sêyem ê Hannah Arendt e, li Hannover/Elmaniya

Sarah Kirsch
Du helbest
Qamişlo
Wisa
Tinaziyên xewna Koçberberekî
Rondikên xemxuriyê
Kurt Tucholsky
Berlin Berlin
Gor
Girnijîna Mona Lisa
Ingeborg Bachmann
Hermann Hesse
Friedrich Nietzsche