Kitab ran Roan Lezgn: Dsan de Sret Ma Nimite

 

Serdar Bedirxan

 

Dsan de Sret Ma Nimite namey kitab ran Roan Lezgn yo. No kitab 2005 de stanbul de het Weanxaney Vate ra ginayo ape ro 77 rpel o. Tam 27 tene r tede est.

Heta nika ziwan ma de r zaf nnusyay. y ke nusyay z, qismk tira namey re pa nyayo la qe tama ran ndan, se yew xorto ke lse de wataya xo ser o nuseno. Yan zaf kitaban de boya re xussyet re zde in b.

Eke yew ziwan de ekuy muterek tayn b, rastnuti ziwan cya-cya bo, hem ar nno xo rind fade biko hem z wendox nuteyan ar ra fam nkeno. unke re xussyet xo est o. rnuti estetizekerdi yew ziwan yo. Xizna dewlemendya yew ziwan re myan de asena re z dewlemendye xurtiya yew ziwan musnena ma. ar gama ke fikr xo re de byaro ziwan, vaje qadeyan ziwan ixulneno. Ziwan endehna zengn bo ar endehna hakm ziwan bo endehna asan fikran xo ano ziwan, wendox z abiasan endehna hakm ziwan bo endehna re ra tam gno nt ar fam keno.

y ke wendi nuti kirmanck ra eleqedar tira hes ken, hayya nan xebata grba Vatey ra z esta. N camrd seba standardzekerdi ziwan ma yen pser kelman/ekuyan muterekan tewr ratan tespt ken go dan teklf nutoxan, aran, wendekaran... N kombyayian de gramer ser o z xebityn. Qerar ke gryay Kovara Vate de weanen. Xayey nan leheya ma standart bo qaydey gramer ziwan ma qam bib, ziwan aver ro, wa pey heme kirmanc bese biker nuteyan yewbnan ra fam biker bi inhawa wendox z wa pey we bizan armanc nyet nutox i yo. Heya nika gelek yew mesafe y kovara xo peryodk vejen. La tena pseramey qerar girewti bes nyo, gan n qerar het nutoxan ra ca byar ke qaydey, kural cay xo bigr ma meyweyan na xebate biwer. Eke win nbo na keda erjaya veng ra ona. Sera se nbo z nzd ey, vajey/ekuy ke pnyaz b, terefd edebyatyan arand ma ra bigury hna z feydey xo esto. 

Nutox ar Roan Lezgn pnyazan n kombyayan sera se ca ano bi no hewa fkyan na xebati dano ma tamkerdene. Eke wina nkerdin ez vana qey ma nnayn eseran ey fam biker tira zewq bigr. Eke birz Lezgn kitab xoy ran Dsan de Sret Ma Nimite gorey fek xo binutin qayde kural standard kar nardn no kitab eyo erjaye win vengane de vind byn.

Heme r ke Dsan de Sret Ma Nimite de y heskerdi welat ziwan, eq felsefe, ret salix, derd kul heme bi sembol, mecaz, bi yew haway lrizm reyde amey nuti. Gama ke ran Roan Lezgn k wanen, k zan ke yew zerrya sote ra, yew ruho esl ra, yew fikro xorn o hera ra nesilyay. Her wendox goreb zanay xo, tira tam gno. r modern . Tena xtab n dem nken yew ray wendi z ny. Her wendi de k tira sewbna mana eyn re ra vecen, coka k endehna biwan k tira mird nben.

Seke zanyno rexney ran asan nyo no kar edban o, ez tena salix dana ima wendoxan ke n kitab erjay biwan i hs dano ima bi xo vn.

Ez kitab ran Roan Lezgn Dsan de Sret Ma Nimite ra yew re neqil kena:

 

REMAYOX ZIWAN XO

 

 

Her kerra koy xo r xeml a

Ey yara ratikne ti ha a?...

 

Her ekuye ruh mi r rsalet

Her ekuye welat mi ra leteyk

Her ekuya ke tam aye

                     ser ziwan bapran mi ra yadgar

her kelam lat destan zeman ra cewherk

Ax merdim ser a biremo z maneno welat xo!

 

Wa asmn birijno mi ser verara xo ra

                               wee bi wee nikan

Myan zerrya mi de hewarko dietel

mi zerr devista abyay vilikan

 

 

Ey remayox ziwan xo!

-Na sanike nya ke ez vana-

Sond bo bi merg mi bi rojhilat

Her deyra ke to xo dima verdaya sw

Myan zerryka xezalne de eq b

Her dere veng to ra herikyne

sayra miradan berzex to de ya ey xerb

 

Ey frar veng xo!

Her pirdo ke ti raan

Jan ikyay estikan de

Boya ekuyan ano goristanan ra

 

 

(Mi go nayo veng abyay vilikan ser

Zeman sey royk har herikno destan mi ra

her keso ke kok xo ra aqitya, mer nyo hend!)

 

Ey frar!

Wa sond bo bi araf

Sond bo bi hesreta zerrya ziwan

Ti ser a birem

To dima ingnya zincra zewtan!...

 

______________________________________

Edresa wati:

Vate Yaynlar

Katip Mustafa elebi Mah.

Tel Sok. No: 18 Kat: 3

Beyolu /stanbul

Tel: 0 212 - 244 94 14 

E-posta: kovaravate@yahoo.com 

 

 

apkirin

copyright 2002-2006 info@pen-kurd.org