Listeyî Gotarekan  Sereta  Beşî ta êsta
نگین شێخولئیسلامی به دانانی زهمانهت¡ له زیندان ئازاد كرا
CHnoor Qadri

رۆژی یهكشهممه¡ 3ی سهرماوهزی 1387ی ههتاوی¡ نگین شیخولئیسلامی بهرپرسی ئهنجوومهنی ژنانی ئازهرمێهری كوردستان دوای 49 رۆژ دهستبهركران له بهندی 209ی زیندانی ئێڤین¡ به دانانی زهمانهت ئازاد كرا.

Posted on 24 Nov 2008 by mrechid
غه‌زه‌له‌كانی‌مه‌رگ بارۆنه‌كانی‌ فیردۆس(غه‌زه‌لنوس‌و باخه‌كانی‌ خه‌یاڵ: به‌ختیار عه‌لی‌).
ئاسۆ جه‌بار


جیهان گه‌وریه‌¡ به‌لاَم له‌ناخماندا قوڵه‌ وه‌ك ده‌ریا.(ریلكه‌):
خه‌یاڵ ده‌رگایه‌كه‌ یان خۆی‌ ده‌كرێته‌وه‌ یاخود هیچ هێزێك نییه‌ بیكاته‌وه‌. (غه‌زه‌لنوس‌و باخه‌كانی‌ خه‌یاڵ. به‌ختیار عه‌لی‌.ل198)

Posted on 03 Nov 2008 by mrechid
نام ناسیت

ئیر ه ج عیبادی

له ئامیزم ده گری و

چه ند ئاسمان دووری

له من

Posted on 28 Oct 2008 by mrechid
كۆماری بێدهنگی

*** 1 ***
لهكۆماری بێدهنگییهوه دهدوێم
ساڵگارێكه
شهقام وكۆڵانی ئاخنراوی گوێی ئاواتم
قهیران قهیران ¡

Posted on 28 Oct 2008 by mrechid
ديكتاتؤرييةتى جةهل
بةرهةمهيَنانى جةهل.. ثيشةسازييةكى راستةقينة

ئاسؤ جةبار

-طةر خةلَكى ثيَشتر سروشتى رابةرء سةركردة سياسييةكانى خؤيان بناسنء لةوة ئاطادار بن كة ئايا كةسانيَكى ساديستن يان نا¡ ئةودةمة دةتوانن رىَ لةكؤستى زؤر طةورة بطرن. ئةريك فرؤم
"لةبةرئةوةى دةسةلاَت لةحةقيقةت دةترسيَت¡ هةربؤية دةبيَت سةركوتى بكات" هيوبرت دريفؤس/ثل رابينؤ

Posted on 13 Oct 2008 by mrechid
قه ده غه

ئیره ج عیبادی

ئه م شاره ¡ شار نا نووسێت و
پێم خۆشه هاوار که م!

Posted on 10 Oct 2008 by mrechid
دڕک ¡ بێ ده نگ

ئیر ه ج عیبادی

له سه ر چێوه ی ته وه ره که ت

نووسی بووم

Posted on 10 Oct 2008 by mrechid
ناسناو
کورته چیرۆکی تازه له ئیره ج عیبادی

Posted on 01 Oct 2008 by irej
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح

مصاحبه نرگس كرمانشاهي راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
Posted on 29 Sep 2008 by endam
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
نرگس كرمانشاهي راديو صداي زن
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح

نرگس كرمانشاهي, راديو صداي زن

vokradio.com
soraya_knc19.jpg
نرگس كرمانشاهي: راديو صداي زن در ادامه سلسله برنامه هاي هفتگي خود در خصوص ٢٠مين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال در سال١٣٦٧ و وضعيت حقوقي زندانيان سياسي در زندانهاي جمهوري اسلامي
مصاحبه اي را باخانم ثريا فلاح فعال سياسي و مدافع حقوق بشر مقيم لوس آنجلس كاليفرنيا ترتيب داده است كه توجه شما را به شنيدن اين مصاحبه جلب ميكنم.102.7

