Endre Ady (1877-1919)

Dr. Zorab Aloian ji zimanê macarî wergerand

Çavên xwe bide min

 

Bide min van herdu çavên xwe
Ez rûyê xwe di nav wan de bi cih kim
Temenê xwe ez nependî kim

Bide min van herdu çavên xwe
Çavsûta min, tu min þên dikî
Min bi heyecan û bedew dikî

Bide min van herdu çavên xwe
Ew dikujin, ew diþewitînin
Ew ji bo hezkirinê diperitînin

Bide min van herdu çavên xwe
Dilketiyê wan, dilketiyê xwe me
Çavnebawerê çavên te me

Ady Endre (1877-1919)

 

Add nekem a szemeidet

 

Add nekem a te szemeidet
Hogy vénülő arcomba ássam
Hogy én magam pompásnak lássam

Add nekem a te szemeidet
Kék látasod, mely mindig épít

Mindig irgalmaz, mindig szépít

Add nekem a te szemeidet
Amelyek ölnek, égnek, vágynak
Amelyek engem szépnek látnak

Add nekem a te szemeidet
Magam szeretem, ha szeretlek
S irigye vagyok a szemednek

 


 

 

çapkirin

copyright © 2002-2004 info@pen-kurd.org