Canada FM

===============================================
مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح
نرگس كرمانشاهي, راديو صداي زن

vokradio.com
08/19/2008

مصاحبه راديو صداي زن در ونكوور كانادا با خانم ثريا فلاح

نرگس كرمانشاهي: راديو صداي زن در ادامه سلسله برنامه هاي هفتگي خود در خصوص مسايل حقوق بشر در ايران


••• 0 • Komentar
Posted on 25 Sep 2008 by endam
مافياى رؤشنبيرى

ئاسؤ جةبارمافياى رؤشنبيرى

Posted on 18 Sep 2008 by mrechid
بۆنی داله کان
کورته شیعریک له ئیره ج عیفاند wink smile

Posted on 17 Sep 2008 by irej
Peyamî YJDKI be boneyî 26-î Xermanan

Posted on 17 Sep 2008 by mrechid
Kurd Take Gewre Neteweyi Rojhelate ke ta êsta dewletî niye

(Le rojnameyî XEBAT)
Steve Tataii, tataii2003congress@msn.com, 12.09.2008


Posted on 16 Sep 2008 by mrechid
آنسوی مرزهای باور
این داستان سرگدشت واقعی خود نوسنده ست که در رژیم گدشته بمدت 3 سال در زندان بودن ایس و فلاش بکی به اوضاع بعد از شورش بهمن 57 wassat wassat

Posted on 12 Sep 2008 by irej
شیعرێک له به ر چاو له کورۆشی هه مه خانی
شیعرێک له به ر چاو له کورۆشی هه مه خانی

شاعیری کرمانشا نی

وه رگێر : ئیره ج عیبادی

Posted on 11 Sep 2008 by irej
وشه دانان یان نیشته جێ بوونی
وشه دانان یان نیشته جێ بوونی
وشه کانی کوردی ¡ فارسی و عه ره بی
له شیعری ئه ده بدا
له دایکبوون 1859 زایینی
نه بوون 1912 زایینینووسه ر : ئیره ج عیبادی

Posted on 11 Sep 2008 by mrechid
بۆ رای گشتیی

بۆ رای گشتیی

پاش چهند ساڵ له هێنانه بهرباسی گهڵالهی بهناو پشتیوانی له بنهماڵه له لایهن دهزگاكانی بهڕێوهبهریی¡ داد و مهجلیسی رێژیمی كۆماری ئیسلامیی ئێرانهوه¡ كۆمهڵێك له چالاكانی مافی ژنان له ئێران به نیشانهی ناڕهزایهتی دهربڕین به دژی پهسهندكرانی گهڵالهی پشتیوانی له بنهماڵه كه رۆژی یهكشهممه¡ 10ی خهرمانانی 1387ی ههتاوی له بهردهم درگای مهجلیسی رێژیمی كۆماری ئیسلامیی ئێران پێكهات¡ مهجلیسی رێژیم ناچار بوو به شێوهی كاتی پاشهكشه بهو ههنگاوهی خۆی بكاتو ئهو گهڵاڵهیه دووباره بگهڕێنێتهوه بۆ دهزگای دادی كۆماری ئیسلامی.

Posted on 09 Sep 2008 by mrechid
« حاكم چی دهويَ »
« حاكم چی دهويَ »


بؤ ريَزی مانگرتووان


نووسینی : مهنسوور تهیفوورینووسینی : مهنسوور تهیفووری

Posted on 09 Sep 2008 by mrechid
کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد
یادداشتهای اعتصاب(2)

در ستایش احمدی نژاد¿¿!!!
تقدیم به مقاومت فرزاد¡علی و فرهاد
ب.برخودان¡زندان اوین

Posted on 08 Sep 2008 by mrechid
زبان کردی را پاس بداریم


دکتر افراسیاب شکفته
www.cskk.orgپای نهادن در جستارهای وابسته به زبان کردی از سوی یک تن بدان میماند که دریانوردی تنها با یک کرجی بخواهد پهنهء بیکران اقیانوس را بگذراند. بررسی و پژوهش جستارهای زبان شناسی¡ لهجه شناسی و نزدیک کردن لهجهها به یکدیگر برای ایجاد زبانی استاندارد¡ واژهشناسی¡ ریشهیابی واژهها و ریزهکاریهای دستور زبان کار یک تن نیست. مسئولان¡ روشنفکران¡ پژوهندگان¡ استادان¡ زبان شناسان¡ دانشمندان و کارشناسان دلسوز ملی کورد میبایستی عملأ و تمام عیار و بیدرنگ وارد صحنهء فرهنگ هویتی خود شوند.

Posted on 08 Sep 2008 by mrechid
بعد إبطال عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدنان حسن بور¡ لا بدّ من الإفراج عنه لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

إيران 4.09.2008

بعد إبطال عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدنان حسن بور¡ لا بدّ من الإفراج عنه لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
أبطلت المحكمة العليا في طهران حكم الإعدام الصادر بحق عدنان حسن بور لعيب في الإجراء مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار هذا الصحافي الكردي الملاحق بتهمة "إقامة نشاطات تخريبية ضد الأمن القومي" محارباً (عدواً لله). وقد أحيل ملفه أمام محكمة الدرجة الأولى في سننداج (كردستان الإيرانية).

Posted on 08 Sep 2008 by mrechid
عهدنان حهسهنپور دادگایی دهكرێتهوه

عهدنان حهسهنپور رۆژنامهوانی كورد كه ههواڵی ههڵوهشاندنهوهی سزای لهسێدارهدانی دۆێنێ راگهیهندرا برِیاره رۆژی شهممهی داهاتوو له شاری سنه دادگایی بكرێتهوه.
محهمهد ساڵح نیكبهخت رۆژی رابردو له وتووێژ لهگهڵ سهرچاوهكانی ههواڵ رایگهیاند كه برِیاریی له داردانی بریگرتهكهی له دادگای باڵای ئێران ههڵوهشاوهتهوه و ههفتهی داهاتوو دادگایی دهكرێتهوه.
حهسهنپور كه نزیك به دوساڵه دهستبهسهر كراوه مانگی گهڵاوێژی ساڵی رابردو له لایهن لقی یهكی دادگای شۆرِشی مهریوانهوه به تۆمهتی دژایهتیكردن لهگهڵ خودا برِیاری لهداردانی بهسهردا سهپا.

Posted on 05 Sep 2008 by mrechid
الامن العسكري في القامشلي يعتقل عضو فرقة فنية كردية لمجرد تشابه الأسماء
01.09.2008

قالت منظمة حقوقية سورية ان دورية تابعة للامن العسكري في مدينة القامشلي اعتقلت يوم 31-8-2008 الشاب محمد سعيد عبدي من مواليد القامشلي 1977 ¡ لمجرد أن له أبناً اسمه رامان وأن هناك من يكتب باسم ابو رامان- بافي رامان بالكردية- وليس حتى باسم محمد سعيدعبدي ¡ مقالات سياسية ¡ وكان قد تم التشكيك بأكثر من شخص بهذا الخصوص....¿

وقالت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في بيان تلقى المرصد السوري نسخة منه أن المعتقل لا يكتب إلا باللغة الكردية وفي مجال الشعر والمسرح فقط¡ وهو عضو في فرقة فنية كردية هي فرقة " نارين "¡ومهمته فيها كما أكدت فرقته هي – مقدم الفقرات- ولا يحمل إلا الشهادة الابتدائية...!

واضافت منظمة ماف في بيانها ان دورية أمنية تابعة لجهاز الامن العسكري كانت قد داهمت منزله في الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 21-8- 2008 ¡ وأخذت حاسوبه الخاص والذي كان قد اشتراه منذ ثلاثة أشهر فقط ¡ وبعض الأقراص المضغوطة من ارشيفه الفني الأدبي الخاص .

وطالبت منظمة ماف السلطات السورية بالافراج عن السيد محمد سعيد ¡لان اعتقاله جاء على خلفية تشابه اسمه مع اسم آخر ¡ لا علاقة له به.

المصدر:المرصد السوري


Posted on 04 Sep 2008 by mrechid
Content Management Powered by CuteNews


copyright © webmaster@pen-kurd.org